Brev fra Norge til utlandet før 1855

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1696 
* Helbrev datert Christianssand 10. juli 1767 sendt "franco Hamburg" til Saint Martin, Isle de Re. Forsiden stemplet svart en-linjers "HAMBURG" og påført en rekke portopåtegninger.  
1.000
5.500
1697 
* Helbrev datert Fredrikshald 1. desember 1806 sendt franco Hamburg til Bordeaux. Påstemplet rødt "HAMBOURG".  
1.000
4.400
1698 
* Helbrev datert Christiania 26. februar 1807 påtegnet "fco Nrnberg" og stemplet med det sjeldne rød "DANEMARC par HAMBOURG. 4 B.G.H. 7. Mars. 1807" og sendt til Latsch i Sveits. Mange portopåtegninger både på forsiden og baksiden. Liten skade i brevets nedre kant. Et meget sjeldent posthistorisk objekt, og så tidlige brev til Sveits er ikke tidligere registrert.  
15.000
-
1699 
* Helbrev datert Christiania 12. januar 1807 påtegnet "fco Nrnberg" og "Hamburg" og sendt til Latsch i Sveits. På baksiden portopåtegninger "28 - 99" og stemplet "D" (Desinfected?). Også flere portopåtegninger på forsiden. Et meget sjeldent posthistorisk objekt, og så tidlige brev til Sveits er ikke tidligere registrert.  
8.000
7.200
1700 
* Helbrev datert Trondheim 31.10.1808 sendt franco Hamburg til Bordeaux. På forsiden stemplet "DANM. pr. HAMBOURG. 4/18 NOVB. 1808" og påskrevet "Duplicat".  
3.000
2.800
1701 
* Brevomslag datert Christiania 12. juni 1818 påtegnet "via Gothenburg" og sendt til London. Ankomst-stemplet "FPO JY 4 1818" på baksiden.  
300
325
1702 
* Helbrev datert Christiania 11. september 1818 og sendt via England til Bordeaux. Brevet er sendt med kaptein Jørgensen på barken "Freya" som postet brevet i "WOODBRIDGE/78" og betalte 40 pence ved en innlagt sjekk på dobbel porto. "P 3/4" er notert på brevet som er satt i porto med "19" decimer i Frankrike. Så tidlige brev sendt via England til Frankrike er meget sjeldne.  
8.000
12.500
1703 
* Helbrev datert Drammen 20. november 1826 sendt via Hamburg til London. Påtegnet "Franco Hamburg via Helsingborg" som er rettet til Amsterdam. På baksiden stemplet "K.S. & N.P.C. Hamburg 28. NOV. 26".  
400
425
1704 
* KOLERABREV i meget pen kvalitet datert Christiansand 13. desember 1831 sendt "franco Hamburg" via Str”mstad og Hamburg til Bordeaux. Brevet er forsynt med en rekke desinfeksjonshull.  
1.500
1.500
1705 
* KOLERABREV - helbrev datert Modum Blaafarveverket 10.10.1831 påtegnet "Via Helsingborg frco. Amsterdam" og sendt via Hamburg til London. Brevet med tydelige desinfeksjons-snitt.  
500
2.700
1706 
* Brevomslag datert Christiania 22.10.1835 sendt via Strømstad til Bordeaux. Påstemplet rødt "Prusse par Forbach" og svart "frco Straalsund" og "GREIFSWALD".  
500
770
1707 
* Helbrev datert Christiania 15. mars 1838 sendt via Str”mstad og Hamburg til London og påtegnet "via Holland". På baksiden stemplet "K.S & N.P.C Hamburg".  
300
300
1708 
* Helbrev datert 10. januar 1839 sendt via Str”mstad og Hamburg til Charlestown, Skottland. Rik stempel og portoflora med blant annet stempel "1/2" som er turnpike-toll mellom England og Skottland. Detaljert portoanalyse medfølger.  
400
1.300
1709 
* Helbrev datert Christianssund 11. januar 1845 sendt via Str”mstad til London med flere portopåtegninger.  
300
270
1710 
* Svart "Bergen 20.7.1847" - type 1 - på pent brevomslag sendt via Hamburg til Bordeaux.  
600
-
1711 
* Svart "Bergen 24.7.1849" - type 1 - på helbrev sendt til K”nigsberg med en mengde portopåtegninger.  
700
630
1712 
* Svart "Brevig 30.9.1848" på helbrev sendt franco Hamburg til Bordeaux. Tidligere kun registrert på brev til Danmark.  
1.000
1.900
1713 
* Rød "Christiania 8.4.1845" - type 2 - på baksiden av brevomslag sendt via Strømstad til Bordeaux.  
750
675
1714 
* Rød "Christiania 13.2.1846" - type 2 - på helbrev sendt via Str”mstad og Hamburg til Cette, Frankrike. Påstemplet "Franco Hamburg" og portotall "16".  
800
-
1715 
* Blå "Christiania 4.3.1851" - type IIIb - og "Christiania 11.8.1849" - type IVb - på to helbrev sendt til henholdsvis Skottland og England. Sistnevnte med to loddrette arkivbretter.  
500
-
1716 
* Blå "Christiania 19.4.1853" - type IVb - på helbrev sendt via Hamburg til Bordeaux. Sjeldent flott avtrykk.  
500
1.500
1717 
* Blå "Drammen 30.5.1851" - type 1 - på helbrev påstemplet "PD" og sendt til Bordeaux.  
500
2.100
1718 
* Blå "Drammen 28.10.1851" - type 1 - på brevomslag sendt via Helsingør og Hamburg til Rotterdam, Nederland. Sjelden destinasjon.  
600
2.000
1719 
* Blå "Frederiksstad 9.9.1851" på helbrev sendt via Hamburg til Bordeaux.  
500
450
1720 
* Svart "Lillesand 3.12.1848" på helbrev sendt via Hamburg til Bordeaux. Det er kun registrert ett utenlandsbrev med svart Lillesand i NK sin oversikt og dette brevet er stemplet to måneder tidligere enn tidligst kjente dato.  
2.000
12.500
1721 
* Blå "Stavanger 3.9.1853" på pen konvolutt sendt via Hamburg til York, England.  
600
750
1722 
* Blå "Tønsberg 11.6.1853" på pent helbrev sendt via Hamburg til Bordeaux.  
800
2.200