NK 41 - 48

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
2432 
YY NK 41 - 3 øre 21 mm - velsentrert merke med god tagging. (4.000.-).  
2.000
4.000
2433 
m NK 41 - 3 øre 21 mm - luksus-stemplet "Sandefjord 24.11.1886" på pent merke.  
300
900
2434 
m NK 41 - 3 øre 21 mm - meget pen 8-blokk med pene pakkepost-stempler "Christiania 18.III.84". Denne blokken er ikke registrert i NK 2010 og dette er følgelig største kjente stemplete enhet.  
15.000
17.000
2435 
m NK 41 - 3 øre 21 mm - meget pen 4-blokk med pene pakkepost-stempler "Christiania 18.III.84". Kun fire stemplete 4-blokker er registrert i NK 2010.  
5.000
8.000
2436 
* NK 41 - 3 øre 21 mm - vakkert stemplet "Bergen 6.III.86" på komplett pris-kurant for korn sendt til Hadsel.  
250
225
2437 
m NK 42 - 5 øre 21 mm - luksus-stemplet "Christiania 18.VII.85".  
200
300
2438 
m NK 42 Ib - 5 øre 21 mm - meget pen 8-blokk stemplet "Christiania 29.IX.85". Uvanlig stor enhet.  
5.000
6.500
2439 
YY Y NK 42 Ib - 5 øre 21 mm - 6-blokk hvor de to høyre merkene er postfriske. Skjev mot nedre høyre hjørne.  
3.000
3.000
2440 
m NK 42 Ib - 5 øre 21 mm - pen 6-blokk med pakkepost-stempler "Christiania 26.X.85". Noen mindre kvalitetsanmerkninger er uten betydning.  
2.500
2.800
2441 
m NK 42 II - 5 øre 21 mm - litt urent tagget 10-blokk pent stemplet "Horten 18.VI.89". Dette er største kjente stemplete enhet ifølge NK 2010.  
5.000
8.500
2442 
m NK 42 II - 5 øre 21 mm - pen 4-blokk med pakkepost-stempler "Christiania 9.I.89".  
1.000
1.200
2443 
m NK 42 I/II - 5 øre 21 mm - arkitekt Einar O. Schou's originaloppsett med platefeil inkludert trestriper og noen par. Totalt 187 merker i pen kvalitet.  
1.000
4.200
2444 
* NK 42 - 5 øre 21 mm - som oppfrankering på 10 øre brevkort stemplet "Christiania 23.XI.86" og sendt til Port au Prince, Haiti. Kortet er ankomst-stemplet "Port au Prince 3 DEC 86" og er ikke registrert i NK 2011. Porto 15 øre var i bruk kun kort tid til land utenfor UPU. Meget sjeldent objekt.  
4.000
25.000
2445 
* NK 42 II - 5 øre 21 mm - to vannrette par stemplet "Porsgrund 21.V.89" på meget pen liten konvolutt sendt til England.  
400
475
2446 
m NK 43 a - 10 øre 21 mm - meget pen vertikal 8-blokk pakkepost-stemplet "Christiania 9.IX.86". Blokken er litt hengsleforsterket, men dette er største stemplete enhet av dette merket ifølge NK 2010.  
5.000
7.500
2447 
m NK 43 a - 10 øre 21 mm - meget pen horisontal 6-blokk stemplet "Drammen 6.I.88". Noen svake brekker er lite synlige. Dette er nest største stemplete enhet av dette merket ifølge NK 2010.  
3.000
3.000
2448 
m NK 43 b - 10 øre 21 mm - meget pen 4-blokk stemplet "Trondhjem 22.IX.85".  
2.000
2.600
2449 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - luksus-stemplet "Christiania 25.IX.86".  
200
180
2450 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - velsentrert merke luksus-stemplet "Vaaler i Soløer 5.2.1885".  
200
440
2451 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - vakkert vannrett håndskrevet "Vennesland 14/3-84".  
500
1.800
2452 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - rettvendt håndskrevet "Lom 12/1-1884".  
500
1.300
2453 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - håndskrevet "Aarfor" og lett 2-ringsstemplet "Namsos 22.III.84".  
