Til hovedsiden
To main page


INNHOLD
Index
Auksjon 68
13. og 14. november 2009

Fredag 13. november
kl. 12.00

Norden
Danmark
Færøyene
Dansk Vestindien
Finland
Island
Sverige
Diverse Norden

Europa
England
Tyskland
Tyske områder
Frankrike
Belgia
Nederland
Sveits
Liechtenstein
Italia
Østerrike
Portugal
Tyrkia
Russland / Sovjet
Ungarn
Samlinger og lots Europa

Øvrige Verden
Engelske kolonier
CEPT - Europamerker
Øvrige verden
HELE VERDEN

NORGE
Stempler
Stempler på røde og blå merker
To-rings stempler på røde merker A-H
To-rings stempler på røde merker I-Ø
3 og 4-rings nummerstempler
Skips-stempler og skipspostekspedisjoner
Reisende jernbane-postekspedisjoner
Kronet posthorn - stempler
Diverse stempler

Sensurpost
Krigspost og sensurpost etc.

Fredag 13. november
kl. 16.30

OLE HELMER SJO
Norway Air Mail up to 1945
Luftpost 1870-1929
Luftpost 1930-1935
Luftpost 1936-1945
Luftpost - lots

Øvrige Norge
Polarpost
Bypost
Helpost
Førstedagsbrev
Forslag, prøvetrykk og "Specimen"
Varianter
Litteratur
Diverse

Norge 1909 - 1945
Norge etter 1945
Tjenestemerker
Portomerker
Returmerker
Årssett

SAMLINGER og LOTS
Ustemplete samlinger og lots
Stemplete samlinger og lots
Brevpartier/Cover lots

Postkort
Postkort

Lørdag 14. november
kl. 10.00

Posthistorie/Prefrim
Brev fra Norge til utlandet før 1855
Innenlandsbrev før 1855
Frimerkeløse brev til Norge
Frimerkeløse brev 1855 - 1875

Norge nr. 1
Ustemplet
Riststempler
Nummerstempler
Stedsstempler
Skipsstempler
Blekk-annulleringer
Lots Norge nr.1

Skilling Oscar
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
4 skilling Oscar - nummerstempler
4 skilling Oscar - stedsstempler
4 skilling Oscar - skipsstempler
4 skilling Oscar - blekk-annulleringer
8 skilling Oscar
Skilling Oscar

Skilling våpen 1863
2 skilling 1863
3 skilling 1863
4 skilling 1863
4 skilling 1863 - stedsstempler
8 skilling 1863
24 skilling 1863
Våpen 1863

Skilling våpen 1867
1 skill 1
2 skill 2
3 skill 3
4 skill 4
8 skill 8
Våpen 1867

Øvrige skillingsmerker
Skilling posthorn
Skilling- og øre-kombinasjoner

Øre-utgavene 1877-1892
Skravert posthorn
Krone Oscar
21 mm - NK 35/40
21 mm - NK 41/48
20 mm - NK 59/55

Telegrammer med øremerker
Telegrammer med øremerker

Antikva og Kronemerker
Centraltrykkeriet - NK 56/64
Chr. H. Knudsen - NK 65/84
Kroneprovisorier 1905 (NK 85-87)
Kronemerker Haakon 1907 (NK 89-91)
Kronemerker Haakon 1909 (NK 93-95)
Kronemerker og provisorier (NK 85-95)

Til hovedsiden
To main page