Luftpost 1936-1945

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
161 
* HEBDOMADAIRE - konvolutt frankert med norske merker stemplet "Oslo 1.1.36" sendt med luftpost via Paris, Dakar og Natal til Rio de Janeiro, Brasil. Påstemplet "Amerique du Sd Hebdomadaire 5 Janvier 1936" i ramme.  
1.000
-
162 
" Del av avisheading fra Bergens Aftenblad påstemplet meget sjeldent "Bergens Aftenblad - Den første luftrute i Sogn og Fjordane 6/7-36" i rødt.  
5.000
4.500
163 
* BERGEN-SOGN - postkort påstemplet rødt rektangulært "Bergen-Sogn 6.7.1936 1ste Tur" frankert med 15 øre Portoprovisorie stemplet "Bergen 6.VII.36" og sendt til Vadheim. Ankomst-stemplet "Vadheim 6.VII.36".  
700
797
164 
* BERGEN-SOGN - frimerkeløs postal konvolutt stemplet "Bergen 6.7.36" og "Balestrand 6.7.36" samt rødt rektangulært "Luftpostruten Bergen-Sogn 6.7.1936 1ste tur". Uvanlig objekt.  
1.000
900
165 
* BERGEN-SOGN - NK 160 - 15 øre Ibsen stemplet "Bergen 6.7.36" på postkort sidestemplet "Balestrand 6.7.36" samt rødt rektangulært "Luftpostruten Bergen-Sogn 6.7.1936 1ste tur" og adressert til Balestrand.  
700
700
166 
* HINDENBURG - kort frankert med norske merker stemplet "Moss Lufthavn 4.5.36" sendt luftpost med "1. Nordamerikafahrt 1936" (L.Z. 129) til New York, U.S.A.  
600
600
167 
* HINDENBURG - konvolutt frankert med norske merker stemplet "Bergen Minde 4.V.36" og sendt luftpost via Berlin og Friedrichshafen til New York.  
500
1.500
168 
* HINDENBURG - rekommandert kort frankert med norske merker stemplet "Oslo 15.6.36" sendt luftpost med "3. Nordamerikafahrt 1936" (L.Z. 129) via Berlin til Lakehurst, U.S.A.  
1.000
1.900
169 
* HINDENBURG - konvolutt frankert med norske merker stemplet "Oslo 24.9.36" sendt luftpost med "9. Nordamerikafahrt 1936" (L.Z. 129) via Frankfurt til New Jersey, U.S.A.  
1.000
1.000
170 
* HINDENBURG - konvolutt frankert med norske merker stemplet "Oslo 30.9.36" sendt luftpost med "10. Nordamerikafahrt 1936" (L.Z. 129) via Frankfurt til New York, U.S.A.  
1.000
1.000
171 
* NK 152 - 40 øre Løve II - vannrett par stemplet "Intern. Matematikerkongress 1936 Oslo 18.7.36" på konvolutt sendt luftpost via Berlin til Palestina. Uvanlig destinasjon.  
500
500
172 
* NK 148 - 30 øre Løve II - 8 merker maskinstemplet "Oslo 12.10.36" på konvolutt sendt luftpost via Paris til Portugese East Africa. Uvanlig destinasjon.  
400
900
173 
* NK 145 - 20 øre Løve II - 10-blokk stemplet "Cape Town Paquebot 23. MAR 37" på konvolutt sendt med luftpost til Stavanger. Ankomst-stemplet "Stavanger 6.4.37".  
500
-
174 
* TIN CAN MAIL - konvolutt frankert med norske merker stemplet "Stavanger 1.5.37" sendt luftpost til Niaufou på Tonga med en mengde stempler. Uvanlig og dekorativt objekt.  
1.000
1.200
175 
* NK 101, 110 og 111 maskinstemplet "Oslo 19.V.37" på konvolutt påskrevet "mit franz”sischen Luftpost", stemplet "Deutsche Luftpost Europa-Sdamerika" i rødt og sendt til Buenos Aires, Argentina.  
