20 mm

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
2499 
* NK 49 I og 50 - enkeltmerke 1 øre samt vannrett 3-stripe og 4-stripe 2 øre 20 mm som oppfrankering på 5 øre helsak-konvolutt = 20 øre stemplet "Nordbanernes Postexp. 2.III.95" sendt til Hamburg. Meget dekorativ.  
1.000
1.300
2500 
* NK 49 II og 50 - 1 øre og vannrett par 2 øre 20 mm = 5 øre stemplet ""Trondhjem 15.VIII.94" på konvolutt sendt som trykksak til Frankrike. Uvanlig kombinasjon.  
1.000
-
2501 
m NK 49 I - 1 øre 20 mm - komplett rekonstruksjon av ark B bestående av loddrette 5-striper. Gammelt oppsett datert 1947.  
3.000
4.000
2502 
m NK 49 I/II - 1 øre 20 mm - to utstillingsmonterte albumark med 49 I x 29 og 49 II x 27. Inkludert er par og striper samt loddrett femstripe fra begge plater.  
1.500
2.900
2503 
m NK 49 I/II - 1 øre 20 mm - rundstemplete 4-blokker av hver nyanse. Noen mindre taggeanmerkninger.  
500
-
2504 
m NK 50 a - 2 øre 20 mm - velsentrert merke luksus-stemplet "Askvold 28.X.99".  
400
660
2505 
m NK 50 b - 2 øre 20 mm - vertikal 6-blokk i den såkalte "nøttebrune" nyansen pent rundstemplet "Kristiania 5.XI.97".  
500
500
2506 
m NK 50 c - 2 øre 20 mm - vertikal 6-blokk pent rundstemplet "Drammen 24.III.97". Typer 1-2/3-4/5-6.  
300
270
2507 
m NK 50 a/b/c - 2 øre 20 mm - 345 merker inkludert noen sammenhengende enheter oppsatt på Visir-ark. HK billigste nyanse: 25.875.-.  
4.000
5.500
2508 
m NK 50 a/b/c - 2 øre 20 mm - fire utstillingsmonterte albumark totalt 92 merker inkludert endel enheter deriblant loddrett trestripe av den "nøttebrune".  
1.500
3.800
2509 
* NK 50, 51, 52 og 53 - 2, 3, 5 og 10 øre 20 mm = 20 øre stemplet "Kristiania 10.VI.93" på meget dekorativ 4-fargers frankering sendt til Tyskland.  
1.000
900
2510 
Y NK 51 I - 3 øre 20 mm - pent merke med variant "Kam i Posthornbøylen". Litt skjev opp til høyre. (3.800.-).  
2.000
2.300
2511 
m NK 51 I - 3 øre 20 mm - utstillingsmontert albumark med 27 merker inkludert typesett. (10.800.-).  
2.000
3.000
2512 
m NK 51 IIb - 3 øre 20 mm - komplett typesett (1-4) på Bentse-papir i pen kvalitet. (6.800.-).  
2.000
1.900
2513 
m NK 51 IIb - 3 øre 20 mm - Bentse-papir - med stor del av "Christiania 13.I.89". En lav hjørnetagg. Attest: Geir Flatheim. (1.700.-).  
500
-
2514 
m NK 51 IIIa - 3 øre 20 mm - luksus-stemplet "Eidanger 17.VII.90" på velsentrert merke med prima tagging. Et utsøkt eksemplar!  
500
1.200
2515 
m NK 51 III - 3 øre 20 mm - meget pen fireblokk stemplet "Chr.A-Bergen F 1.V.90"3". Typesammensetning 1-2/3-4. Sjelden i blokk.  
3.500
3.800
2516 
m NK 51 IV - 3 øre 20 mm - meget pen fireblokk stemplet "Nordre Land 22.12.1893". Svak brekk i øvre høyre hjørne. Sjelden i blokk.  
