Brevpartier/Cover lots

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1614 
m * " STEMPELSAMLING HORDALAND 1900-1980 - en samlers livsverk i 19 tykke ringpermer med over 1000 brev, kort og helsaker samt ca. 400 klipp og enkeltmerker med stempler fra hele fylket. I samlingen forefinnes 67 forsendelser med KPH-stempler og 19 forsendelser med 3 og 4-rings nummerstempler. Et meget uvanlig utbud som fortjener et nøye gjennomsyn.  
15.000
43.000
1615 
* Gammel samling med 91 norske prefrimbrev oppsatt alfabetisk med svarte og blå stempler. Noen få brev er fra før stempeltiden og flere brev er sendt til utlandet. Noen bedre stempler forefinnes, blant annet 2 stk. blå "Hønefos" og 2 stk. svart "Holmestrand" samt blå "Sandefjord". En samling som fortjener et gjennomsyn.  
5.000
14.500
1616 
* Spennende lot med 26 forsendelser fra 1834 til ca. 1960 sendt til utlandet - mest til U.S.A.  
2.000
2.500
1617 
* Gammel samling med 52 ubetalte frimerkeløse brev med enrings-stempler fra perioden 1860 til 1879. Alle brevene er satt i porto. Blant annet brev stemplet "Hvaløerne" i 1875.  
1.000
900
1618 
* Gammel samling med 28 ubetalte frimerkeløse brev med påstemplete portotall "5" fra perioden 1864 til 1874.  
1.000
5.000
1619 
* Eske med ca. 500 bruksbrev fra perioden 1920 til ca. 1955. Alle sendt til land i Europa - mest Sveits og Italia. Stor spredning i frankeringene.  
1.000
6.000
1620 
* 20 brev med litt uvanlige frankeringer - mest rundt 1930-tallet. Blant annet to brev frankert med komplette serier Nordkapp I.  
1.000
1.700
1621 
* LUFTPOST - 17 forsendelser fra 1930-tallet sendt med luftpost til utlandet. Noen sendt med Graf Zeppelin.  
1.000
4.200
1622 
* LUFTPOST - 50 forsendelser fra 1935 til ca. 1960. Mest førsteflyvninger. Blant annet 20 stk. med rektangulære "1.ste Tur" stempler fra 1935/1939.  
1.000
2.000
1623 
* SANDEFJORD - samling 57 brev fra 1849 til ca. 1900 i album, alle stemplet Sandefjord.  
1.000
1.700
1624 
m * " SENJA-TROMSØ - samling brev, kort, frimerker og klipp med stempler fra ekspedisjonen i to fulle Vario-permer.  
1.000
4.200
1625 
* Skoeske med brev av mangeartet opprinnelse fra skilling til moderne.  
1.000
2.000
1626 
* 70 konvolutter hovedsakelig frankert med Posthorn 1909. Alle sendt til utlandet - de fleste er sendt til Sveits.  
1.000
1.700
1627 
* 23 brev frankert med 3 skilling Posthorn. Alle med forskjellige steds-stempler. Inkludert et rekommandert brev frankert med vannrett par.  
1.000
1.300
1628 
* Banankasse med mange hundre brev, helsaker og FDC - mest fra Norge.  
1.000
1.300
1629 
* Stor skoeske med flere hundre eldre og nyere brev av mangeartet opprinnelse.  
1.000
1.700
1630 
* NK 36/47 - delvis utstillingsmontert samling brev med 21 mm utgaven. Blant annet tre brev med NK 36 samt singelfrankeringer av NK 39, 40, 41 og 45. Også noen brev med NK 57 og 62. Totalt 43 forsendelser.  
1.000
2.500
1631 
* Bra lot med 21 pene brev med skilling og stolpeskriftmerker.  
1.000
2.000
1632 
* Eske med ca. 300 bruksbrev fra perioden 1920 til ca. 1955. Alle sendt til land i Europa - mest Sveits og Italia. Stor spredning i frankeringene.  
1.000
5.500
1633 
* Drøyt 40 brev og helsaker fra ca. 1840 til 1920. En del er sendt til og fra Norge og har tilknytning til skip.  
1.000
2.100
1634 
* Drøyt 100 brev vesentlig fra U.S.A. ca. 1910 til 1940. De fleste påskrevet eller påstemplet forskjellige skipsnavn.  
1.000
900
1635 
* Skoeske med utenlandske og norske brev. Endel frimerkeløse norske brev.  
1.000
900
1636 
* 7 frimerkeløse forsendelser fra 1763 til 1855 inkludert bankobrev.  
