Danmark

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
268 
* Verdibrev sendt fra Lotteriagent Ostenfeldt i ca. 1781 til Lotteri-inspektør Baumgarten i Kjøbenhavn. Brevet inneholdt 69 riksdaler og er forsynt svart lakksegl.  
700
-
269 
* Rekommandert verdibrev sendt fra Bogense 26.8.1786 til Lotteri-inspektør Baumgarten i Kjøbenhavn. Brevet inneholdt 100 riksdaler og er forsynt med fire lakksegl.  
1.000
-
270 
m AFA 2 - 2 RBS (Thiele) - meget bredrandet merke fullstemplet nummer "1" (Kjøbenhavn). Attest: Dr. Debo.  
4.000
3.600
271 
* AFA 4 - 4 skilling 1854 - tre vannrette par = 24 skilling stemplet nummer "53" på helbrev sidestemplet "Randers 22.3.1857" og "Svinesund 30.3.1857" sendt til Christianssand. Et vakkert og uvanlig objekt med attest: C.A.Møller.  
6.000
5.400
272 
* AFA 6 og 7x - 16 skilling 1857 og 4 skilling 1861 = 20 skilling stemplet nummer "1" på meget pent helbrev sidestemplet "Kjøbenhavn 11.7" og sendt via Sandøsund til Hønefos, Norge i 1862. Attest: Lasse Nielsen.  
5.000
4.500
273 
* AFA 7 - 4 skilling 1860 - loddrett 5-stripe = 20 skilling vakkert stemplet nummer "59" på brevomslag sidestemplet "Rudkjøbing 21.7.1861" og sendt til Christiania. Stripen har gode marger alle sider. Attest: Lasse Nielsen.  
5.000
4.500
274 
* AFA 8 - 8 skilling 1858 - bredrandet vannrett par = 16 skilling stemplet nummer "1" på meget vakkert helbrev sidestemplet "Kjøbenhavn 21.8" og sendt via Sandøsund til Christiania i 1867. Attest: Lasse Nielsen.  
5.000
4.500
275 
m AFA 10 - 16 skilling gjennomstukket kant - lett nummerstemplet merke med lite reparert hull i nedre venstre hjørne. Attest: Lasse Nielsen.  
500
500
276 
* Konvolutt frankert med engelske merker sendt luftpost "via London-Hamburg-Copenhagen" til Kjøbenhavn. Påsatt 60 øre i danske portomerker stemplet "Kjøbenhavn 23.7.25" og stemplet rødt "Befordret med Luftpost Kjøbenhavn" i rødt.  
500
-
277 
* Samling 39 frimerkeløse brev fra 1809 til 1875. De fleste er forsynt med danske stempler og er sendt til Norge.  
2.000
1.800
278 
* 15 brev fra 1857 til 1874 - alle frankert med skillingsmerker og sendt til Norge. Flere uvanlige kombinasjoner, men kvaliteten er meget varierende.  
4.000
3.600
279 
* 18 brev fra 1872 til 1903 - alle frankert med tofargete øremerker og sendt til Norge. Noe varierende kvalitet.  
1.500
1.900
280 
* Uvanlig parti 50 forsendelser fra skilling til ca. 1950, mange sendt til utlandet. Også 40 brev sendt fra Færøyene og Grønland. Mange av de grønlandske er sendt til U.S.A.  
2.000
2.900
281 
YY m Meget velpleiet og fullstendig samling fra 1851 til 2007 i to Leuchtturm SF-album med kassetter. Samlingen er komplett på hovednummer inkludert tjeneste, porto, avisporto og Postfærge. Den tidlige avdelingen er tildels utbygget med farge og taggevarianter. Samlingen fremstår i meget pen kvalitet og de ubrukte merkene er postfriske. Endel av de eldste merkene er med attester.  
15.000
24.000
282 
m Periodevis bra belagt samling fra 1851 til 1988 i Leuchtturm SF-album inkludert tjeneste, porto og Postfærge.  
3.500
6.000
283 
YY Y m Bra belagt samling fra 1851 til 1979 i Leuchtturm SF-album inkludert tjeneste, porto og Postfærge samt noe Grønland og Færøyene.  
2.500
3.200
284 
m Eldre handlerlager i to innstikkbøker med merker fra 1851 til ca. 1970. En god del skilling og tofarget og senere flere mellombra merker.  
2.000
3.700
285 
Y m To påbegynte samlinger samt 6 innstikkbøker/album med dubletter inkludert endel Færøyene og Grønland. Her bør man ta en titt.  
1.000
1.800
286 
YY Y m Ujevnt belagt samling til 1995 i Leuchtturm SF-album uten dyrere merker.  
750
850
287 
YY Y m Innstikkbok med eldre og nyere merker. Mange pene stempler.  
300
270
288 
YY GRØNLAND - samling til 2006 i Leuchtturm SF-album med blant annet 10 stk. Pakkeporto og komplett Amerikautgave. Forøvrig på det nærmeste komplett.  
1.500
2.900