3.000
3.200
2517 
m NK 51 IV - 3 øre 20 mm - pen 4-blokk rundstemplet "Christiania 19.X.92".  
3.000
3.600
2518 
m NK 51 IV - 3 øre 20 mm - luksus-stemplet "Frederikshald 26.II.89".  
300
1.000
2519 
m NK 51 IV B - 3 øre 20 mm - merke tagget 13 1/2 x 12 1/2 med vannmerkestilling 4 - stemplet "Bergen 22.XI.93". Meget god tagging. (26.000.-).  
8.000
17.000
2520 
m NK 51 II/IV - 3 øre 20 mm - seks utstillingsmonterte albumark med totalt 87 merker inkludert typesett og 5 stk. NK 51 IIb. Flere pene stempler.  
4.000
8.500
2521 
m NK 52 I - 5 øre 20 mm - luksus-stemplet "Chra 8F Byp. 11.4.86".  
200
440
2522 
m NK 52 I - 5 øre 20 mm - pen 4-blokk rundstemplet "Christiania 31.X.88".  
1.500
2.200
2523 
m NK 52 IIa - 5 øre 20 mm smaragdgrønn - pen 4-blokk rundstemplet "Kristiania 6.VII.90". Et par korte tagger høyre side. Typesammensetning 3-4/1-2.  
2.000
1.800
2524 
Y NK 52 IIa, 52 IV og 53 VII - 5 og 10 øre 20 mm - tre pene merker. (2.075.-).  
500
450
2525 
YY NK 52 IIb - 5 øre 20 mm - meget pent merke. Litt skjev opp. (2.700.-).  
1.700
2.200
2526 
m NK 52 IIb - 5 øre 20 mm - pen 4-blokk rundstemplet "Kristiania 4.III.91". Typesammensetning 2-1/3-4.  
1.500
2.000
2527 
m NK 52 IIb - 5 øre 20 mm - lettstemplet vannrett par hvor venstre merke er "Type 5".  
500
1.200
2528 
Y NK 52 IIc, III og IV - 5 øre 20 mm - tre merker i normalkvalitet. (1.275.-).  
500
600
2529 
YY NK 52 IIIa - 5 øre 20 mm - pent merke med full arkmarg oppe. Type 5. (2.800.-).  
1.500
2.800
2530 
m NK 52 IIIa - 5 øre 20 mm - pen 4-blokk rettvendt sentralt stemplet "Vadsø 31.X.92".  
1.200
2.300
2531 
m NK 52 IIIb - 5 øre 20 mm - 4-blokk rundstemplet "Kristiania 1.VI.91".  
1.200
1.900
2532 
m NK 52 IIIb - 5 øre 20 mm - lettstemplet vannrett par hvor høyre merke er ekstratype "Type 9".  
500
880
2533 
m NK 52 IV A - 5 øre 20 mm - pen 4-blokk med pakkepost-stempler "Christiania 21.XII.92".  
750
1.800
2534 
m NK 52 IV B - 5 øre 20 mm - lettstemplet merke tagget 13 1/2 x 12 1/2 med vannmerkestilling 3. Meget god tagging.  
3.000
5.500
2535 
* NK 52 IV, 53 VIII og 54 V - 5, 10 og 20 øre 20 mm som oppfrankering på 5 øre helsak-konvolutt = 40 øre stemplet "Bergen 5.II.94" og sendt rekommandert via Newcastle til Geneve, Sveits.  
1.000
2.900
2536 
m NK 52 I/IV - 5 øre 20 mm - åtte utstillingsmonterte albumark med totalt 193 merker inkludert typesett, trestripe og endel par. Også ekstratype 9 på plate IIIa og IIIb. Pen kvalitet.  
2.500
6.000
2537 
Y NK 53 I - 10 øre 20 mm - velsentrert letthengslet pent merke (type 4). Attest: Geir Flatheim. (2.500.-).  
