Skilling posthorn

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
2221 
YY NK 16 IIa - 1 skilling Posthorn - pent helark (100) med varierende sentrering. (13.000.-).  
4.000
3.600
2222 
m NK 16 IIa - 1 skilling Posthorn - lett rettvendt fullstemplet "Hatfjelddalen 31.12.1876". Liten del av annet stempel.  
400
400
2223 
* NK 16 IIa - 1 skilling Posthorn - stemplet "Christiania 24.9.1875" på pent korsbånd sendt til Risør.  
400
400
2224 
* NK 16 og 17 - 1 og 2 skilling Posthorn = 10 øre stemplet "Kristiania 28.XI.96" på konvolutt sendt til Lillehammer.  
500
-
2225 
* NK 16 og 17 - 1 og 2 skilling Posthorn = 3 skilling sentralt stemplet "Fetsund 23.10.1875" på meget pent helbrev sendt til Christiania.  
1.000
2.300
2226 
* NK 16 og 18 - enkeltmerke 1 skilling og fire enkeltmerker 3 skilling Posthorn = 13 skilling, hvert merke med blekk-kryss på litt medtatt konvolutt med håndskrevet påtegning "Vigmostad 23/5-74" og sendt til skipper på skip i Arkangelsk, Russland. Eneste brev med denne portosatsen registrert i NK.  
2.000
5.500
2227 
* NK 16 I og 18 - 1 og 3 skilling Posthorn = 4 skilling stemplet "Christianssand 25.10.1873" på pen konvolutt sendt til Uppsala, Sverige.  
400
360
2228 
Y NK 17 aY - 2 skilling Posthorn gråblå - letthengslet pent merke med stående vannmerke. (1.800.-).  
600
1.500
2229 
m NK 17 aY - 2 skilling Posthorn gråblå - fullstemplet nær rettvendt "Drammen 10.5.1873" på merke med stående vannmerke stilling 5. Meget god kvalitet for dette vanskelige merket. Attest: Finn Aune.  
3.000
7.700
2230 
m NK 17 aY - 2 skilling Posthorn - lettstemplet velsentrert merke med stående vannmerke. (3.250.-).  
1.200
1.550
2231 
* NK 17 c - 2 skilling Posthorn - enkeltmerke stemplet "Christiania 14.10.1874" på trykksak-banderole sendt til Stuttgart, Tyskland. Ankomst-stemplet.  
2.000
-
2232 
m NK 18 b - 3 skilling Posthorn - luksus-stemplet "Rakkestad 24.6.1873".  
300
600
2233 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - luksus-stemplet "Dpsk:Fjalir 7.6.1877".  
500
550
2234 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - vakkert rettvendt håndskrevet "Darbo 28/8-77".  
400
500
2235 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - med stor del av håndskrevet "Visnæs 31/12-72".  
500
1.600
2236 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - rettvendt håndskrevet "Lereim 26/3-76".  
500
1.300
2237 
" NK 18 - 3 skilling Posthorn - omvendt håndskrevet "Ulfsten (?) 20/4-75" på lite brevstykke.  
400
450
2238 
" NK 18 - 3 skilling Posthorn - vakkert rettvendt håndskrevet "Skogshavn 18/7-72" på lite brevstykke.  
600
750
2239 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - rettvendt håndskrevet "Bagø 10/1". Skjev til venstre.  
500
500
2240 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - vakkert rettvendt håndskrevet nummer "350" (Øxfjord) og dato "5/1-73".  
400
2.100
2241 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på meget pent brevomslag med håndskrevet påtegning "Ski 25/8-74" sendt til Drøbak.  
500
950
2242 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på pen konvolutt med håndskrevet påtegning "Hørsand 26/4-73" sendt til Elverum.  
500
1.700
2243 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på pent brevomslag med håndskrevet påtegning "Thime 4/3-73", transitt stemplet "Stavanger 2.3.1873" og sendt til Bergen.  
500
1.100
2244 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på meget pent brevomslag med håndskrevet påtegning "Klep 30/3-73", transitt stemplet "Stavanger 31.3.1873" og sendt til Bergen.  
