Samlinger og lots

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1545 
m Gammel samling fra 1855 til 1945 som starter med 14 bredrandete pene eksemplarer av NK 1 inkludert pen "Sprukket Plate". Videre rikt utbygget med nyanser og plater på totalt 55 skillingsmerker. Også godt utbygget på øre-utgavene med blant annet NK 52 med type "5" og "9" ekstratype på NK 77, heftemerker 1909, "1302" og "HENSIK" på 20 øre Abel og flere andre katalogiserte varianter fra 1909-1945. En meget velpleiet samling i uvanlig pen kvalitet. Gjennomsyn anbefales.  
25.000
39.000
1546 
m NK 96/1681 - komplett samling i tre album. Det er lagt stor vekt på stempelkvalitet slik at hovedtyngden av merkene er med prakt/lux avstemplinger. Dette er virkelig en sjelden anledning til å skaffe seg en Norge-samling i uvanlig høy kvalitet - vi har aldri tidligere frembudt en slik samling under ett. Denne må bare sees!  
25.000
49.000
1547 
m Samling fra 1855 til 1909 i album. Starter med 147 skillingsmerker hvorav drøyt 60 stk. er stempler på blå-skillinger. Videre er samlingen godt utbygget med plater på øre-avdelingene inkludert endel av de vanskelige. Gjennomsyn anbefales.  
12.000
19.000
1548 
m Meget velpleiet og på det nærmeste komplett samling fra 1855 til 1987 i Davo-album med lommer. Det er lagt stor vekt på pene avstemplinger, og spesielt avdelingen etter 1945 inneholder mange prakt/lux merker. Av dyre merker mangler kun NK 272. Også pen avdeling tjenestemerker. En samling som bør sees.  
10.000
15.500
1549 
m Ganske fullstendig og til tider utbygget kvalitets-samling fra 1855 til 1996 i to Leuchtturm SF-album. Det er lagt stor vekt på pene avstemplinger og en mengde prakt/lux stempler forefinnes. Denne bør sees.  
10.000
42.000
1550 
YY Y m Samling fra 1855 til 2006 i album. Starter med 72 skillingsmerker inkludert tre pene NK 1. Samlingen tildels duplisert og er komplett med unntak av NK 93. Også komplette avdelinger tjeneste, porto og returmerker. Den nyere delen inneholder en god del prakt/lux-stempler. Den avbildete NK 272 har en liten tynn flekk.  
10.000
14.500
1551 
YY m Meget ryddig handlerlager fra 1909 til 2008 i fire tykke innstikkbøker. Størstedelen av lageret består av 5 postfriske og 5 stemplete merker, og kvaliteten er meget bra. Et uvanlig utbud med meget høy katalogverdi.  
15.000
30.000
1552 
m Meget rydding og fullstendig dublettlager til 2008 i tre 64-siders innstikkbøker. Starter med over 100 skillingsmerker, utbygget øre-avdeling, noe kronemerker, Polmerker, Nordkapp I, Legion og Universitetet samt NK 272. Etter 1945 finnes de fleste merker i antall og mange er med pene stempler - spesielt den nyeste delen hvor en mengde luksus-stempler forefinnes.  
10.000
27.000
1553 
m Komplett samling til 1979 i Leuchtturm-album inkludert tjeneste og de fleste portomerker. Øre-avdelingen er noe utbygget i henhold til albumet. Oppgitt katalogverdi: ca. 57.000.-.  
8.000
13.500
1554 
m Samling fra 1855 til ca. 1940 satt opp for salg i tre utvalgshefter. God kvalitet.  
7.500
14.000
1555 
YY m Samling fra 1855 til 2003 i to Leuchtturm SF-album med kassetter. Samlingen er litt utbygget i starten og fra ca. 1928 er samlingen på det nærmeste komplett i postfrisk kvalitet. Av dyrere merker mangler NK 272. NK 44 er med attest: F.C.M.  