1.200
2.900
2538 
m NK 53 I - 10 øre 20 mm brunkarmin - pen 4-blokk stemplet "Porsgrund 26.VII.87". Typesammensetning 4-1/4-2. Sjelden blokk.  
3.000
3.800
2539 
m NK 53 I - 10 øre 20 mm - vannrett firestripe vakkert stemplet "Christiania 21.X.87". En uvanlig enhet.  
1.000
2.600
2540 
m NK 53 IIa - 10 øre 20 mm brunkarmin - pen 4-blokk hvor hvert merke er annullert med blekk-kryss. Typesammensetning 3b-3a/1-2. Meget sjelden blokk.  
5.000
4.700
2541 
m NK 53 IId - 10 øre 20 mm - meget sjelden 9-blokk stemplet "Trøgstad Jernbanest. 22.2.1888". Øvre høyre merke er noe beklippet i høyre side. Typesammensetning 1-2-1/3a-3b-3a/1-2-1. En av de største kjente enhetene av dette merket.  
5.000
8.000
2542 
m NK 53 II - 10 øre 20 mm - nær 1000 merker bearbeidet av Håndbok-komiteen og oppsatt etter plateoppsetninger, typer og klisj‚kjennetegn på Visir-ark. I tillegg 128 merker fra diverse plater.  
4.000
8.000
2543 
m NK 53 IIIa - 10 øre 20 mm - meget pen vertikal 6-blokk med pene stempler "Horten 26.X.88". Blokken har uregelmessig typesammensetning 4-3/2-1/4-4.  
2.500
3.400
2544 
m NK 53 IIIb - 10 øre 20 mm - meget pen 4-blokk med pakkepost-stempler "Christiania 10.IX.90". Typesammensetning 4-3/2-1.  
1.000
1.400
2545 
m NK 53 IIIc - 10 øre 20 mm - meget pen 4-blokk stemplet "Christiania 18.VI.90". Typesammensetning 4-3/2-1.  
1.000
900
2546 
m NK 53 III - 10 øre 20 mm - vannrett femstripe pakkepost-stemplet "Christiania 23.XII.89". Høyre merke er med variant "Museøre".  
1.000
1.300
2547 
m NK 53 III - 10 øre 20 mm - oppsett med 287 posisjonsbestemte merker.  
1.000
1.700
2548 
Y NK 53 IIIc, VI og VIII - 10 øre 20 mm - tre merker i normalkvalitet. (2.125.-).  
700
-
2549 
m NK 53 IVa - 10 øre 20 mm - pen 4-blokk stemplet "Christiania 17.IV.91". Typesammensetning 1-1/2-2 fra arkposisjon 29-30/39-40 i venstre ark.  
2.000
2.600
2550 
m NK 53 IVb - 10 øre 20 mm - meget pen vertikal 6-blokk stemplet "Gjøvig 10.VII.91". Vannrett brekk gjennom det øvre paret.  
2.000
2.500
2551 
m NK 53 IVb - 10 øre 20 mm - pen 4-blokk med pakkepost-stempler "Christiania I.IV.91". Typesammensetning 2-2/1-1 fra arkposisjon 63-64/73-74.  
1.500
1.800
2552 
m NK 53 IVc - 10 øre 20 mm matt karmin - 6-blokk stemplet "Christiania 15.VII.91" med typesammensetning 1-1-1/2-2-3 fra arkposisjon 88-89-90/98-99-100 i høyre ark. Denne unike blokken inneholder brevkortklisje type 2 (H 99 sek.) og brevkortklisje type 3 (H 100 sek.). Blokken er en av 20 mm-utgavens store sjeldenheter. Her bør spesialistene kjenne sin besøkelsestid !  
15.000
-
2553 
m NK 53 IVc - 10 øre 20 mm - vannrett femstripe pakkepost-stemplet "Christiania 9.VII.91".  
1.000
-
2554 
m NK 53 IV - 10 øre 20 mm - gammelt oppsett med de 8 fellingstypene oppsatt med platefeil og med tilhørende illustrasjoner. Totalt 165 merker i god kvalitet.  
