Dansk Vestindien

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
293 
m AFA 2 - 3 Cents - meget pen 4-blokk med stumt 5-rings stempel. Blokken har full arkmarg nede og er fra plate 1 - arkposisjoner 86-87/96-97.  
1.500
2.000
294 
* Facit BK 1 - 6 cents fiolett - to utstillingsmonterte albumark med 7 ubrukte kort som viser de kjente trykkvariantene.  
800
2.200
295 
* Facit BK 1 - 6 cents fiolett - stemplet "St.Thomas 8.1.1878" sendt til London. Kun seks stemplete kort er kjent. (18.000.-).  
6.000
8.140
296 
* Facit BK 2 - 2 cents blå - utstillingsmontert albumark med 4 ubrukte kort som viser de fire trykningene.  
250
550
297 
* Facit BK 2 - 2 cents blå oppfrankert med 1 cent tofarget - stemplet "St.Thomas 22.2.1888" sendt til Veile, Danmark. Ankomst-stemplet.  
500
475
298 
* Facit BK 2 - 2 cents blå oppfrankert med 1 cent tofarget - stemplet "St.Thomas 25.9.1882" sendt via London til Frankfurt.  
600
600
299 
* Facit BK 2 - 2 cents blå oppfrankert med 1 cent tofarget - stemplet firerings stumt stempel, "C" (Christiansted) og transittstemplet "St.Thomas 24.12.1895" sendt til Kjøbenhavn.  
600
750
300 
* Facit BK 2 - 2 cents blå - stemplet "Christiansted 17.10.1894" sendt lokalt.  
250
250
301 
* Facit BK 3 - 3 cents rød - utstillingsmontert albumark med 4 ubrukte kort som viser de fire trykningene.  
300
660
302 
* Facit BK 3 - 3 cents rød - fire utstillingsmonterte albumark med 7 brukte kort sendt til Curacao, England, Danmark (2), Barbados, Tyskland og Holland. Også ubrukt kort på "Blotchy Carton".  
1.000
1.100
303 
* Facit BK 4 - 2 cents blå - to utstillingsmonterte albumark med to brukte kort sendt til St. Croix og Puerto Rico samt to ubrukte kort som viser de to trykningene.  
500
1.200
304 
* Facit BK 4 - 2 cents blå oppfrankert med 1 cent tofarget - stemplet "Christiansted 7.12.1896" sendt via St.Thomas til Kjøbenhavn.  
600
540
305 
* Facit BK 4 - 2 cents blå oppfrankert med 1 cent tofarget - stemplet "St.Thomas 17.5.1900" sendt Philadelphia, U.S.A.  
700
630
306 
* Facit BK 4 - 2 cents blå oppfrankert med 1 cent tofarget - stemplet "St.Thomas 10.1.1898" sendt til Berlin. Kortet er med motivbakside.  
700
950
307 
* Facit BK 5 - 3 cents rød - stemplet "St.Thomas 7.12.1894" transittstemplet "Aden JA 8 95" og sendt til Zanzibar. Ankomst-stemplet "Dar-Es-Salaam 30.1.95".  
1.000
1.650
308 
* Facit BK 5 - 3 cents rød - to kort stemplet henholdsvis "St.Thomas 5.2.1897" og "Christiansted 3.9.1898" - begge sendt til U.S.A.  
500
450
309 
* Facit BK 5 - 3 cents rød - stemplet "St.Thomas 30.12.1895" sendt med Hapag Steamer i lukket postsekk til Køln hvor det er påstemplet "Aus Westindien P.Hamburg. Dampfer ber Cln 22.1.96". Omadressert flere ganger.  
1.000
950
310 
* Facit BK 5 - 3 cents rød - stemplet purser-stempel "RHENANIA" og håndskrevet "2/8-99" sendt til Altona.  
5.000
4.500
311 
* Facit BK 5 - 3 cents rød - to brukte kort stemplet henholdsvis "St.Thomas 15.5.1893" og "Christiansted 10.8.1899" sendt til Antigua og Hjørring. Også ubrukt kort.  
500
1.200
312 
* Facit BK 6 - 1 CENT 1901 på 3 cents rød - to utstillingsmonterte albumark med fire ubrukte kort som viser de tre typene og en variant.  
