NK 65 - 84

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
2674 
m NK 65 - 1 øre grovtagget - pen vertikal 10-blokk stemplet "Kristiania 26.III.99".  
600
600
2675 
m NK 65 - 1 øre grovtagget - pen horisontal 10-blokk stemplet "Sel 13.VII.97".  
600
540
2676 
m NK 65 - 1 øre grovtagget - pen 4-blokk stemplet "Kongsvinger 26.III.99".  
250
-
2677 
m NK 66 - 3 øre grovtagget - 4-blokk sent stemplet med del av "Larvik".  
1.000
900
2678 
YY Y NK 67 - 5 øre grovtagget - fireblokk hvor to merker er postfriske. (2.350.-).  
800
750
2679 
m NK 67 - 5 øre Knudsen grovtagget - lettstemplet merke med variant "Ekstratype". Meget god tagging.  
1.000
3.300
2680 
* NK 67 - 5 øre grovtagget - enkeltmerke stemplet "Bureau de Mer Bergen-Newcastle B 16.VI.96" på konvolutt sendt som trykksak til Italia, påstemplet "Tryksaker via Newcastle" og "Paquebot". Meget dekorativ.  
600
-
2681 
* NK 67 - 5 øre grovtagget - enkeltmerke stemplet "Bureau Reexp. de Christiania 29.XII.97" på pen konvolutt sendt som trykksak til Sveits.  
500
450
2682 
m NK 67 og 68 - 5 og 10 øre grovtagget - pene stemplete 4-blokker av hver.  
300
400
2683 
YY Y NK 68 - 10 øre grovtagget - meget vakker loddrett 10-blokk med arkmarg nede. Åtte av merkene er postfriske. HK for enkeltmerker er ca. 10.000.-.  
3.500
4.400
2684 
m NK 68 - 10 øre grovtagget - meget uvanlig 8-blokk med pakkepost stempel "Christiania 8.I.97". Litt uren tagging.  
1.000
-
2685 
m NK 68 - 10 øre grovtagget - luksus-stemplet "Tjongsfjorden 5.X.96".  
100
302
2686 
Y NK 69 - 20 øre grovtagget - letthengslet fireblokk. (2.800.-).  
700
630
2687 
m NK 69 - 20 øre grovtagget - pen 4-blokk pakkepost-stemplet "Christiania 17.VI.98".  
700
900
2688 
* NK 59, 66 og 69 - enkeltmerke 1 øre Central og 3 øre Knudsen samt vannrett par og 4-blokk 20 øre Knudsen plate I = 124 øre pakkepost-stemplet "Christiania 23.VII.97" på verdifølgebrev sendt til Gøteborg, Sverige.  
1.500
2.800
2689 
YY NK 70 - 25 øre grovtagget - vannrett par. Litt skjev opp. Attest: F.C.M. (5.600.-).  
2.000
2.500
2690 
m NK 70 - 25 øre grovtagget - pen 4-blokk stemplet "Fredrikshald 19.I.00".  
1.000
1.500
2691 
m NK 71 - 35 øre grovtagget - pen 4-blokk stemplet "Kristiania 10.VI.98".  
1.500
3.400
2692 
m NK 71 - 35 øre grovtagget - luksus-stemplet "Christiania 5.IV.98" på prima merke.  
500
750
2693 
* NK 71 - 35 øre grovtagget - enkeltmerke stemplet "Kristiania 8.V.97" på konvolutt sendt til Budapest, Ungarn. Påstemplet "T" som er strøket over og ankomst-stemplet "Budapest 10.V.97". Meget uvanlig adresseland.  
800
-
2694 
m NK 72 - 50 øre grovtagget - pen 4-blokk pakkepost-stemplet "Christiania 12.III.00".  
1.000
1.100
2695 
m NK 72 - 50 øre grovtagget - fireblokk pakkepost-stemplet "Bergen 13.II.99".  
1.000
950
2696 
m NK 73 X - 1 øre fintagget - pen 11-blokk stemplet "Øvre Granvin 21.XI.07".  
400
400
2697 
m NK 73 X - 1 øre fintagget - luksus-stemplet "Larvik 16.V.06".  
200
400
2698 
* NK 73 - 1 øre fintagget - meget pen vannrett 5-stripe stemplet "Kristiania 11.III.06" på kort sendt som trykksak til U.S.A.  
400
360
2699 
m NK 74 X - 2 øre fintagget - pen 8-blokk med 4-rings nummerstempler "297" (Røine - ST).  
1.000
900
2700 
m NK 74 X - 2 øre fintagget - luksus-stemplet "Lundenes 26.XII.05" på velsentrert merke med prima tagging. Utsøkt vakkert!  
500
1.100
2701 
m NK 74 Y - 2 øre fintagget med stående vannmerke - luksus-stemplet "Larvik 16.V.06".  
300
1.800
2702 
m NK 75 X - 3 øre fintagget - pen 4-blokk stemplet "Kristiania 3.XI.00". Sjelden i stemplet blokk.  
500
450
2703 
m NK 75 X - 3 øre fintagget - luksus-stemplet "Kornsjø 15.III.08".  
100
600
2704 
* NK 75 - 3 øre fintagget - enkeltmerke og 4-blokk som oppfrankering på 5 øre kortbrev = 20 øre stemplet "Chr.a-Bergen A 6.III.07" sendt til Tyskland.  