400
-
176 
* AMSTERDAM-BATAVIA - konvolutt frankert med norske merker stemplet "Oslo 3.6.37" sendt luftpost via Amsterdam med KLM til Bandoeng, Nederlandsk India.  
400
360
177 
* TRONDHEIM-BODØ - 7 øre Posthorn stemplet "Trondheim 3.7.37" på konvolutt sendt som trykksak med første flyvning til Bodø. Ankomststemplet "Bodø 5.VII.37" og påstemplet grønt "WIDERØE'S FLYVESELSKAP A/S". Denne ruten ble opprettet som erstatningsrute etter havariet til "Havørn".  
400
885
178 
* LUFTPOSTRUTEN STAVANGER-NEWCASTLE - NK 145 (2) stemplet "Stavanger Lufthavn 12.7.37" med rektangulært stempel fra første tur i svart og sendt til England. Vanligvis er dette stempelet i rødt. Kun få svarte avtrykk er kjent.  
2.000
2.500
179 
* LUFTPOSTRUTEN STAVANGER-NEWCASTLE - DPECHE-AVION - frimerkeløs postsak konvolutt stemplet rødt rektangulært stempel fra første tur 12. juli 1937 og rødt "Stavanger Lufthavn 12.7.37".  
600
540
180 
* Frimerkeløs postal konvolutt for forsendelse av følgepapirer stemplet "Oslo 21.VII.37 og sendt med luftpost til Haugesund.  
400
360
181 
* STAVANGER-NEWCASTLE - NK 97 og 205 stemplet "Stavanger Lufthavn 3.8.37" på trykksak konvolutt sendt med flyruten som p.g.a. tåke måtte lande på Carlisle Cumbad. Dette var det første direkte flyet fra utlandet som landet på Carlisle. Sjelden.  
1.500
1.500
182 
* NK 112 og 148 - 2.00 kr Haakon 1910 og loddrett par 30 øre Løve II stemplet "Oslo Moløkka 20.9.37" på konvolutt sendt luftpost via Berlin til Buenos Aires, Argentina. Ankomst-stemplet.  
300
-
183 
* NK 110 og 147 (2) stemplet "Oslo Homansby 10.11.37" på konvolutt sendt med tog til Malmø og derfra med luftpost via Berlin til Alexandria, Egypt. Uvanlig destinasjon.  
600
540
184 
* NK 148 og 153 - 50 øre (8) og 30 øre (3) Løve II = 490 øre stemplet "Lysaker 29.3.38" på konvolutt sendt med luftpost via Berlin og Frankfurt til Buenos Aires, Argentina.  
400
375
185 
* TROMSØ-KIRKENES - 7 øre Posthorn stemplet "Stokmarknes 30.6.38" på konvolutt sendt som trykksak til Vardø og påstemplet rektangulært "Luftpostruten Tromsø-Kirkenes 1.7.1938 1ste Nordtur" i fiolett farge (offisiell farge er svart). Konvolutten med noen brekker.  
1.000
900
186 
* NK 212 - 45 øre Luftpost - 4 merker stemplet "Walvis Bay Paquebot 21.11.38" på konvolutt sendt luftpost til Oslo. (Hvalfangerpost ?)  
600
540
187 
* Konvolutt frankert med 260 øre stemplet "Oslo 17.2.39" sendt luftpost til Buenos Aires, Argentina. Ankomst-stemplet.  
250
-
188 
* NK 155 - 45 øre Luftpost - loddrett par stemplet "Oslo Rodeløkka 31.3.39" på konvolutt sendt luftpost via Berlin og Hong Kong til Shanghai. Her påsatt kinesisk 5 sen frimerke som ekstra porto eller for retursending.  