1.500
4.200
2555 
m NK 53 IV - 10 øre 20 mm - gamle rekonstruksjoner bestående av 94 merker fra venstre ark og 90 merker fra høyre ark inkludert noen par. De fleste posisjonene med tilhørende illustrasjoner. God kvalitet.  
1.000
1.000
2556 
m NK 53 IV - 10 øre 20 mm - oppsett med 138 posisjonsbestemte merker.  
500
450
2557 
m * NK 53 IV a/c - 10 øre 20 mm - gammelt oppsett med 128 merker og 2 brev - alle med markerte platefeil inkludert to oppsatt som brevkortklisj‚er.  
1.000
1.000
2558 
m NK 53 IV a/c - 10 øre 20 mm - gammelt albumark med 53 merker som viser vannmerkestillinger og endel platefeil pent illustrert.  
500
1.400
2559 
m NK 53 V - 10 øre 20 mm - meget pen 4-blokk stemplet "Bodø 14.I.92". Sjelden i blokk.  
2.500
3.200
2560 
m NK 53 V - 10 øre 20 mm - vannrett firestripe stemplet "Ørskoug 16.12.1891". En uvanlig enhet.  
500
850
2561 
m NK 53 V - 10 øre 20 mm - vannrett trestripe pakkepost-stemplet "Christiania 12.VIII.91".  
500
550
2562 
m NK 53 V - 10 øre 20 mm - 300 merker oppsatt etter fellingstyper på Visir-ark. Noe varierende kvalitet.  
500
450
2563 
m NK 53 VI - 10 øre 20 mm - pen 4-blokk stemplet "Christiania 5.IV.93".  
700
1.000
2564 
m NK 53 VI - 10 øre 20 mm - lettstemplet pen vannrett 3-stripe og loddrett 4-stripe.  
600
540
2565 
* NK 53 VI vt1 - 10 øre 20 mm - utagget vannrett par stemplet "Larvik 17.V.92" på meget pen konvolutt sendt til Christiania. Et vakkert og uvanlig objekt.  
15.000
15.500
2566 
" NK 53 VI vt1 - 10 øre 20 mm - vannrett par variant "UTAGGET" stemplet "Larvik 17.V.92" på brevstykke.  
10.000
13.000
2567 
m NK 53 VI - 10 øre 20 mm - gammelt utvalgshefte med 411 merker inkludert firestripe og to trestriper. De fleste med markerte platefeil. Ex. Schou.  
1.000
1.200
2568 
m NK 53 VII - 10 øre 20 mm - pen 4-blokk med pakkepost-stempler "Christiania 14.XII.93". Typesammensetning 1-2/1-2. Meget sjelden i blokk.  
3.000
3.400
2569 
m NK 53 VII - 10 øre 20 mm - pen stemplet 4-blokk hvor alle merkene er type 1. Nedre høyre merke med svak brekk i hjørnet.  
800
720
2570 
m NK 53 VII - 10 øre 20 mm - vannrett femstripe pakkepost-stemplet "Christiania 27.I.94". Alle merkene er type 1.  
1.000
-
2571 
m NK 53 VII - 10 øre 20 mm - 310 merker satt opp etter fellingstyper på Visir-ark hvorav 21 merker er type 2.  
1.500
1.500
2572 
Y NK 53 VIII - 10 øre 20 mm - meget letthengslet pent merke. (1.300.-).  
500
800
2573 
m NK 53 VIII - 10 øre 20 mm - pen 4-blokk stemplet "Skedsmo 11.V.94".  
2.000
3.600
2574 
m NK 53 VIII - 10 øre 20 mm - vannrett femstripe pakkepost-stemplet "Christiania 19.IV.94".  
1.000
1.650
2575 
m NK 53 VIII - 10 øre 20 mm - 64 merker i bra kvalitet på Visir-ark. (8.320.-).  