600
1.600
313 
* Facit BK 6 - 1 CENT 1901 på 3 cents rød - stemplet "Christiansted 4.1.1902" sendt lokalt.  
1.000
900
314 
* Facit BK 6 - 1 CENT 1901 på 3 cents rød oppfrankert med 1 cent Våpen - stemplet "St.Thomas 6.1.1902" sendt til Hannover.  
1.200
1.080
315 
* Facit BK 7 - 1 CENT 1902 på 2 cents blå - utstillingsmontert albumark med tre ubrukte kort som viser de tre typene av basis-kortet som finnes med overtrykk.  
400
880
316 
* Facit BK 7 - 1 CENT 1902 på 2 cents blå oppfrankert med 1 cent Våpen - stemplet "St.Thomas 14.2.1902" sendt til Leipzig.  
1.200
1.080
317 
* Facit BK 7 - 1 CENT 1902 på 2 cents blå - stemplet "Christiansted 21.3.1902" sendt til St.Thomas.  
1.000
900
318 
* Facit BK 8 - 1 CENT 1902 på 3 cents rød - to utstillingsmonterte albumark med fire ubrukte kort som viser de tre typene og en variant.  
250
660
319 
* Facit BK 8 - 1 CENT 1902 på 3 cents rød oppfrankert med 1 cent Våpen - stemplet "Frederiksted 28.6.1902" sendt til New York.  
1.200
1.080
320 
* Facit BK 8 - 1 CENT 1902 på 3 cents rød - stemplet "St.Thomas 14.4.1902" adressert til en sjømann ombord på "Valkyrien".  
1.000
900
321 
* Facit BKd1 og BKd2 - 2+2 cents og 3+3 cents - to utstillingsmonterte albumark med henholdsvis to og fire ubrukte kort som viser forskjellige typer.  
500
1.500
322 
* Facit BKd1 - 2+2 cents - stemplet "Christiansted 17.10.1894" sendt lokalt. Svarkortet er ubrukt.  
1.000
900
323 
* Facit BKd1 II - 2+2 cents - svarkortet stemplet "Christiansted 13.1.1896" sendt lokalt.  
1.000
900
324 
* Facit BKd1 - 2+2 cents - stemplet "St.Thomas 23.12.1890" på underfrankert kort påstemplet "T" i sirkel og sendt til Tyskland. Svarkortet er ubrukt.  
1.500
1.650
325 
* Facit BKd1 - 2+2 cents oppfrankert med 1 cent tofarget - stemplet "Christiansted 11.11.1895" sendt til Kjøbenhavn. Svarkortet er ubrukt.  
1.200
1.200
326 
* Facit BKd2 - 3+3 cents - stemplet firerings stumt stempel, "C" (Christiansted) og transittstemplet "St.Thomas 12.2.1885" sendt til Kjøbenhavn. Tidlig brukt. Svarkortet er ubrukt.  
500
450
327 
* Facit BKd2 - 3+3 cents - stemplet firerings stumt stempel, "C" (Christiansted) og transittstemplet "St.Thomas 3.3.1895" sendt via London til Kjøbenhavn. Svarkortet er ubrukt.  
500
450
328 
* Facit BKd2 - 3+3 cents - stemplet "St.Thomas 10.2.1893" sendt med Hapag Steamer i lukket postsekk til Køln hvor det er påstemplet "Aus Westindien P.Hamburg. Dampfer ber Cln 6.3.93". Kortet er adressert til Rostock. Svarkortet er ubrukt.  
700
650
329 
* Facit BKd2 - 3+3 cents - stemplet "Christiansted 16.10.1894" og transittstemplet "St.Thomas 16.10.1894" sendt til Leipzig. Svarkortet er ubrukt.  
600
540
330 
* Facit BKd2 II - 3+3 cents - svarkortet stemplet "Bonn 8.3.92" sendt til St.Thomas. Ankomst-stemplet "St.Thomas 1.4.1892".  
3.000
2.700
331 
* Facit BKd2 II - 3+3 cents - svarkortet stemplet "New York May 14 96" sendt til Christiansted. Ankomst-stemplet "Christiansted 29.5.1896".  
3.000
2.700
332 
* Facit BKd2 II - 3+3 cents - svarkortet datert "Fort de France 3.2.1892" (Martinique), stemplet "Corr. D'Armees Paq.Dr.E. 27 Janv 92" sendt til St.Thomas.  