1.000
-
189 
* NK 151 og 212 - 40 øre Løve II og 45 øre Luftpost stemplet "Oslo 24.5.39" på konvolutt sendt luftpost til New York. Skulle vært med første flyvning fra Marseille til New York, men ankom for sent. Dette er stemplet på konvolutten.  
400
360
190 
* NK 182 - 20 øre Nordkapp I - 4-blokk stemplet "Bergen 1.6.39" på konvolutt sendt luftpost "via Kr.sand-Amsterdam" til New York og adressert til Honululu, Hawaii. Konvolutten påsatt amerikansk 30 cents luftpostmerke stemplet "Honululu 14.7.1940"  
1.000
900
191 
* 40 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost stemplet "Oslo 26.6.39" på konvolutt sendt med første transatlantiske flyvning Southampton-New York 28.6.1939. Ankomst-stemplet.  
400
400
192 
* OSLO-BOTWOOD - kort frankert med 20 øre Stavkirke og 45 øre Luftpost stemplet "Oslo 26.6.39" sendt luftpost til New Foundland. Påsatt gul merkat med tekst "By first North Atlantic Air Service Southampton-FOYNES-BOTWOOD".  
1.200
1.800
193 
* Konvolutt frankert med 85 øre i norske frimerker stemplet "Bergen 27.6.39" sendt luftpost til U.S.A. og returnert til Bergen. Antagelig sendt med ruten Marseille-Lisboa-New York.  
400
-
194 
* NK 181/183 og 224 (5) - diverse Nordkapp-merker stemplet "Bergen 27.6.39" på rekommandert konvolutt sendt med første flyvning Southampton-New York og adressert til Honolulu, Hawaii. Ankomst-stemplet "Honululu 6.7.1939" på baksiden. Meget dekorativ.  
1.000
1.200
195 
* ZEPPELIN - kort frankert med NK 223/224 stemplet "Oslo 22.7.39" sendt luftpost med Graf Zeppelin fra Frankfurt til Bielefeld. Påstemplet "Nachgebhr 50 Rpf.".  
500
950
196 
* TROMSØ-OSLO-GØTEBORG - NK 158 - loddrett par 30 på 45 øre Svalbard stemplet "Ny-Ålesund 10.8.39" på konvolutt sendt luftpost til Halmstad, Sverige.  
400
660
197 
* 15 og 30 øre (2) Turistmerker stemplet "Bygdøy 10.II.40" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til London.  
400
360
198 
* LONDON-STAVANGER - sekkelapp brukt av British Post Office for forsendelse av 300 gram med brev til Stavanger. Ankomst-stemplet "Stavanger 6.3.40" på baksiden.  
400
360
199 
* BERLIN-STAVANGER - konvolutt frankert med tysk merke som var med på DLH's flyrute som startet 2.4.1940, men som ble stoppet på grunn av tyskernes invasjon av Norge 9.4.1940. Sjelden.  
1.000
1.000
200 
* OSLO-AMSTERDAM - sensurert konvolutt frankert med 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Lufthavn 2.4.40" sendt med luftpost første tur til Amsterdam.  
400
-
201 
* KURIER POST - frimerkeløs konvolutt sendt fra "Den Kgl. norske Legasjon Flygeattach‚en, Stockholm" til Hærens Overkommando i Norge påskrevet "Krigspost pr. fly 2/5-1940 Stockholm-Norge". Antagelig sendt med et lite privatfly fra Sverige. Meget uvanlig objekt.  
2.000
2.700
202 
* FIELD POST - sensurert frimerkeløs konvolutt stemplet "Field Post Office 113 - 12 MY 40" (brukt i Harstad/Lofoten området) sendt luftpost til London. Liten rift i konvoluttens øvre kant tangerer stempelet.  
1.000
900
203 
* KOPERVIK-CARACAS - sensurert konvolutt frankert med 85 øre stemplet "Kopervik 3.6.40" og sendt med skip og luftpost til Caracas, Venezuela. Rift i konvoluttens øvre kant.  
