Stedsstempler

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1823 
m Del av fransk "decime" portostempel på merke med gode til normale marger.  
1.000
900
1824 
m Del av fransk "decime" portostempel på merke med litt smale marger.  
700
630
1825 
m Rettvendt fullstemplet svart "Aalesund 15.2.1856" på merke med variant "Oppgravert hjørne" (D. 34). Gode til meget gode marger alle sider. Et av de vakreste eksemplarene av denne varianten vi noen gang har sett.  
7.500
11.000
1826 
m Bredrandet merke med luksus stempel svart "Aalesund 17.6.1856". Sjeldent vakkert eksemplar!  
3.000
3.000
1827 
m Pent merke med stor del av "Aalesund 7.6.1856" på merke med meget gode marger. Arkposisjon: D 29.  
700
850
1828 
m Bredrandet merke luksus-stemplet "Arendal 22.3.1856".  
2.500
7.000
1829 
m Vannrett 5-stripe med fem rettvendte pene stempler "Bergen 24.5.1856". Stripen har gode marger på tre sider - litt smal nede. Arkposisjoner B. 42/46.  
15.000
17.500
1830 
m Lettstemplet "Bergen 28.6.1856" på merke fra arkposisjon D 40 med variant "Dobbeltfoten". Gode marger alle sider og meget tydelige kjennetegn for varianten. Attest: F.C.M.  
8.000
8.500
1831 
m Lettstemplet "Bergen 27.5.1855" på merke fra arkposisjon D 34 med variant "Oppgravert hjørne". Sjeldent pent merke med gode marger. Attest.  
3.500
4.200
1832 
m Vannrett par sentralt stemplet "Bergen ?.8.1856". Gode til meget gode marger.  
1.000
900
1833 
m Vakkert fullstemplet nær rettvendt "Bergen 15.4.1856" på merke med gode marger. Arkposisjon B 29.  
800
1.200
1834 
m Nær rettvendt fullstemplet "Bergen 24.3.1856" på merke med gode marger. Arkposisjon: D 9.  
800
900
1835 
m Lett rettvendt nær fullstemplet "Bergen 13.3.1856" på merke med gode til normale marger. Arkposisjon: C 22.  
600
700
1836 
m Nær rettvendt fullstemplet "Brevig 4.4.185?" på merke med gode til meget gode marger. Arkposisjon: C 21.  
750
900
1837 
m Omvendt nær fullstemplet "Christiania 13.7.1856" på merke med gode marger og full arkmarg oppe. Arkposisjon A 4.  
1.000
1.600
1838 
" Bredrandet merke luksus-stemplet "Christiania 1.3.1856" på pen brevforside sendt til Hedemarken.  
1.000
1.400
1839 
m Lett sidevendt fullstemplet "Christiania 4.4.1856" på merke med gode til meget gode marger. Arkposisjon: C 43.  
750
950
1840 
m Fullstemplet nær rettvendt "Christianssund 24.6.1856" på merke med variant "Dobbeltfoten" (D 40). Alle kjennetegnene er meget tydelig og merket har gode til meget gode marger. Et sjeldent vakkert eksemplar av denne varianten.  
12.000
11.000
1841 
m Lettstemplet "Christianssund 8.2.1856" på merke fra arkposisjon D 16 med variant "Sprukket Plate". Gode til meget gode marger.  
4.000
5.500
1842 
m Bredrandet merke luksus-stemplet "Christianssund 17.4.1856".  
3.000
3.300
1843 
m Meget pent merke fullstemplet nær rettvendt "Christianssund 10.6.1856".  
2.000
2.200
1844 
m Bredrandet merke med stor del av "Drammen 12.2.185?". Arkposisjon: D 41.  
600
800
1845 
m Bredrandet merke med luksus stempel svart "Egersund 18.6.1856". Sjeldent vakkert eksemplar!  
2.500
4.200
1846 
m Nær rettvendt nær fullstemplet "Flekkefjord 7.5.1856" på merke med gode til normale marger. Arkposisjon: C 16.  
700
950
1847 
m Meget bredrandet vakkert merke fullstemplet "Frederikshald 20.3.1856".  
1.000
1.800
1848 
m Randeksemplar fra arkposisjon C 40 stemplet "Frederikshald 7.?.1856".  
1.000
1.200
1849 
m Luksus-stemplet "Haugesund 10.4.1856" på merke med gode marger.  
2.000
3.800
1850 
m Fullstemplet nær rettvendt "Holmestrand 27.1.1856" på meget bredrandet merke.  
1.000
900
1851 
m Sidevendt fullstemplet "Horten 17.6.1856" på pent merke. Arkposisjon A 3.  
800
750
1852 
m Lett rettvendt fullstemplet "H”len 24.7.1856" på merke med gode til meget gode marger. Merket har en loddrett brekk. Arkposisjon: A 8.  