400
1.300
2454 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - diagonalt håndskrevet "Lilleeidet 13/7-87" (8 pkt.).  
700
1.700
2455 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - diagonalt håndskrevet "Skaalvær 6/9-84" (9 pkt.).  
800
1.700
2456 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - loddrett håndskrevet "Tverla(ndet) 13/9-84".  
500
650
2457 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - arkitekt Einar O. Schou's originaloppsett med platefeil inkludert to trestriper og syv par. Totalt 187 merker i pen kvalitet.  
1.000
2.600
2458 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - innstikkbok med drøyt 200 merker.  
400
360
2459 
* NK 43 - 10 øre 21 mm - to enkeltmerker stemplet "Christianssund 25.III.88" på pen konvolutt sendt til Washington, U.S.A.  
500
450
2460 
* NK 43 - 10 øre 21 mm - enkeltmerke på pent brevomslag med håndskrevet påtegning "Helgheim 16/2-84" (dato på merket) sendt til Førde.  
800
1.500
2461 
* NK 43 - 10 øre 21 mm - enkeltmerke på litt uforsiktig åpnet konvolutt med håndskrevet påtegning "Veinæs 20/12-1886" over merket sendt til Lebesby.  
700
3.400
2462 
YY NK 44 - 12 øre mattgrønn - vakkert postfrisk merke med prima gummiering. Meget sjelden i denne kvaliteten. (37.000.-).  
20.000
26.000
2463 
Y NK 44 - 12 øre mattgrønn - pent merke med lett hengslespor. Litt skjev ned til høyre. Attest: F.C.M. (10.000.-).  
3.000
2.700
2464 
Y NK 44 - 12 øre mattgrønn - skjev opp og tynn flekk. Signert: F.C.M. (10.000.-).  
1.000
1.650
2465 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - vannrett par stemplet "Christiania 11.V.84". Et uvanlig pent parstykke.  
2.500
2.500
2466 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - vannrett par med to stempler "Christiania". Skjev ned til venstre. Uvanlig enhet.  
1.500
1.400
2467 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - nær rettvendt fullstemplet "Arendal 2.XI.84". Prima tagging.  
2.000
1.800
2468 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - pent nær fullstemplet "Bergen 21.VI.84".  
1.000
1.800
2469 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - nær fullstemplet "Christianssand 7.XI.84".  
1.000
1.400
2470 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - rettvendt nær fullstemplet hullstempel "Laurvig 13.V.84".  
1.000
1.900
2471 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - lett nær rettvendt nær fullstemplet "Namsos 27.V.85" på pent merke. (2.800.-).  
1.000
1.600
2472 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - lettstemplet pent merke. (2.800.-).  
1.000
900
2473 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - vakkert nær fullstemplet "Haugesund 2.11.1884" på velsentrert merke. (2.800.-).  
1.000
1.800
2474 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - med stor del av "Christiania 30.IV.84".  
1.000
1.100
2475 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - rettvendt stemplet "Moss 20.VII.84". (2.800.-).  
900
-
2476 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - tre pene merker.  
2.500
2.700
2477 
m NK 44 - 12 øre mattgrønn - tre pene merker. Ett med tynn flekk.  
2.000
2.000
2478 
* NK 44 - 12 øre mattgrønn - vakkert sidevendt fullstemplet "Christiania 28.III.84" på lite helbrev sendt til Christinehamn, Sverige. Attest: F.C.M.  
4.000
6.500
2479 
* NK 44 - 12 øre mattgrønn - stemplet "Bergen 14.III.85" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn. Konvolutten er litt smussig i kantene.  
3.000
2.700
2480 
" NK 45 I - 12 øre gråbrun 21 mm - horisontal 9-blokk pakkepost-stemplet "Christiania 5.VII.86" på lite brevstykke med vannrett par NK 22. Eneste kjente og største stemplete enhet av dette merket ifølge NK 2010.  
7.000
12.000
2481 
* NK 45 I - 12 øre gråbrun 21 mm - fire enkeltmerker = 48 øre stemplet "Christiania 23.XII.85" på meget pen bankokonvolutt sendt til Sverige. Kun to brev med denne frankeringen er kjent. Flott utstillingsobjekt.  