500
600
204 
* OSLO-BERLIN - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo 29.7.40" på konvolutt sendt luftpost til Berlin med første flyrute som ble igangsatt etter 9. april 1940.  
500
500
205 
* 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo 26.10.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til nordmann under "dekk-adresse" i Lisboa, og så videresendt til Glasgow.  
1.000
900
206 
* Sensurert konvolutt frankert med 85 øre stemplet "Bergen 2.11.40" sendt luftpost til "P.O.Box 252" i New York. Dette var en "dekk-adresse" for post som skulle videre til Canada under krigen.  
1.000
2.100
207 
* Sensurert konvolutt frankert med 95 øre stemplet "Hinna 28.I.41" sendt med luftpost via Moskva til China. Uvanlig destinasjon.  
400
500
208 
* OSLO-STOCKHOLM - 30 øre Turist og 30 øre Nansen II stemplet "Oslo 3.3.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt luftpost med første tur til Sverige.  
500
-
209 
* NK 253 - 45 øre Luftpost (2) stemplet "Stavanger 4.6.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Den norsk Sjømannskirken i New York. Påstemplet "Unclaimed 28.12.45".  
400
360
210 
* Sensurert konvolutt frankert med 85 øre maskinstemplet "Larvik 18.8.41" og sendt med luftpost til sjømann med "dekk-adresse" ved Den norske sjømannskirken i Brooklyn, og så videresendt til England.  
600
540
211 
* Sensurert konvolutt frankert med 155 øre i V-merker stemplet "Oslo 24.IX.41" og sendt med luftpost via Frankfurt til Caracas, Venezuela.  
400
360
212 
* NK 297 og 299 - 30 og 60 øre Snorre stemplet "Bergen 3.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til "dekk-adresse i Hollywood og omadressert til Island.  
500
-
213 
* LITTLE NORWAY - to canadiske merker med rist-stempel brukt ved Little Norway på sensurert konvolutt sendt til norsk offiser i New York.  
500
450
214 
* LITTLE NORWAY - kanadiske merker stemplet "Gravenhurst Ont. MR 11 41" på sensurert konvolutt sendt luftpost fra norsk sykepleier i RNAF ved Little Norway og adressert til Birmingham, England.  
600
600
215 
* LITTLE NORWAY - kanadisk merke stemplet "Toronto-Little Norway Ont. DE 28 41" på konvolutt sendt til norsk offiser i New York.  
1.000
1.000
216 
* Sensurert konvolutt frankert med 60 øre og 2.00 kr V-merker = 260 øre stemplet "Oslo 4.11.41" sendt med luftpost via Berlin til Buenos Aires, Argentina.  
400
360
217 
* Sensurert konvolutt frankert med 35 øre V-merke stemplet "Trondheim Øya 1.12.41" og sendt med luftpost via Oslo og Stockholm til Helsingfors, Finland.  
500
450
218 
* Sensurert konvolutt sendt luftpost fra Kina via New York og Lisboa til Stavanger. Ankomst-stemplet "Stavanger 8.12.41".  
400
900
219 
* NK 229 og 240 - 1.00 kr Løve og 5 øre Posthorn stemplet "Lysaker 24.9.42" på sensurert konvolutt sendt express og luftpost til "dekkadresse" i Lisboa og omadressert til Washington.  
500
1.200
220 
* Tysk luftfeltpostmerke maskinstemplet "Oslo 25.12.42" på konvolutt sendt luftpost fra "Lensmannen i Vestre Aker" til norsk soldat ved "F.P.nr. 45086 F - Østfronten".  
1.000
1.111
221 
* Sensurert konvolutt sendt fra internert fange i "Koffiefontein Internmant camp" i Orange Free State, South Africa frankert med frimerker fra Syd Afrika 5. august 1943 og sendt med luftpost til Bryne, Norge.  