4.000
3.600
333 
* Facit BKd3 - 2+2 cents - tre ubrukte kort som viser de to typene samt en variant.  
300
1.210
334 
* Facit BKd3 II - 2+2 cents - svarkortet stemplet "St.Thomas 22.3.1902" sendt lokalt.  
750
675
335 
* Facit BKd3 - 2+2 cents - tre utstillingsmonterte albumark med 6 kort brukt på noe forskjellige måter. Blant annet svarkort brukt som førstekort og dobbeltkort brukt begge veier.  
1.500
1.500
336 
* Facit BKd4 - 3+3 cents - to utstillingsmonterte albumark med fire kort - ubrukt 1. og 2. trykning samt svarkort brukt som førstekort og dobbeltkort brukt begge veier.  
1.000
1.650
337 
* Facit BKd5 - 1+1 CENT 1901 på 3+3 cents - to ubrukte kort som viser de forskjellige typene. Type 1 har opplag kun 50 stk.  
800
1.650
338 
* Facit BKd5 - 1+1 CENT 1901 på 3+3 cents - DOBBELT OVERTRYKK. To ubrukte kort med normalt + albino overtrykk på henholdsvis førstekortet og svarkortet.  
1.000
900
339 
* Facit BKd5 - 1 CENT 1901 på 3+3 cents - stemplet "St.Thomas 3.4.1902" med svarkort stemplet "St.Thomas 5.4.1902" sendt lokalt begge veier.  
700
1.100
340 
* Facit BKd5 II - 1 CENT 1901 på 3+3 cents - svarkortet stemplet "St.Thomas 18.3.1902" sendt til Christiansted. Ankomst-stemplet "Christiansted 20.3.1902".  
1.500
1.400
341 
* Facit BKd6 - 1 CENT 1902 på 3+3 cents - to ubrukte kort. Det ene med variant.  
300
550
342 
* Facit BKd6 - 1 CENT 1902 på 3+3 cents - stemplet "St.Thomas 23.4.1902" med svarkort stemplet "St.Thomas 23.4.1902" sendt lokalt begge veier.  
500
450
343 
* Facit BKd6 II - 1 CENT 1902 på 3+3 cents - svarkort brukt som førstekort og oppfrankert med 1 cent Våpen stemplet "St.Thomas 31.5.1904" og sendt til Berlin. Ankomst-stemplet "Berlin 17.6.04".  
1.000
900
344 
* Facit FK1 - 2 cents blå - to utstillingsmonterte albumark med fire ubrukte konvolutter som viser nyanser fra ultramarin til blå samt to konvolutter som viser "Off-set Imprints" på innsiden av konvolutten.  
-
325
345 
* Facit FK1 - 2 cents blå - to brukte konvolutter som viser "Off-set Imprints" på innsiden av konvolutten. Konvoluttene er sendt til Tyskland og Norge i 1881.  
400
650
346 
* Facit FK1 - 2 cents blå - tre utstillingsmonterte albumark med 7 brukte konvolutter sendt til U.S.A. 1882, Finland 1888, Tyskland 1885, Java 1889, Italia 1893, Holland 1883 og Christiansted 1894.  
1.500
3.200
347 
* Facit FK1 - 2 cents blå - oppfrankert med 1 cent tofarget - stemplet "St. Thomas 4.5.1894" sendt til St.Croix. Ankomst-stemplet "Christiansted 6.5.1894".  
400
375
348 
* Facit FK1 - 2 cents blå - stemplet "St. Thomas 2.7.1895" sendt til St.Johns. Ankomst-stemplet "St.Jan 2.7.1895" på baksiden. Konvolutten inneholdt et brev og var derved underfrankert med 1 cent. Påskrift "2 c" med rødblyant indikerer straffeportoen.  
1.000
900
349 
* Facit FK1 - 2 cents blå - oppfrankert med 3 og 5 cents tofarget = 10 cents stemplet "St.Thomas 13.11.1889" sendt til New York.  
500
475
350 
* Facit FK1 - 2 cents blå - oppfrankert med 3 og 5 cents tofarget = 10 cents stemplet "St.Thomas 24.12.1893" sendt til Køln. Ankomst-stemplet "Cln 11.1.94".  
