HELE VERDEN

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
554 
Y X m Velholdt gammelt Schwaneberger verdensalbum med merker opp til ca. 1890. Samlingen er bygget opp over lang tid og inneholder en mengde kostbare merker. Mange land og områder er meget bra belagt. Som vanlig for slike samlinger varierer kvaliteten. Noen dyre merker er med attest. Et livsverk med enorm katalogverdi som meget sjelden frembys under ett.  
150.000
150.000
555 
Y X m Innstikkbok med drøyt 450 eldre hovedsakelig kostbare merker fra Commonwealth og andre oversjøiske områder. Her forefinnes mange merker man ikke så ofte ser og katalogverdien må være enorm. Det aller meste er i meget god kvalitet. Denne boken bør gjennomgås nøye.  
50.000
-
556 
Y AFRIKA, ASIA og OVERSJØ - ujevnt og tildels spredt belagt samling til ca. 1910 i to tykke Schaubek-album. Merkene er fargefriske og har neppe sett lys på lange tider. En samling med høy katalogverdi og bedre merker fra blant annet Borneo og Cape of Good Hope forefinnes. Besikt.  
10.000
-
557 
Y m SCHAUBEK Permanent-album for hele verden - spennende samling mer merker opp til ca. 1910. God dekning på mange land og områder. Som vanlig på slike samlinger varierer kvaliteten.  
5.000
7.000
558 
m Deler av eldre handlerlager i 11 innstikkbøker med blant annet Russland, Canada, Irland og Engelske kolonier.  
1.500
1.800
559 
YY Y m " Stor kasse med rester fra en samlers bo med blant annet store mengder dubletter fra mange land i sigarkasser. Også en god del fra Norge inkludert stor bunke med nyere stemplete hefter. Bør sjekkes.  
1.000
2.200
560 
Y m Tre tykke gamle verdensalbum med merker frem til ca. 1940. Noen land har god dekning, andre er spredt belagt.  
1.000
3.600
561 
Y m HELE VERDEN - samling i fem tykke egenmonterte album frem til ca. 1955 med blant annet bra avdeling Japan. Bør sjekkes.  
1.000
2.800
562 
YY Y m REALISASJON - stor flyttekasse med 27 innstikkbøker og 2 album med frimerker fra alle verdens hjørner. Av bedre innslag kan nevnes to påbegynte samlinger Norge og innstikkbok med ubrukte norske merker.  
1.000
3.300
563 
YY Y m * REALISASJON - to flyttekasser med en mengde innstikkbøker album med frimerker fra alle verdens hjørner.  
1.000
2.200
564 
Y m Eske med store mengder merker fra mange land. Også noen album med spredt belagte samlinger. Ganske ustrukturert.  
500
1.300