10.000
-
2482 
* NK 45 I - 12 øre gråbrun 21 mm - vannrett par = 24 øre stemplet "Christiania 23.XII.85" på pen dobbeltvektig konvolutt med innhold sendt til Kjøbenhavn. Kun få kjente. Attest: Lasse Nielsen.  
8.000
-
2483 
m NK 45 II - 12 øre oransjebrun 21 mm - meget pen horisontal 10-blokk stemplet "Christiania 26.III.87". Eneste kjente og største stemplete enhet av dette merket ifølge NK 2010.  
7.000
13.000
2484 
* NK 45 II - 12 øre oransjebrun 21 mm - stemplet "Christiania 6.X.84" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn.  
1.000
-
2485 
* NK 45 II - 12 øre oransjebrun - stemplet "Trondheim 6.XII.84" på pen liten konvolutt sendt til Arbrå, Sverige.  
1.000
900
2486 
m NK 46 a - 20 øre 21 mm - velsentrert merke nær rettvendt fullstemplet "Lærdal 7.2.1886". Litt uren tagging.  
300
375
2487 
m NK 46 a - 20 øre 21 mm - luksus-stemplet "Egersund 30.X.86" på velsentrert merke med prima tagging. Sjeldent vakkert merke.  
1.000
1.265
2488 
m NK 46 a/b - 20 øre 21 mm - drøyt 50 merker satt opp på gammelt albumark. Ex. Schou.  
1.500
2.100
2489 
* NK 46 - 20 øre 21 mm - to enkeltmerker = 40 øre stemplet "Christianssand 20.V.86" på rekommandert konvolutt sendt til Hamburg. På baksiden meget godt avtrykk "Bureau de Mer de Norväge 21.5.1886". Pent reparert skade i konvoluttens venstre side.  
500
450
2490 
m NK 47 - 25 øre 21 mm - horisontal 8-blokk stemplet "Christiania 26.II.86". Blokken har noen kvalitetsanmerkninger, men er den eneste kjente og største stemplete enhet av dette merket. Ikke registrert i NK 2010.  
5.000
9.000
2491 
m NK 47 - 25 øre 21 mm - fireblokk pent pakkepost-stemplet "Christiania 28.VI.87". En meget sjelden blokk - kun 4 kjente ifølge NK.  
4.000
4.200
2492 
* NK 47 - 25 øre 21 mm - stemplet "Christiania 21.VIII.85" på konvolutt sendt til Chicago, U.S.A.  
800
720
2493 
* NK 47 og 52 IIa - 25 øre 21 mm og 5 øre 20 mm = 30 øre stemplet "Kragerø 31.X.90" på banko-konvolutt sendt til Drangedal. Del av konvoluttens fremre øvre venstre hjørne mangler. Kombinasjonen er ikke listet i NK.  
300
300
2494 
m NK 48 II - 2 på 12 øre - luksus-stemplet "Kristiania 10.III.90".  
100
450
2495 
YY Y m * NK 48 - 2 på 12 øre 21 mm - utstillingsmontert spesialsamling på 5 albumark med enkeltmerker, blokker og brev.  
500
450
2496 
YY Y m NK 48 I/II - 2 på 12 øre - Johs. Jellestad's originale rekonstruksjoner av de to overtrykksplatene i de tre forskjellige nyansene - totalt 293 merker. I tillegg 60 merker i noe avvikende nyanse samt ubrukt helark av plate II og 80-blokk av plate I.  
2.000
4.800
2497 
m NK 41/43 - 3, 5 og 10 øre 21 mm - fem utstillingsmonterte albumark med enkeltmerker og enheter. Blant annet firestripe 10 øre og trestripe 3 øre. Mange pene stempler og meget pen kvalitet.  
1.500
3.800
2498 
m NK 45/48 - 21 mm - seks utstillingsmonterte albumark med 12 øre brun x 17, 12 øre oransjebrun x 21 (inkludert femstripe), 20 øre x 18, 25 øre x 17 og 2 på 12 øre 45. Meget pent kvalitet og mange pene stempler. (Ca. 19.000.-).  
4.000
10.000