NK 35 - 40

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
2392 
X NK 35 - 5 øre skravert - velsentrert pent merke uten lim. (* = 20.000.-).  
3.500
3.850
2393 
m NK 35 - 5 øre skravert - 4-blokk stemplet "Christiania 30.VIII.79". En meget sjelden blokk i god kvalitet.  
15.000
18.500
2394 
m NK 35 - 5 øre skravert - meget pen vannrett trestripe stemplet "Hovedjernb. Postexp. 24.9.1879". En uvanlig enhet.  
1.500
2.100
2395 
m NK 35 - 5 øre skravert - utstillingsmontert albumark med 20 enkeltmerker og et vannrett par i meget pen kvalitet. (14.300.-).  
3.000
3.600
2396 
* NK 35 - 5 øre skravert - loddrett par stemplet "Christiania 3.XI.79" på liten konvolutt transitt-stemplet "Frederikshald 4.XI.79" og sendt til Rødenæs Postaabneri.  
1.000
900
2397 
m NK 36 - 10 øre skravert - vannrett trestripe stemplet "Høidalsmo 17.7.1882". En uvanlig enhet.  
800
2.300
2398 
* NK 36 - 10 øre skravert - stemplet "Hamar 18.9.1882" på pen konvolutt sendt til Nordre Odalen.  
300
325
2399 
m NK 36 - 10 øre skravert - utstillingsmontert albumark med 16 enkeltmerker og et vannrett par. Flere pene stempler. (7.200.-).  
1.500
4.800
2400 
m NK 37 I - 10 øre uskravert - utstillingsmontert albumark med 9 enkeltmerker og to vannrette par. Tre av merkene er diamant-tagget. Meget pen kvalitet.  
1.200
2.800
2401 
m NK 37 I - 10 øre uskravert - meget sjelden horisontal 8-blokk pakkepost-stemplet "Christiania 11.X.82". Dette er største kjente stemplete enhet og er en av to kjente stemplete 8-blokker.  
15.000
14.000
2402 
* NK 37 I - 10 øre uskravert - blekk-krysset merke på pen konvolutt med håndskrevet påtegning "Fenstad 9/3-83" sendt til Kristiania.  
500
2.200
2403 
m NK 37 II - 10 øre uskravert - meget pen og sjelden 4-blokk stemplet "Nordbanernes Postexp. 2.III.82". Kun tre stemplete 4-blokker er registrert i NK 2010.  
8.000
9.500
2404 
m NK 37 II - 10 øre uskravert - utstillingsmontert albumark med 11 enkeltmerker og to vannrette par. To av merkene er diamant-tagget. Meget pen kvalitet.  
1.000
1.100
2405 
* NK 37 II - 10 øre uskravert - blekk-krysset merke på konvolutt med håndskrevet påtegning "Agerø 4-9-83", sidestemplet "Molde 6.9.1883" og sendt til Vestnæs.  
400
1.800
2406 
m NK 37 I/II - 10 øre uskravert - arkitekt Einar O. Schou's originaloppsett med forsøk på rekonstruksjon etter forskjellige typer av det lille verditall. Totalt 294 merker i pen kvalitet. Noe for spesalisten ?  
8.000
18.500
2407 
m NK 37 I/II og 38 - 10 øre uskravert - arkitekt Einar O. Schou's bakgrunnsmateriale med avmerkete platefeil. Totalt over 800 merker oppsatt i gammel regnskapsbok. Spennende for spesialsamleren.  
10.000
21.000
2408 
m NK 38 xX - 10 øre uskravert - horisontal 8-blokk med pakkepost-stempel "Christiania 18.IV.83". Dette er eneste kjente 8-blokk og største kjente stemplete enhet av dette merket ifølge NK 2010.  
10.000
12.500
2409 
m NK 38 xX - 10 øre uskravert - meget pen 4-blokk med sentralt stempel "Bergen 21.?.83". Uvanlig blokk.  
3.500
5.500
2410 
m NK 38 xY - 10 øre uskravert - lettstemplet merke med stående vannmerke signert F. Aune. (4.000.-).  
1.500
1.815
2411 
m NK 38 yX - 10 øre uskravert - lettstemplet merke på Bentse-papir. Vannmerkestilling 4. (2.500.-).  