7.500
12.500
1556 
m Omfattende dublettlager i åtte 64-siders innstikkbøker som starter med drøyt 100 skillingsmerker inkludert 4 stk. NK 1 og flott brevstykke med NK 3, 4 og 5. Periodevis er lageret noe uryddig, men vi har observert mange merker med pene avstemplinger. Medfølger to restsamlinger i album. Her bør man ta seg tid til et gjennomsyn.  
7.000
13.000
1557 
YY m Noe utbygget samling til 1979 i Leuchtturm SF-album. Samlingen er postfrisk fra 1937 inkludert NK 272. Den tidligere delen er komplett i pen stemplet kvalitet. Også noe tjeneste og portomerker.  
7.000
11.500
1558 
m Samling fra 1855 til ca. 1975 i to Visir-permer. Starter med 90 skillingsmerker i noe varierende kvalitet og er videre endel utbygget/duplisert. Blant annet fireblokkserie Bjørnson stemplet på utgivelsesdagen. Gjennomsyn anbefales.  
7.000
10.500
1559 
m Samling 1855 til 1990 i Leuchtturm SF-album. Mangler NK 93/94 på å være komplett. Også noe tjeneste og portomerker.  
6.000
11.500
1560 
m Noe utbygget samling til 1999 i to Leuchtturm SF-album. Av hovednummer mangler kun NK 44 og 272 på at samlingen er komplett. Også tjeneste og portomerker. Gjennomgående pen kvalitet.  
6.000
12.000
1561 
m Samling fra 1855 til 1974 på albumblader. På det nærmeste komplett med unntak av en del V-merker - deriblant NK 272. Den avbildete NK 7 er uten lim. Pen kvalitet.  
5.000
6.000
1562 
m Meget bra belagt samling til 2004 i to Leuchtturm SF-album. Ser ut til å mangle kun NK 85/87, 94 og 272 på å være komplett.  
5.000
6.000
1563 
YY Y m Samling til 1991 i Lavik-album i 6 permer. Ujevnt belagt i starten, men komplett fra 1909 inkludert stemplet NK 272. Fra 1945 er samlingen komplett både stemplet og postfrisk. I tillegg album med tjeneste, porto og returmerker.  
5.000
6.000
1564 
Y m Samling fra 1855 til 2004 i to Stender-album med komplett avdeling skillingsmerker, NK 85/87 og NK 91. Fra 1909 er samlingen komplett i hovedsakelig stemplet kvalitet. Også bra dekning på tjeneste og portomerker.  
5.000
6.500
1565 
m Ujevnt belagt samling fra 1855 til 2005 med endel pene innslag i to Leuchtturm SF-album.  
4.000
6.000
1566 
YY m Velpleiet samling fra 1855 til 2007 i to DAVO luksus-album med lommer. Bortsett fra NK 44 mangler de aller dyreste merkene. Gjennomgående meget pen kvalitet. Medfølger innstikkbok med dubletter.  
4.000
5.000
1567 
YY Y m Meget bra belagt samling fra 1855 til 1988 i Li-album.  
4.000
6.500
1568 
m Jevnt bra belagt samling til 1991 i Leuchtturm-album blant annet med komplett avdeling skillingsmerker.  
4.000
6.000
1569 
YY m NK 330/991 - meget ryddig lageroppsett med postfriske og rundstemplete i antall opp til 8 av hver. Mange pene stempler.  
4.000
8.500
1570 
YY Y m Samling fra 1855 til 1990 i album som starter med komplett avdeling skillingsmerker.  
3.500
4.000
1571 
YY Y m * Flyttekasse fylt med album årssett og FDC. Mest Norge inkludert bedre årssett, men også noe Færøyene, Liechtenstein og Sveits. Her kan det lønne seg å ta en titt.  
3.000
2.700
1572 
m Noe ujevnt belagt samling fra 1855 til 1996 i to Leuchtturm SF-album. Mange fullstemplete merker forefinnes. Bør gjennomgås.  
