Våpen 1867

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
2205 
Y m NK 11/15 - deler av utstillings-samling med 1 skilling x 6, 2 skilling x 6, 3 skilling x 4, 4 skilling x 7 og 8 skilling x 8 som viser nyanser og stempler. Også noen sammenhengende enheter og 3 nytrykk av 8 skillingen. Pen kvalitet.  
2.500
2.250
2206 
Y X NK 11/15 - oppsett med åtte ustemplete merker oppsatt etter trykninger og papirtyper. Blandet limkvalitet. Alle valører representert.  
2.000
4.950
2207 
* NK 11 og 12 - 1 og 2 skilling = 3 skilling hvor begge merkene er luksus-stemplet "Aurland 11.11.1872" på meget pent brevomslag sendt til Laurvig.  
2.000
4.000
2208 
* NK 11 og 12 - 1 og 2 skilling Våpen 1867 = 3 skilling stemplet "Christiania 16.4.1872" på pent helbrev sendt til Moss.  
1.000
1.000
2209 
* NK 11 og 13 - 1 og 3 skilling = 4 skilling stemplet "Throndhjem 5.9.1871" på brevomslag med avsenderpåtegning "pr. Trondhjem" og sendt til Namsos.  
1.000
1.100
2210 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling = 5 skilling med vakker blekk-annullering "Fetsund 4/8-69" over merkene på konvolutt sendt via Christiania til Kjøbenhavn. Liten rift i konvoluttens nedre høyre hjørne.  
2.000
2.200
2211 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling = 5 skilling stemplet "Christiania 9.1.1869" på trykksak banderole sendt til Oxford, England. Kun to slike forsendelser registrert i NK 2010.  
4.000
-
2212 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling Våpen 1867 = 5 skilling stemplet "Christiania 24.11.1869" på pen konvolutt sendt til Kjøbenhavn.  
500
-
2213 
" NK 12 og 14 - enkeltmerke 2 skilling samt vannrett 3-stripe og 4-stripe 4 skilling = 30 skilling stemplet "Christiania 18.9.1868" på brevforside sendt til Paris, Frankrike. Svak vannrett arkivbrett gjennom fire av merkene. Et meget dekorativt objekt.  
2.000
1.800
2214 
* NK 12 og 15 - 2 og 8 skilling = 10 skilling stemplet "Drammen 20.8.1869" på brevomslag sendt via Sandøsund og Kiel-Hamburg til Purmerende, Holland. Svak arkivbrett gjennom merkenes øvre del.  
1.000
-
2215 
* NK 13 og 14 - enkeltmerke 3 skilling og vannrett 3-stripe 4 skilling = 15 skilling stemplet "Christiania 16.12.1870" på pent helbrev sendt til La Rochelle, Frankrike. Svak arkivbrett gjennom et merke.  
1.500
2.800
2216 
* NK 13 og 14 - to enkeltmerker 3 skilling og enkel 4 skilling = 10 skilling stemplet "Maalselven 28.7.1869" på konvolutt transittstemplet "Hmrfst D. Hmbrg 2.8.1869" og rød "Sandøsund 7.8.1869" sendt til Bayern, Tyskland. Kombinasjonene er ikke registrert i NK.  
2.000
2.970
2217 
* NK 13, 14 og 15 a - 3, 4 og 8 skilling = 15 skilling stemplet "Moss 9.10.1869" på meget pent brevomslag sendt til La Rochelle, Frankrike. 8 skillingen er i rosa nyanse med det klare trykket.  
2.500
2.600
2218 
* NK 13, 14 og 15 - 3, 4 og 8 skilling = 15 skilling stemplet "Christiania 9.8.1869" på uvanlig pent helbrev sendt til La Rochelle, Frankrike.  
1.500
-
2219 
* NK 13, 14 og 15 - 3, 4 og 8 skilling = 15 skilling stemplet "Christiania 4.8.1871" på meget pent brevomslag sendt til Cognac, Frankrike.  
1.500
2.000
2220 
* NK 14 og 18 - enkeltmerke 4 skilling Våpen 1867 og vannrett par 3 skilling Posthorn = 10 skilling stemplet "Christiania 18.3.1872" på pent brevomslag sendt til Amsterdam. Liten rift i omslagets øvre kant. Attest: F.C.M.  
1.000
2.200