1.000
1.600
2412 
" NK 38 - 10 øre uskravert - vakkert rettvendt håndskrevet "Barkald 3/8-83" på lite brevstykke. Ikke registrert i NK.  
1.000
2.700
2413 
m NK 38 - 10 øre uskravert - håndskrevet "Græsho(lmen) 24/5-84" og blekk-kryss.  
500
2.000
2414 
m NK 38 - 10 øre uskravert - med håndskrevet stedsnavn og dato.  
500
450
2415 
m NK 38 - 10 øre uskravert - arkitekt Einar O. Schou's originaloppsett med forsøk på rekonstruksjon etter forskjellige typer av det lille verditall. Totalt 285 merker i pen kvalitet. Noe for spesalisten ?  
1.000
7.500
2416 
m NK 38 - 10 øre uskravert - utstillingsmontert albumark med fem vannrette trestriper typet etter Werenskiolds system. Også innstikk-kort med to vannrette par og fire løse merker.  
1.000
2.300
2417 
m NK 38 - 10 øre uskravert - utstillingsmontert albumark med 11 enkeltmerker og tre vannrette par. Inkludert "trekkspill" og noen pene stempler.  
500
3.800
2418 
m NK 39 X - 20 øre brun uskravert - luksus-stemplet "Borøen 27.7.1883".  
500
600
2419 
m NK 39 - 20 øre brun uskravert - komplett utstillingsmontert rekonstruksjon av arket bestående av 100 enkeltmerker i pen kvalitet.  
4.000
9.000
2420 
m NK 39 X/Y - 20 øre brun uskravert - to utstillingsmonterte albumark med 22 merker med liggende og 10 merker med stående vannmerke inkludert to vannrette par. Meget pen kvalitet. (4.720.-).  
1.200
2.100
2421 
* NK 39 - 20 øre brun uskravert - stemplet "Søndre Land 21.7.1882" på pent lite banko brevomslag sendt til Nordre Land.  
700
750
2422 
* NK 39 - 20 øre brun uskravert - stemplet "Christiania 17.I.83" sendt til Rosendal, Hardanger.  
700
-
2423 
m NK 40 Ia - 20 øre blå uskravert - komplett utstillingsmontert rekonstruksjon av arket bestående av 100 enkeltmerker i pen kvalitet.  
4.000
8.500
2424 
m NK 40 Ia - 20 øre blå uskravert - utstillingsmontert albumark med vannrett firestripe og 6 vannrette par - alle posisjonsbestemt. Pen kvalitet.  
3.000
8.000
2425 
m NK 40 Ib - 20 øre matt blå - vakkert nær rettvendt nær fullstemplet "Leganger 22.6.1885". Sjelden i denne kvaliteten.  
1.500
1.350
2426 
m NK 40 Ib - 20 øre blå uskravert - utstillingsmontert påbegynt rekonstruksjon av arket bestående av 67 enkeltmerker i pen kvalitet. Et meget uvanlig objekt.  
15.000
24.000
2427 
YY NK 40 IIa - 20 øre matt blå - vakkert postfrisk merke med prima gummiering. Litt skjev ned. Meget sjelden i denne kvaliteten. (16.000.-).  
8.000
11.500
2428 
m NK 40 IIbx - 20 øre uskravert - luksus-stemplet "Lesje 13.6.1885" på velsentrert merke med prima tagging. Et utsøkt eksemplar!  
1.500
1.800
2429 
m NK 40 II - 20 øre blå uskravert - utstillingsmontert påbegynt rekonstruksjon av arket bestående av 93 enkeltmerker i pen kvalitet.  
3.000
7.000
2430 
m NK 40 II - 20 øre blå uskravert - nær komplett rekonstruksjon med 95 merker i noe varierende kvalitet.  
1.000
7.000
2431 
m NK 40 I/II - 20 øre blå uskravert - tre utstillingsmonterte albumark som viser nyanser og vannmerker. Totalt 53 merker med blant annet Iay x 5, Ib x 5, IIbyX x 7 og IIbyY x 6. En meget uvanlig sammenstilling med flere pene stempler. (ca. 32.000.-).  
7.000
14.500