500
475
351 
* Facit FK1 - 2 cents blå - oppfrankert med 1, 3 og 4 cents tofarget = 10 cents stemplet "St.Thomas 27.11.1893" sendt til Køln. Ankomst-stemplet "Cln 16.12.93".  
500
750
352 
* Facit FK1 - 2 cents blå - oppfrankert med vannrett par 4 cents tofarget = 10 cents stemplet "St.Thomas 31.10.1893" sendt til Colon, Panama.  
500
650
353 
* Facit FK2 og FK4 - 3 cents rød - fire ubrukte konvolutter som viser papirtykkelser og varianter.  
400
440
354 
* Facit FK2 - 3 cents rød - stemplet "Frederiksted 10.12.1892", transittstemplet "St.Thomas 13.12.1892" og sendt til Ulm, Tyskland. Ankomst-stemplet "Ulm Bahnhof 30.XII.92".  
400
375
355 
* Facit FK2 - 3 cents rød - stemplet "St.Thomas 15.5.1890" sendt til Køln. Manglende porto 7 cents = 35 franske centimes og stempel "T" er påført i St.Thomas. I Køln er 40 pfennig oppkrevd fra mottaker.  
500
500
356 
* Facit FK4 - 3 cents rød - stemplet "Christiansted 24.4.1895" sendt lokalt.  
500
1.100
357 
* Facit FK4 - 3 cents rød - stemplet "Frederiksted 29.9.1894" sendt til Christiansted. Ankomst-stemplet samme dag på baksiden.  
600
540
358 
* Facit FK4 - 3 cents rød - oppfrankert med vannrett par 1 cent og enkel 5 cents = 10 cents - stemplet "Christiansted 21.12.1894", transittstemplet "St.Thomas 1.1.1895" sendt til Kjøbenhavn. Brevet er forwarded med et fransk skip og er transittstemplet "Le Havre 28 JANV 95" og er ankomst-stemplet Kjøbenhavn to dager senere.  
800
1.400
359 
* Facit FK4 - 3 cents rød - oppfrankert med 3 cents og vannrett trestripe 4 cents = 18 cents - stemplet "Christiansted 6.2.1895", rekommandert og sendt via St.Thomas til St.Etienne, Frankrike.  
1.500
2.400
360 
* Facit FK4 - 3 cents rød - oppfrankert med vannrett par 3, 4 og 7 cents = 17 cents - stemplet "Christiansted 25.11.1895", rekommandert og sendt via St.Thomas til Bogota, Columbia. Ankomst-stemplet "Bogota ENE 13 1896". Meget dekorativ.  
4.000
8.000
361 
* Facit FK5 - 2 cents blå - stemplet "St.Thomas 17.12.1902" sendt lokalt.  
400
880
362 
* Facit FK5 - 2 cents blå - oppfrankert med 1, 3, 4 og 5 cents = 15 cents - stemplet "St.Thomas 30.7.1898" sendt til England. Konvolutten er overfrankert med 5 cents - følgelig er dette merket ikke stemplet. Attest: Lasse Nielsen.  
2.000
1.800
363 
* Facit FK6 - 3 cents rød - to ubrukte konvolutter, brukt konvolutt med "Off-Set Imprint" samt ubrukt konvolutt med dobbelt vannmerke.  
500
2.000
364 
* Facit FK6 - 3 cents rød - oppfrankert med 3 og 4 cents = 10 cents - stemplet "St.Thomas 18.8.1899" sendt til Kjøbenhavn. Også konvolutt stemplet "St.Thomas 1.10.1895" sendt til St.Croix.  
700
850
365 
* Facit FK7 og FK8 - 2 cents blå og 3 cents rød - tre ubrukte konvolutter og en brukt konvolutt med "Off-Set Imprint" og doble vannmerker.  
500
700
366 
* Facit FK7 - 2 cents blå - oppfrankert med 1 cent Våpen - stemplet "St.Thomas 3.5.1900" sendt lokalt.  
400
1.100
367 
* Facit FK7 - 2 cents blå - oppfrankert med 3 cents tofarget og 5 cents Våpen = 10 cents - stemplet "Christiansted 14.1.1901" sendt med Royal Mail via London til Kjøbenhavn.  