1.000
900
1637 
* 9 konvolutter med K.P.H. stempler fra skip. Blant annet "M/B Ombofjord" (7 pkt.).  
1.000
1.400
1638 
* Eske med et par hundre brev. Blant annet liten korrespondanse med skilling og ørebrev i blandet kvalitet sendt til Danmark.  
1.000
1.900
1639 
* " Banankasse med noen tusen konvolutter fra 1950-tallet inkludert endel brevforsider. Blant annet endel KPH, reisende og feltpost.  
1.000
8.500
1640 
* Stor eske med mange hundre brev og postkort fra mange land - eldre og nyere.  
1.000
2.100
1641 
* KPH-STEMPLER - 125 forskjellige KPH-stempler på brev fra 1970-tallet deriblant 16 stk. som har sjeldenhetsgrad 5.  
1.000
2.200
1642 
* Stor skoeske med norske og utenlandske brev av mangeartet opprinnelse.  
1.000
1.000
1643 
* 15 meget pene frimerkeløse brev med forskjellige en-rings stempler fra Nord og Sør-Trøndelag.  
1.000
1.500
1644 
* Eske med flere hundre brev fra Norge og utland. Det meste er fra før 1950.  
1.000
3.800
1645 
* " Drøyt 150 helsaker og oppfrankerte helsaker fra 1885 til 1905 sendt til Norge hovedsakelig fra Tyskland, Frankrike og Belgia. Også drøyt 2.5 kilo ugjennomgått klipp fra samme korrespondanse. Bør sjekkes.  
1.000
900
1646 
* Eske med noen hundre stor og småformatkort fra Norge og utland. Også bunke med diverse bruksbrev.  
1.000
2.300
1647 
* Eske med mange hundre bruksbrev med pene stempler fra ca. 1910 til nyere.  
1.000
5.500
1648 
* Skoeske med flere hundre brev. Blant annet endel brev med stolpeskriftmerker i noe varierende kvalitet.  
1.000
1.800
1649 
* Eske med noen hundre brev - mesteparten sendt til Fusa i perioden ca. 1890 til 1930. Flere uvanlige innslag, men noe varierende kvalitet.  
1.000
11.000
1650 
* Liten restlot med 3 verdikart med KPH stempler, Røde Kors etterspørselsblankett datert 1940 med svar og konvolutt, kort med ovale stempler "Kong Harald" og "Olaf Kyrre", konvolutt signert "Hubert Wilkins" samt tre brevkort hvorav det ene er sendt til St. Petersburg 1884.  
1.000
-
1651 
* Skoeske med noen hundre mest norske brev.  
1.000
2.600
1652 
m * Samling brev og noe frimerker i tre innstikkbøker.  
1.000
2.300
1653 
* Fem pene brev med stolpe og antikvamerker. Blant annet singelfrankering med NK 46 sendt til London.  
1.000
1.000
1654 
* Drøyt 70 brev fra ca. 1890 til 1945 sendt fra Danmark og Sverige til Norge. Medfølger noe diverse brev og frimerker.  
1.000
900
1655 
* Skoeske med norske brev. Mest fra perioden 1900 til 1955.  
700
1.500
1656 
* 7 pene brev frankert med 4 skilling 1863 og 1867. To av brevene er sendt til Sverige.  
800
800
1657 
* Stor eske med mangfoldige hundre norske brev fra 1950 til 1970-tallet sortert alfabetisk på stempler. Endel av konvoluttene er nedklippet til C6 format.  
500
900
1658 
m * Liten ustrukturert lot med frimerker, brev og postkort. Blant annet endel reklamekort.  
500
1.200
1659 
* Eske med gamle brev og dokumenter - mest fra 1700 og 1800-tallet. Blant annet dimmisjons-attest fra 1757.  
500
500
1660 
* Kasse med mange hundre postkort og bruksbrev, det meste fra Norge. Ser ut til å være relativt ordinært.  
500
1.600
1661 
* Kasse med mange hundre norske og utenlandske brev fra etter krigen.  
500
1.100
1662 
* Drøyt 200 brev - eldre og nyere. Blant annet endel brev sent til Kenya.  
500
450
1663 
* Skoeske med følgebrev og brev av mangeartet opprinnelse.  
500
1.400
1664 
* Konvolutt-eske med noen hundre brev, postkort, helsaker og følgebrev av mangeartet opprinnelse.  
500
1.300
1665 
* Eske med FDC og bruksbrev fra ca. 1940 og utover.  
300
650