3.000
7.500
1573 
m Jevnt bra belagt samling fra 1856 til 1997 i Stender-album. Flere pene stempler forefinnes.  
3.000
7.000
1574 
m Jevnt bra belagt samling fra 1855 til 1993 i flere SAFE-album inkludert bra med øremerker, Polserie, Nordkapp I, Haakon 1937 og Universitetet. Komplett fra 1945.  
2.500
4.000
1575 
m Samling fra 1855 til 1987 i 3 Lavik-album. Tynn i starten, men komplett etter 1909 med unntak av NK 272. Inkludert porto og tjenestemerker. Flere pene avstemplinger på den nyere delen. Medfølger liten samling Sverige i Facit-album.  
2.500
3.400
1576 
m Meget velordnet dublettlager til 2001 i syv innstikkbøker. Perioden fra ca. 1970 har gode antall av de fleste utgivelser og her forefinnes også en mengde fullstemplete merker.  
2.000
4.000
1577 
m Noe ujevnt belagt samling fra 1855 til 1998 i to Leuchtturm SF-album. Spredt belagt før 1909, men mange merker med prakt/lux-stempler fra Trondheim på den nyere delen. Gjennomsyn anbefales.  
2.000
3.000
1578 
Y m Samling fra 1855 til 1967 i egenprodusert album. Bra belagt, men blandet kvalitet på det eldste. Noe utbygget på 20 mm.  
2.000
1.800
1579 
m Samling fra 1856 til ca. 1945 satt opp for salg i fire utvalgshefter. Noen merker er solgt fra heftene.  
2.000
2.900
1580 
m Eske stappfull med vaskete norske frimerker fra Løve til moderne. Sortering av dette krever langtidsplanlegging. Bruttovekt: 7.5 kilo.  
2.000
6.000
1581 
m Meget ryddig posearkiv fra 1890 til ca. 2005 i seks kartotek-esker. Mye merker og gjennomgående meget bra kvalitet.  
2.000
4.950
1582 
YY Y m Samling fra 1855 til 2003 i to SAFE-album med blant annet 14 skillingsmerker samt postfrisk Legion og Universitetet. Forøvrig noe ujevnt belagt.  
2.000
1.900
1583 
m Ryddig dublettlager fra skilling til ca. 2004 i tykk innstikkbok. Også innstikkbok med tjeneste og litt portomerker. Pen kvalitet.  
2.000
2.750
1584 
m Tre påbegynte samlinger i totalt fire Leuchtturm-album.  
2.000
2.400
1585 
m Omfattende dublettkartotek i poser fra ca. 1970 til 1997 i fem kartotek-esker. Blåmerker i antall stort sett hele veien. Også noe tidligere merker.  
1.500
2.400
1586 
m Tykk innstikkbok med drøyt 2600 merker fra 1909 til moderne - de fleste pent fullstemplet.  
1.500
2.000
1587 
Y m To innstikk-kort med merker fra 1855 til ca. 1900 med blant annet pen NK 1, vannrett par NK 2, 12 og 13 a samt endel skilling og øremerker. Bør sjekkes.  
1.500
2.700
1588 
m 10 øre stolpeskrift - innstikkbok med hovedsakelig 10 øre skravert. Også endel 5 øre og 10 øre 20 mm. Noe blandet kvalitet. Totalt ca. 2000 merker.  
1.500
7.000
1589 
m Spennende eske med blant annet nyere stemplete hefter, prakt/lux-stempler, dubletter og årssett.  
1.000
2.500
1590 
m Eske med diverse dublettlagre med mye merker fra 1909 til ca. 1990. Også noe stolpeskrift observert. Totalt 11 innstikkbøker.  
1.000
2.400
1591 
YY Y m Banankasse med store mengder dubletter og massevare i poser. Også noe julemerker og kuriosa samt innbundet eksemplar av Håndboken fra 1924 med nytrykk.  