1.200
1.400
2576 
m NK 53 I/VIII - 10 øre 20 mm - spesialsamling på 16 utstillingsmonterte albumark med totalt 394 merker inkludert typesett, en mengde par, tre 3-striper og tre 4-striper. Samlingen inneholder også flere varianter og to brevkortklisjeer. Gjennomsyn anbefales.  
5.000
15.500
2577 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - rettvendt håndskrevet "(Ene)baknæsset 11/5-87". Et par svake tagger.  
300
350
2578 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - vakkert rettvendt håndskrevet "Høllan 30/9-86" i blått.  
700
700
2579 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - rettvendt håndskrevet "Harran 7.1.91". Brukt som "reserve" i 2-rings perioden.  
400
400
2580 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - vakkert rettvendt håndskrevet "Veding 17/11-88".  
500
1.000
2581 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - vakkert diagonalt håndskrevet "Lofoten 6/3-91".  
700
4.200
2582 
* NK 53 - 10 øre 20 mm - blekk-krysset merke på konvolutt med håndskrevet påtegning "Eidsvold 8/8-85" sendt til Sverige.  
500
1.000
2583 
* NK 53 - 10 øre 20 mm - enkeltmerke på konvolutt med håndskrevet påtegning "Vaag 12/8-86" (dato på merket) sendt til Bodø.  
400
800
2584 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - bunke gamle albumblader med ca. 550 merker fordelt på de fleste plater som etter sigende skal stamme fra G. Caspersen. Bør sjekkes.  
1.500
1.350
2585 
* NK 53 IV og 54 II - to enkeltmerker 10 øre og enkeltmerke 20 øre 20 mm = 40 øre stemplet "Bergen 10.6.1891" på pen konvolutt sendt rekommandert til Stockholm.  
500
800
2586 
m NK 54 I v2 - 20 øre 20 mm - lettstemplet merke med variant "Skadd lite 20 retusjert". Sjelden.  
700
700
2587 
m NK 54 IIa - 20 øre 20 mm - 4-blokk lettstemplet i 1889. Meget uvanlig i stemplet blokk. Typesammensetning 2-1/4-3.  
2.000
4.000
2588 
m NK 54 IId - 20 øre 20 mm - vannrett trestripe stemplet "Randsfj.banens Postexp. 8.V.90".  
500
600
2589 
Y NK 54 IIe vt1 - 20 øre 20 mm - bredrandet vannrett par av den sjeldne varianten "Utagget". Meget letthengslet.  
10.000
14.000
2590 
" NK 54 IIe vt1 - 20 øre 20 mm - vannrett par variant "UTAGGET" stemplet "Christiania 2.VI.93" på brevstykke.  
10.000
14.500
2591 
Y NK 54 IIe vt1 - 20 øre 20 mm - bredrandet vakkert eksemplar av varianten "Utagget". (12.500.-).  
5.000
7.500
2592 
Y NK 54 IIe vt1 - 20 øre 20 mm - bredrandet vakkert eksemplar av varianten "Utagget". (12.500.-).  
5.000
7.500
2593 
m NK 54 IIe - 20 øre 20 mm - 4-blokk lettstemplet "Gjerestad 2.1.1891". Sjelden stemplet blokk. Typesammensetning 3-4/1-2.  
2.000
3.800
2594 
m NK 54 IIe - 20 øre 20 mm - komplett pent stemplet sett med de 4 stående vannmerkestillingene.  
400
-
2595 
m NK 54 III - 20 øre 20 mm - 4-blokk lettstemplet "Bergen 27.II.92". Blokken har den meget uvanlige typesammensetning 1-1/3-2. Dette er sannsynligvis den eneste av de kjente blokkene fra plate III som har denne sammensetning. Nedre venstre merke har noen korte tagger i underkant, som er av liten betydning på et så sjeldent objekt.  
