Diverse stempler

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1315 
m DANMARK - utstillingsmontert albumark med 13 norske merker med danske stempler. Blant annet 8 stk. med nummerstempel "1" (Kjøbenhavn).  
2.000
2.800
1316 
m SVERIGE - utstillingsmontert albumark med 14 norske merker med svenske stempler - de fleste på røde 10-ører.  
1.000
2.200
1317 
m TYSKLAND - utstillingsmontert albumark med 10 norske merker med tyske stempler.  
500
600
1318 
m ENGLAND-HULL - utstillingsmontert albumark med 30 norske merker - alle stemplet nummer "383" (Hull) hvorav 16 stk. er skillingsmerker.  
4.000
3.600
1319 
m ENGLAND-HULL - utstillingsmontert albumark med 23 norske merker - alle stemplet diverse typer "Hull" på skilling og øremerker.  
1.200
1.080
1320 
m ENGLAND-NEWCASTLE - utstillingsmontert albumark med 25 norske øremerker stemplet "Newcastle on Tyne", "South Shields" og "E 89".  
1.000
950
1321 
m ENGLAND - utstillingsmontert albumark med 14 norske merker med diverse engelske stempler.  
1.000
950
1322 
m FRANKRIKE - utstillingsmontert albumark med norske merker med franske stempler. Blant annet porto-stempel på NK 1.  
1.000
1.600
1323 
* SPEIDER - NK 179 - 20 øre hellig Olav - stemplet "Speiderleiren Etne 1930 3.VII.30" på liten konvolutt sendt til Stord. Merket med rundt hjørne. Sjelden.  
800
2.100
1324 
* SPEIDER - NK 372 - 25 øre Skogselskap - maskinstemplet "Mandal 12.VII.48 - Speiderbyen" på konvolutt med speidermerkat og sendt til Sannidal.  
400
950
1325 
* SPEIDER - åtte forsendelser med forskjellige speiderleirstempler fra 1948/1960.  
1.000
1.000
1326 
* KNUT HAMSUN - fire pene konvolutter med maskinstemplene fra hver av byene "Bergen", "Grimstad", "Oslo" og "Trondheim".  
300
550
1327 
m POSTJUBILEUM 1947 - innstikkbok med ca. 500 merker med pene stempler.  
500
1.100