500
1.200
2245 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på brevomslag med håndskrevet påtegning "Grønerø 12/7-72", transitt stemplet "Hmrfst D. Hmbrg 13.7.1872" og sendt til Bergen. Loddrett arkivbrett gjennom merket.  
400
850
2246 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på litt aldersflekket konvolutt med håndskrevet påtegning "Foldereid 3/12-75", transitt stemplet "Bergen 21.12.1875" og sendt til Jondal i Hardanger.  
400
400
2247 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på meget pent brevomslag med håndskrevet påtegning "Kraakstad 11/9-72" sendt til Drøbak.  
500
450
2248 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på brevomslag med sjelden håndskrevet påtegning "Norheimsundet 15/3-72" sendt til Bergen.  
700
700
2249 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på helbrev med håndskrevet påtegning "Vik i Holmedal 9/3-77" sendt til Balestrand.  
1.000
1.700
2250 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på pen konvolutt med håndskrevet påtegning "Kvng 15/8-72" (Kongsvingerbanen?) sendt til Drammen.  
700
650
2251 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på pent helbrev med håndskrevet påtegning "H. Jernbanen 12/2" (1872) sendt fra Lier til Christiania.  
500
450
2252 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på pen konvolutt med håndskrevet påtegning "Hamarbanen 27/3" sendt fra Storelvedalen til Stenvigen.  
1.000
1.900
2253 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på pent brevomslag med håndskrevet påtegning "Kjelling 26/5-74" sendt til Bergen.  
500
1.400
2254 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - blekk-krysset merke på pent brevomslag med håndskrevet påtegning "Galten 24/1-75" sidestemplet "Hammerfest 6.2.1875" og sendt til Tromsø.  
1.500
3.300
2255 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - vakkert rettvendt håndskrevet "Darbo 25/4-77" på merke på liten konvolutt sendt til Rakkestad. Transitt stemplet "Krania-Randsfjord 25.4.1877" og "Christiania 26.4.1877".  
700
630
2256 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - vannrett par stemplet "Tromsø 1.2.1876" på pen liten konvolutt sendt til Heggenhaugen. Her er den påskrevet "Heggenhaugen 26/2-76" og omadressert til Ringsaker.  
600
850
2257 
* NK 18 - blekk-krysset 3 skilling Posthorn helsak konvolutt med vakker håndskrevet påtegning "Halsnøen 9/1-72" sendt til Bergen.  
500
-
2258 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - vannrett 3-stripe = 9 skilling stemplet "Aasnæs 22.2.1873" på pent trippelvektig brevomslag sendt til Hamar. Venstre merke med liten skade i øvre venstre hjørne.  
1.500
1.350
2259 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - enkeltmerke med nummerstempel "35" på pen konvolutt sidestemplet "Brevig 27.3.1874" sendt til Kristiania.  
400
500
2260 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - vannrett par med blekk-kryss på konvolutt sendt til Newcastle med håndskrevet påtegning "Manger 16/4-77" samt transitt-stempler "Bergen 18.4.1877" og "Hull Ship-Letter AP 21 77". Noen mindre kvalitetsanmerkninger.  
500
600
2261 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - vakkert loddrett håndskrevet "Lenvik 18/4-77" over merket på konvolutt sendt til Havnæs. Arkivbrett berører ingen vitale deler.  
1.000
2.800
2262 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - vakkert loddrett håndskrevet "Komagfjord 24/6-74" over merket på helbrev sendt til Talvig.  
2.000
4.200
2263 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - vakkert håndskrevet "Naustdal 12/3-73" over merket på helbrev sendt til Christiania. Merket med liten skade i øvre høyre hjørne.  
1.000
1.300
2264 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - to enkeltmerker = 6 skilling stemplet "Brandbo 29.6.1877" på litt skitten konvolutt sendt til kaptein på skip i Kronstad, Russland. Merkene med mindre kvalitetsanmerkninger. Kun to tilsvarende brev er listet i NK.  