7.000
9.000
2596 
m NK 54 III - 20 øre 20 mm - 4-blokk lettstemplet "Bergen 10.X.91". Alle merkene er type 1. Nedre høyre merke har rundt hjørne.  
2.000
2.000
2597 
m NK 54 III - 20 øre 20 mm - lettstemplet vannrett 6-stripe med typesammensetning 1-1-3-2-3-2. Stripen er litt hengsleforsterket. En meget uvanlig enhet.  
5.000
5.500
2598 
m NK 54 III - 20 øre 20 mm - vannrett trestripe med typesammensetning 3-2-1 - stemplet "Christiania 19.I.92". En uvanlig enhet.  
2.500
2.600
2599 
m NK 54 III - 20 øre 20 mm - fire vannrette par med typesammensetning 1-2, 2-1, 2-3 og 3-2. Et uvanlig utbud.  
2.500
2.250
2600 
m NK 54 III - 20 øre 20 mm - utstillingsmontert albumark med tre vannrette og et loddrett par samt vannrett trestripe og firestripe. Alle merker er type 1.  
1.500
1.500
2601 
Y NK 54 IV - 20 øre 20 mm - velsentrert letthengslet merke. (650.-).  
200
330
2602 
m NK 54 IV - 20 øre 20 mm - meget pen 4-blokk stemplet "Bergen 1.X.92".  
1.500
1.800
2603 
m NK 54 IV - 20 øre 20 mm - vannrett femstripe stemplet "Bergen 14.VII.92".  
1.000
1.200
2604 
* NK 54 IV - 20 øre 20 mm - stemplet "Hammerfest 24.VII.92" på dekorativ turist-konvolutt fra S/S "Olaf Kyrre" sendt til U.S.A.  
1.000
2.300
2605 
Y NK 54 V - 20 øre 20 mm - letthengslet vannrett par. Litt skjev opp til høyre. (1.300.-).  
400
550
2606 
m NK 54 V - 20 øre 20 mm - meget pen vertikal 6-blokk stemplet "Vadsø 19.II.94". Meget uvanlig enhet.  
3.000
3.800
2607 
m NK 54 V - 20 øre 20 mm - 4-blokk stemplet "Bergen 22.V.93". Noen mindre kvalitetsanmerkninger er av liten betydning.  
2.000
2.000
2608 
m NK 54 V - 20 øre 20 mm - pent rettvendt håndskrevet "Finaas 19/1-1893".  
500
800
2609 
m NK 54 I/V - 20 øre 20 mm - 10 utstillingsmonterte albumark med totalt 171 merker inkludert typesett, trestripe og 14 par. Blant annet 13 stk. type 2 og 8 stk. type 3 fra plate III. Flere pene stempler. Gjennomsyn anbefales.  
5.000
9.500
2610 
m NK 55 - 25 øre 20 mm - meget pen 4-blokk stemplet "Grong 20.X.97". Typesammensetning 5-6/8-7. Sjelden i stemplet blokk.  
3.000
3.400
2611 
m NK 55 - 25 øre 20 mm - gammel påbegynt platerekonstruksjon av høyre ark bestående av 89 merker. Ex. Schou.  
1.500
2.000
2612 
m NK 55 - 25 øre 20 mm - utstillingsmontert albumark med totalt 29 merker inkludert typesett, par og trestripe. Pen kvalitet.  
1.000
1.900
2613 
* NK 55 og 82 - 25 øre 20 mm og 35 øre Knudsen fintagget = 60 øre stemplet "Christiania 9.I.02" på konvolutt sendt rekommandert til England. En meget uvanlig og dekorativ kombinasjon.  
1.000
3.200
2614 
m 10 øre stolpeskrift - sigarkasse med hundrevis av merker i poser fra gammelt bo. Bør sjekkes.  
1.000
2.700
2615 
Y m " Liten lot med mest stolpeskriftmerker. Blant annet 19 vannrette par av NK 53 V på klipp.  
500
450