500
1.100
222 
* Sensurert konvolutt frankert med 105 øre stemplet "Valdresbanen A 5.9.43" og sendt med luftpost til "dekk-adresse" i Lisboa. Påstemplet "L‚gation de NorvŠge Lisbonne" og så videresendt til Washington, U.S.A.  
1.000
1.200
223 
* 15 og 20 øre Løve maskinstemplet "Bergen 15.2.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til norsk krigsfange i Sachsenhausen nær Berlin. Returnert til Norge og påstemplet "Post schon erhalten".  
500
1.300
224 
* To tyske luftfeltpostmerker stemplet "Feldpost 4.3.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost fra norsk soldat ved Østfronten via Oslo til Asker. Her er brevet omadressert til Flisa.  
1.000
900
225 
* Londonserien stemplet "Blackpool 17.8.44" på sensurert konvolutt sendt til Sverige. Frankeringen er underkjent og konvolutten er påsatt engelsk 2 1/2d merke for fremsendelse til Sverige.  
1.000
900
226 
* Militært sensurert helbrev frankert med svenske frimerker fra norsk soldat i "No. II Mountain Company Norwegian Forces" datert Finnmark 22.2.1945 og sendt til norsk sersjant stasjonert i Skottland.  
500
2.500
227 
* Tysk luftfeltpostmerke stemplet "Feldpost 3.3.45" på konvolutt sendt fra Narvik via Trondheim, Oslo og Berlin til Erlangen, Tyskland.  
400
-
228 
* Sensurert konvolutt frankert med 45 øre Luftpost maskinstemplet "Stavanger 29.V.45" sendt luftpost til norsk offiser i London, påskrevet "Jan Mayen Island", men returnert grunnet tvil om mottakers oppholdsadresse.  
400
-
229 
* Frimerkeløs konvolutt stemplet "Field Post Office 788 12 JY 45" (Stavanger) og sendt med RAF sin luftpostrute via Oslo til St. Andrews, England.  
500
-
230 
* OSLO-KRISTIANSAND-STAVANGER - 2 stk. 10 øre Løve stemplet "Oslo 3.11.45" på konvolutt sendt med første militære luftpostrute til Stavanger.  
500
500
231 
* Konvolutt frankert med 705 øre - deriblant 5 kr. V-merke stemplet "Horten 6.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt luftpost til U.S.A. Påstemplet "Held by British Censor Jan. 1945" og ankomst-stemplet "New York 13.2.46".  
500
3.600
232 
* OSLO-HONG KONG - vannrett par 50 øre Løve stemplet "Bureau d'Exchange d'Oslo 25.III.47" på konvolutt sendt med Braathens SAFE første tur via Amsterdam, Marseilles, Calcutta og Bombay til Hong Kong.  
500
1.100
233 
* TROMSØ-JAN MAYEN - 45 øre Luftpost og 7 øre London stemplet "Tromsø 3.4.50" på konvolutt sendt med første tur og kastet ut over Jan Mayen. Returnert til Tromsø og stemplet "Longyearbyen 31.V.50" på baksiden.  
500
1.300
234 
* CRASH-POST - konvolutt stemplet "Bergen 15.6.36" og adressert til Helgeland. Konvolutten var med "Havørn" som styrtet i Sogn 16.6.36 og er påstemplet "Gjenfunnet post fra Havørn".  
1.000
4.510
235 
* CRASH-POST - litt medtatt konvolutt frankert med 20 øre Løve II stemplet "Bergen 15.6.36" og adressert til mannskap på SS "St. Svithun". Konvolutten var med "Havørn" som styrtet i Sogn 16.6.36 og er påskrevet "Med Havørn" samt stemplet "Trondheim-Bergen 17.6.36" på baksiden.  
