Helpost

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1390 
* BK 8 - 6 øre stemplet "Laurvig 25.9.1878" og sendt som trykksak til Kjøbenhavn. Det var tillatt å sende private trykksaker med denne porto frem til 31.3.1879. Sjelden anvendelse.  
600
600
1391 
* BK 33 - 3 øre på 6 øre dobbeltkort - opplag kun 50 stk. Noen mindre kvalitetsanmerkninger er lite synlig på kortets forsider.  
1.000
5.250
1392 
* 10 øre brevkort stemplet "Christianssand S 14.X.90" sendt til Pernambuco, Brasil. Kortet er sendt utenfor UPU og skulle følgelig være frankert med 15 øre på denne tiden. Kortet er portobelagt med to brasilianske portomerker som har kvalitetsanmerkninger fra før påsetting og er stemplet "Pernambuco 3.NOV 90". Meget uvanlig objekt.  
800
9.500
1393 
* BK 72/80 - seks ubrukte brevkort med blant annet dobbeltkort 25 øre (BK 75) og det sjeldne dobbeltkortet 30 øre rød (BK 80). Meget god kvalitet.  
750
675
1394 
* BK 75 z - 25 øre brevkort med betalt svar - oppfrankert med 10 øre og stemplet "Oslo 16.VII.27" sendt luftpost til Berlin. Svarkortet stemplet "Berlin SW 27.7.27" og adressert til Danmark. Meget sjelden.  
1.000
2.100
1395 
* NK 97 og 154 - 2 øre Posthorn og 60 øre Løve II stemplet "Oslo 11.X.31" som oppfrankering på 20 øre brevkort = 82 øre sendt som rekommandert trykksak postoppkrav til Danmark. Uvanlig forsendelse.  
500
1.200
1396 
* Handlerlager i skoeske med noen hundre brukte og ubrukte helsaker fra ca. 1872 til 1980.  
1.000
2.600