Italia

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
499 
m Michel 153/156 - Filatelikongress 1922 - komplett serie med varierende sentrering. (Euro 900.-).  
1.000
900
500 
m Eldre handlerlager i to innstikkbøker med merker fra 1861 til ca. 1960 med hovedverdien på mellomkrigstiden og tidlig 1950-tall. Blant annet Michel 744 x 18, 745 x 37, 773 x 24, 797 x 8, 827 x 8, 831 x 9, 838 x 7 og 840 x 8. Meget god kvalitet og høy katalogverdi.  
8.000
10.500
501 
Y m Samling fra 1861 til 1997 i tre velholdte Leuchtturm SF-album samt to innstikkbøker med dubletter. Få dyrere merker. Albumpris alene: over kr. 7.000.-.  
2.500
2.700
502 
YY Y m SAN MARINO - meget omfattende utenlandsk handlerlager fra 1877 til 2004 i tre tykke innstikk-album. Store mengder merker og høy katalogverdi.  
10.000
9.000