600
850
236 
* CRASH-POST - konvolutt stemplet "Ilford 14 AUG 1939" på konvolutt som var med BA's fly fra London til Kjøbenhavn som styrtet mellom Falster og Sjelland i Danmark 15. august 1939. Konvolutten ligger i pergamynkonvolutten den ble videresendt med etter ulykken.  
1.000
900
237 
* CRASH-POST - sensurert konvolutt frankert med ungarsk 8 f stemplet "Budapest 25.10.41" og sendt til Oslo. Brevet var med Aero Oy's JU 52 "Scampo" som styrtet nær Åbo 7.11.41.  
500
500
238 
* CRASH-POST - konvolutt stemplet "Nrnberg 14.4.44" sendt luftpost via Kjøbenhavn til Fredrikstad. Brevet var med en DC 3 maskin som nødlandet og sank nær Fredrikstad, og ligger i pergamynposen den ble videresendt med etter havariet.  
1.000
6.000
239 
* CRASH-POST - sterkt skadet konvolutt sendt med det norske flyet "Lodestar" som forlot Stockholm 28.8.44 og forulykket ved Kinnekulla. 11 nordmenn omkom under flystyrten, og posten som var ombord ble returnert til avsenderne i pergamynkonvolutt med merkat som forklarte om ulykken.  
1.000
4.400
240 
* CRASH-POST - dansk 30 øre merke stemplet "Kjøbenhavn 14.5.50" på konvolutt sendt med første flyvning Oslo-Kirkenes. Turen ble avbrutt i Harstad hvor flybåten "Bamse Brakar" havarerte. Stemplet "Kirkenes 19.5.50" og påtegnet "Flyhavariet "Bamse Brakar" i Harstad 15/5-1950".  
600
950
241 
* CRASH-POST - NK 383/385 stemplet "Oslo 15.5.50" på konvolutt sendt med første flyvning Oslo-Kirkenes. Turen ble avbrutt i Harstad hvor flybåten "Bamse Brakar" havarerte. Stemplet "Kirkenes 19.5.50" og påtegnet "Flyhavariet "Bamse Brakar" i Harstad 15/5-1950".  
600
2.310
242 
* CRASH-POST - konvolutt fra Budapest hvor frimerket har falt av adressert til Tromsø. Konvolutten er påstemplet rødt "Skadd ved "Reidar Viking"s flyhavari 30.1.73. Flyet var på vei til Nord-Norge, men havarerte på Fornebu kl. 23.30 om natten 30.1.73.  
500
770
243 
YY Y X PROPAGANDA FLYVEBLAD - fire albumark med ukomplette ark av de 4 forskjellige propagandamerkene som ble sluppet fra fly av allierte styrker over Bergen under krigen.  
2.500
2.250
244 
  PROPAGANDA FLYVEBLAD - originalt flyveblad trykket i Trondhjem med opprop til norske soldater om å legge ned våpnene og ta opp igjen arbeidet. Sluppet med tysk fly over Trondhjem 14.4.1940.  
1.000
2.500
245 
  PROPAGANDA FLYVEBLAD - flyveblad med bilde og hilsen fra Kong Haakon sluppet av allierte fly over Bergen natten mellom 17. og 18. februar 1942.  
500
450
246 
  PROPAGANDA FLYVEBLAD - originalt flyveblad med tekst "Sammen skal vi kjempe oss fremover......" sluppet over Norge fra allierte fly 12.-13. september 1942.  
600
540
247 
  PROPAGANDA FLYVEBLAD - originalt flyveblad med instrukser skrevet på norsk og tysk sluppet over de tyske styrkene etter kapitulasjonen 8. mai 1945.  
500
450
248 
* AIR MAIL LABELS - fem utstillingsmonterte albumark med 9 brev som viser bruken av de forskjellige etikettene.  
500
950
249 
YY AIR MAIL LABELS - fire utstillingsmonterte albumark med 10 forskjellige etiketter brukt før 1945 i større blokker.  
400
700