1.000
2.600
1592 
YY m Påbegynt samling til 2006 i to som nye Leuchtturm SF-album med kassetter. Bra belagt i perioder fra ca. 1940.  
1.000
2.600
1593 
m Spredt belagt samling fra 1855 til 1976 i Leuchtturm SF-album med noen bedre innslag i starten.  
1.000
1.600
1594 
m Tjeneste, porto og returmerker - meget fullstendig samling på album-ark. Mange pene stempler. Returmerkene er ubrukte.  
1.000
1.750
1595 
YY m Liten eske med en samlers innkjøpte, men ikke monterte objekter fra skilling til nyere. Blant annet vannmerkesett, varianter, eldre hefter og stempler.  
1.000
2.300
1596 
m NK 469/747 - meget ryddig lageroppsett med kun rundstemplete merker hvorav mange med prakt/lux-stempler.  
1.000
6.500
1597 
m Fire tykke innstikkbøker med store mengder posthorn og løvemerker. En god del stolpeskrift og antikva forefinnes.  
1.000
3.400
1598 
m Eske stappfull med vaskete norske frimerker fra Løve til moderne. Ser ut til å være hovedsakelig småformat merker. Bruttovekt: 4.5 kilo.  
1.000
3.000
1599 
YY m * " Kasse med 11 album og innstikkbøker med en samlers påbegynte samlinger med blant annet reisende jernbane-stempler, stempler fra Nord-Norge, FDC og annet. Dette er ganske uoversiktlig, så et gjennomsyn anbefales.  
1.000
4.000
1600 
YY Y m To små samlinger samt endel postfriske og stemplete dubletter.  
1.000
1.200
1601 
YY Y m Frimerkepakker - 100 x 100 forskjellige Norge. Også liten restsamling i album samt innstikkbok med endel pene stempler og noen innstikk-kort med ubrukte merker.  
1.000
900
1602 
m Tykk innstikkbok med drøyt 1600 merker fra 1909 til moderne - de fleste pent fullstemplet.  
1.000
950
1603 
m Poselager fra skilling til ca. 2000 i to kartotek-esker.  
1.000
1.465
1604 
m Gammel mappe med rester fra oppsett av posthornmerker som stammer fra Arne Bye, Skoppum. Dette bør sjekkes.  
1.000
1.500
1605 
m Tre gamle esker med mange tusen 5 og 10 øre antikvamerker fra gammelt bo.  
1.000
3.000
1606 
YY m * Liten eske med postfriske nyere dubletter, album og bunke med FDC, 10 stk. Bjørnson/Undset-blokker og drøyt 100 frankerte postale blanketter for "Regning for manglende porto". Bør sjekkes.  
1.000
950
1607 
m 150 merker og miniark fra de siste 5 årene - alle med luksus-stempler.  
750
900
1608 
m STOLPE og ANTIKVA - plansje med 45 stolpeskriftmerker og 59 antikvamerker i god kvalitet. Noen med pene stempler.  
500
900
1609 
m ANTIKVAMERKER - to innstikkbøker med over 2000 merker fra NK 57 til NK 125 med hovedvekt på 5 øre og 10 øre Knudsen fintagget.  
500
830
1610 
m På det nærmeste komplett samling fra 1942 til 1998 i meget pen kvalitet i album. Spredt belagt fra skilling og utover.  
500
1.700
1611 
Y m Liten restlot med blant annet 14 skillingsmerker.  
300
700
1612 
YY Y m " Liten restlot med frimerker med noen mellombra innslag.  
-
375
1613 
YY Y m * Mappe med arkrester, liten bunke eldre brev og innstikkbok med stempler fra Norge. Også arkdeler med 550 postfriske bypostmerker fra Drammen og Holmestrand. I tillegg lagerbok postfrisk Færøyene og to innstikkbøker med noe Tyskland og Irland.  
-
1.500