750
675
2265 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - to enkeltmerker = 6 skilling stemplet "Christianssund 8.10.1874" på konvolutt påskrevet "Prøver uden Værdi" og sendt til Bergen. Det ene merket med skade fra før påsetting.  
300
270
2266 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn - loddrett par = 6 skilling stemplet "Throndhjem 20.1.1876" sendt som firedobbelvektig trykksak til Indsæt. Et merke med rundt hjørne. Meget uvanlig forsendelse. (NK 8.000.-).  
800
720
2267 
* NK 18 og 21 - 3 og 7 skilling Posthorn = 10 skilling stemplet "Christiania 9.11.1874" på pen liten konvolutt sendt til Roma, Italia.  
3.000
2.700
2268 
m NK 19 - 4 skilling Posthorn - fullstemplet dansk 3-rings nummer "19" (Frederikshavn). Uvanlig.  
500
450
2269 
m NK 19 Ia - 4 skilling Posthorn mørkfiolett - pent merke med blekk-kryss. Uvanlig på dette merket.  
500
700
2270 
* NK 19 Ia - 4 skilling Posthorn mørkfiolett - enkeltmerke stemplet "Christiania Omk. 7.1.1873" på pent brevomslag sendt til Sverige. Merket med meget flott og dyp farge, Attest: Lasse Nielsen.  
2.000
3.500
2271 
* NK 19 Ic - 4 skilling Posthorn - stemplet "Christiania 16.9.1873" på pent helbrev sendt til Landskrona, Sverige. Attest: F.C.M.  
500
500
2272 
YY NK 19 II - 4 skilling Posthorn - luksus velsentrert merke. Sjelden i denne kvaliteten.  
300
1.100
2273 
YY NK 20 - 6 skilling Posthorn - meget vakkert postfrisk merke med arkmarg oppe. Attest: F. Aune. (18.000.-).  
10.000
14.000
2274 
m NK 20 - 6 skilling Posthorn - luksus-stemplet "Drammen 27.6.1875". Skjev ned.  
1.000
900
2275 
m NK 20 - 6 skilling Posthorn - lett omvendt fullstemplet "Rosendal 4.12.187?" på velsentrert merke.  
300
270
2276 
m NK 20 - 6 skilling Posthorn - vakkert rettvendt håndskrevet "Darbo 21/8-78". Uvanlig på dette merket.  
700
1.000
2277 
* NK 20 - 6 skilling Posthorn - stemplet "Christiania 9.9.1875" på helbrev sendt til Langnau, Sveits. Omslaget med noen arkivbretter.  
1.000
-
2278 
* NK 20 - 6 skilling Posthorn - stemplet "Christiania 14.9.1875" på helbrev sendt til Limerick, Irland.  
1.000
1.200
2279 
* NK 20 - 6 skilling Posthorn - stemplet "Christiania 14.12.1876" på konvolutt sendt til Newcastle on Tyne. Et par minimale rifter i konvoluttens nedre kant. Attest: F. Aune.  
800
850
2280 
* NK 21 - vannrett par og to enkeltmerker 7 skilling Posthorn = 28 skilling stemplet "Christiania 3.1.1874" på rekommandert konvolutt sendt til Paris. Brevet er sendt portofritt innenlands noe som vises ved at portoen var 30 skilling minus dobbel innenlandsporto (8 sk.) = 22 skilling pluss rek. avgift 6 skilling. Brevet er påtegnet "frco Portofri Sag" og forsynt med lakksegl fra "Jernbanedirektøren" samt diverse franske stempler på baksiden. Brev til utlandet med fri innenlandsporto er meget sjeldne. Eneste kjente med denne porto.  
25.000
30.800
2281 
* NK 21 - 7 skilling Posthorn - stemplet "Hamar 25.2.1875" på pen rekommandert konvolutt sendt til Elverum.  
1.500
1.500
2282 
m NK 21 - 7 skilling - 15 pene merker på innstikk-kort. (8.625.-).  
2.500
2.600