600
850
368 
* Facit FK7 - 2 cents blå - oppfrankert med 1, 4 og 10 cents tofarget = 17 cents - stemplet "Christiansted 1.3.1897" sendt rekommandert til Bruxelles. Meget dekorativt.  
2.000
2.100
369 
* Facit FK7 - 2 cents blå - oppfrankert med vannrett par 4 cents tofarget = 10 cents - stemplet stumt 4-rings stempel og "C" (Christiansted) og sendt via St.Thomas til Tyskland.  
600
600
370 
* Facit FK8 - 3 cents rød - oppfrankert med to enkle 1 cent samt 5 cents tofarget = 10 cents - stemplet stumt 4-rings stempel og "C" (Christiansted) sendt via St.Thomas til London.  
700
650
371 
* Facit FK8 - 3 cents rød - oppfrankert med trestripe 1 cent samt 4 cents tofarget = 10 cents - stemplet "Frederiksted 15.1.1900" sendt via St.Thomas til Harrow, England.  
1.000
900
372 
* Facit FK8 - 3 cents rød - oppfrankert med vannrett par 1 cent samt enkle 3, 4 og 5 cents tofarget = 17 cents - stemplet "St.Thomas 20.3.1899" sendt rekommandert til Tyskland. Meget dekorativt.  
1.500
2.400
373 
* Facit FK8 - 3 cents rød - oppfrankert med to enkle 1 cent samt 10 og 12 cents tofarget = 27 cents - stemplet "St.Thomas 10.11.1896" på dobbeltvektig konvolutt sendt rekommandert via London til Trieste. Meget dekorativ.  
2.500
4.400
374 
* Facit FK8 - 3 cents rød - oppfrankert med to enkle 3 cents og to enkle 4 cents tofarget = 17 cents - stemplet "Frederiksted 12.3.1896" sendt rekommandert til New York. Konvolutten er ikke avhentet og er returnert med ankomst St.Thomas 15.5.1896.  
2.000
4.600
375 
* Facit FK8 - 3 cents rød - oppfrankert med enkel 1 cent samt vannrett par 3 cents tofarget = 10 cents - stemplet "St.Thomas 9.1.1894" sendt til Danmark.  
700
650
376 
* Facit FK8 - 3 cents rød - oppfrankert med vannrett par 1 cent samt enkel 5 cents Våpen = 10 cents - stemplet "St.Thomas 26.2.1901" sendt til Kjøbenhavn.  
600
1.700
377 
* Facit FK8 - 3 cents rød - oppfrankert med vannrett par 1 cent tofarget = 5 cents - stemplet stumt 4-rings stempel og "C" (Christiansted) sendt via St.Thomas til Antigua. Ankomst-stemplet "Antigua SP 16 96".  
1.500
1.350
378 
* Facit FK8 - 3 cents rød - oppfrankert med vannrett par 1 cent tofarget = 5 cents - stemplet "Frederiksted 26.5.1896" sendt via St.Thomas til Santo Domingo. Ankomst-stemplet. Attest: Lasse Nielsen.  
1.500
1.400
379 
* Facit FK9 - 3 cents rød - ubrukt konvolutt med variant "Off-Set Imprint".  
400
1.600
380 
* Facit FK9 - 3 cents rød - stemplet "St.Thomas 2.12.1901" sendt til Wien. Ankomst-stemplet "Wien 7/2 62 Bestellt 22.12.01" på baksiden.  
1.000
900
381 
* Facit FK9 - 3 cents rød - stemplet "St.Thomas 29.3.1917" sendt lokalt.  
-
325
382 
* Facit FK9 - 3 cents rød - oppfrankert med 1 cent Våpen samt vannrett par 2 cents provisorie 1902 = 10 cents - stemplet "St.Thomas 8.3.1902" sendt til Kjøbenhavn. Ankomst-stemplet på baksiden. Attest: C.A. Møller.  
2.000
1.900
383 
* Facit FK9 - 3 cents rød - oppfrankert med vannrett par 1 cent og enkel 5 cents Våpen = 10 cents - stemplet "Frederiksted 15.7.1901" sendt via St.Thomas til Tyskland. Ankomst-stemplet "Kleinwelka 2.8.01" på baksiden.  
1.500
1.600
384 
* To ubrukte postkort med motiv fra St.Thomas.  
-
550