750
1.400
2705 
m NK 76 X - 5 øre fintagget - pen vertikal 8-blokk stemplet "Kristiania 9.III.01". Sjelden stor enhet.  
200
200
2706 
m NK 76 X - 5 øre fintagget - luksus-stemplet "Kristiania 19.V.05".  
100
90
2707 
m NK 76 X og Y - 5 øre fintagget - pene stemplete 4-blokker med liggende og stående vannmerke.  
200
200
2708 
m NK 76 - 5 øre fintagget - heftepar Bv-Bh - sentralt stemplet "Aurdal 30.?I.10". Høyre merke med perforeringshull oppe.  
1.000
950
2709 
m NK 77 I - 10 øre Knudsen fintagget - lettstemplet merke med variant "Ekstratype". Sjelden.  
500
1.000
2710 
m NK 77 II X og Y - 10 øre fintagget - pene stemplete 4-blokker med liggende og stående vannmerke.  
200
200
2711 
* NK 77 II - 10 øre fintagget - meget vakker 4-blokk stemplet "Kristiania 2.III.04" på konvolutt sendt rekommandert til Tyskland. Dekorativt.  
500
-
2712 
* NK 76 og 77 - 5 øre og to enkeltmerker 10 øre fintagget som oppfrankering på 5 øre brevkort = 30 øre stemplet "Tønsberg 30.X.01" og sendt rekommandert til Tyskland. Kortet er påstemplet rødt "A.R." (Accus‚ de R‚ception) i ramme. Dette stempelet er påført i Norge og innebar at avsender måtte betale 10 øre ekstra i porto for at mottaker skulle undertegne og returnere et mottakerbevis til avsender. Et meget uvanlig objekt.  
4.000
3.600
2713 
* NK 77 - 10 øre fintagget - enkeltmerke som oppfrankering på 10 øre kortbrev med fulle rivekanter = 20 øre stemplet "Kristiania 28.I.99" sendt til Shanghai. Ankomst-stemplet "Shanghai 3.3.99" på forsiden. Meget uvanlig adresseland.  
700
630
2714 
* NK 77, 79 og 82 - fire brev sendt med skip til Hamburg frankert med henholdsvis 3-stripe 20 øre fintagget, enkeltmerke 60 øre fintagget (reparert rift i konvolutten), enkeltmerke 20 øre med gjennomhulling "Rr." og rekommandert konvolutt med par av 35 øre og enkeltmerke 10 øre fintagget.  
1.000
900
2715 
YY NK 78 - 15 øre fintagget - en tanke skjev til høyre. God tagging. (2.500.-).  
1.200
1.500
2716 
m NK 78 - 15 øre fintagget - pen 8-blokk stemplet "Bodø 17.X.08". Dette er største kjente stemplete enhet.  
3.000
4.400
2717 
m NK 78 - 15 øre fintagget - pen 4-blokk stemplet "Meland i Lofoten 17.XII.10". Sjelden i stemplet blokk.  
1.500
1.700
2718 
m NK 79 X og Y - 20 øre fintagget - pen stemplet 6-blokk med liggende vannmerke og vannrett 4-stripe med stående vannmerke.  
300
300
2719 
m NK 79 Y - 20 øre fintagget - pen 6-blokk pakkepost-stemplet "Kristiania 21.VI.04". Dette er største kjente stemplete enhet med stående vannmerke.  
500
450
2720 
m NK 80 X - 25 øre fintagget - pen 4-blokk stemplet "Opdal i Numedal 8.VI.09".  
750
750
2721 
YY NK 81 - 30 øre fintagget - merke med god tagging og sentrering. (1.800.-).  
900
1.200
2722 
m NK 81 - 30 øre fintagget - pen 4-blokk stemplet "Stenkjær 29.VII.09". Sjelden i stemplet blokk.  
1.000
1.300
2723 
m NK 82 - 35 øre fintagget - pen 4-blokk stemplet "Gulskogen 6.III.03". Sjelden i stemplet blokk.  
1.000
1.600
2724 
m NK 83 X - 50 øre fintagget - pen 4-blokk pakkepost-stemplet "Kristiania 21.II.05". Sjelden i stemplet blokk.  
750
800
2725 
m NK 84 Y - 60 øre fintagget - pen 4-blokk pakkepost-stemplet "Kristiania 22.III.07". Sjelden i stemplet blokk.  
1.000
-
2726 
* NK 84 - 60 øre fintagget - stemplet "Christiania 26.V.04" på rekommandert konvolutt sendt til Frankfurt.  
700
1.430
2727 
m NK 65/72 - grovtagget - 17 utstillingsmonterte albumark med totalt 462 merker som viser endel fellingstyper, vannmerkestillinger og platefeil. Samlingen inneholder en mengde par og endel striper. Gjennomsyn anbefales.  
3.500
6.500
2728 
m NK 73/84 - fintagget - utstillingsmontert samling i Leuchtturm-album med over 1000 merker som viser fellingstyper, vannmerkestillinger og platefeil inkludert ekstratype av NK 77 II. Samlingen inneholder en mengde enheter. Gjennomsyn anbefales.  
7.000
13.000