800
1.400
1853 
m Litt tungt rettvendt fullstemplet "Inderøen 9.2.1856" på bredrandet merke.  
1.000
950
1854 
m Lett nær rettvendt fullstemplet "Inderøen 15.6.1856" (R) på merke med gode marger. Arkposisjon: C 8.  
1.000
950
1855 
m Bredrandet merke med lett blått stempel "Kongsvinger 21.5.1856". Merket er med variant "Speilvendt vannmerke". Kun få eksemplarer av denne vannmerkevarianten kjennes, og de er alle stemplet Kongsvinger. Attest: F.C.M.  
5.000
6.500
1856 
m Enormt bredrandet merke lett rettvendt fullstemplet "Laurvig 12.6.1856". Arkposisjon B 24.  
800
1.700
1857 
m Nær rettvendt fullstemplet "Laurvig 12.4.1856" på merke med gode til normale marger. Arkposisjon: D 49.  
700
700
1858 
m Luksus-stemplet "Levanger 17.6.1856" på enormt bredrandet merke. Arkposisjon B 32.  
1.500
3.200
1859 
m Vakkert rettvendt fullstemplet "Levanger 12.6.1856" på pent merke.  
1.200
1.100
1860 
m Lett nær fullstemplet "Nordland" og blekk-kryss på merke med gode marger. Arkposisjon D 14.  
700
650
1861 
m Sidevendt fullstemplet "Sandefjord 10.6.1856" på litt gulnet merke med gode til meget gode marger. Arkposisjon: D 46.  
600
600
1862 
m Uvanlig bredrandet merke nær fullstemplet "Skien 26.3.1856".  
1.000
1.100
1863 
m Ekstremt bredrandet eksemplar med del av "Skien". Nabomerket synes til høyre. Arkposisjon: D 35.  
800
720
1864 
m Lett fullstemplet nær rettvendt "Skien 8.7.1856" på merke med gode til normale marger. Arkposisjon B 37.  
700
1.900
1865 
" Bredrandet loddrett par stemplet "Stavanger 7.6.1856" på lite brevstykke. Arkposisjon C 39 - C 49.  
2.000
1.800
1866 
m Nær rettvendt nær fullstemplet "Stavanger 8.1.1856" på litt gulnet merke med normale til gode marger. Arkposisjon: D 7.  
600
540
1867 
m Lettstemplet merke med variant "Oppgravert hjørne" (D 34) samt vannrett par stemplet "Trondhjem". Begge med litt samle marger. Medfølger pen NK 4 og 11.  
1.500
1.400
1868 
m Vannrett par stemplet "Trondhjem 28.?.185?". Gode til meget gode marger. Arkposisjon: C 12-13.  
1.500
1.700
1869 
m Omvendt fullstemplet "Vaagen 17.3.1856" på merke med gode til meget gode marger. Arkposisjon: D 30.  
1.000
1.200
1870 
m Lettstemplet merke med variant "Dobbeltfoten" på merke med smale marger. Svak vannrett brekk i øvre del. Meget tydelige kjennetegn.  
1.700
2.000
1871 
m Fantastisk eksemplar fra arkposisjon B 50 med full nedre høyre hjørnemarg lett rettvendt fullstemplet nummer "42" (Christiania). En fryd for øyet!  
10.000
17.000
1872 
" Fantastisk eksemplar fra arkposisjon A 10 med full øvre høyre hjørnemarg vakkert stemplet "Stavanger 17.6.1856". Merket sitter på lite brevstykke. En fryd for øyet!  
10.000
14.000
1873 
m Fantastisk eksemplar fra arkposisjon B 41 med full nedre venstre hjørnemarg stemplet "Tromsø 20.2.1856". En fryd for øyet!  
10.000
14.500
1874 
m Meget vakkert eksemplar fra arkposisjon C 41 med full venstre arkmarg og stor del av arkmarg nede lett fullstemplet "Christiania 5.7.1856".  
5.000
4.500
1875 
" Seven single copies = 28 skilling cancelled "Frederikshald 13.4.1856" on a small fragment with two red arrival markings "London APRIL 15 1856" and "Paid 1856 AP 17". No complete covers to Great Britain with Norway # 1 are known to excist. This piece do, infact, represent the most complete document known so far. Excellent exhibition item.  
12.000
10.800
1876 
* Luksus-stemplet blått "Aalesund 8.2.1856" på merke med meget gode marger tre sider på meget pent brevomslag sendt til Christiania.  
3.000
3.600
1877 
* Meget bredrandet merke lett fullstemplet "Aasgaardsstrand 26.8.1864" på pent brevomslag sendt til Christiania. Uvanlig sen bruk av NK 1.  
3.000
-
1878 
* Meget bredrandet merke med blekk-kryss og stempel "Bodø 7.6.1856" fra arkposisjon D 34 med variant "Oppgravert hjørne" på vakkert brevomslag sendt til Bodø. Håndskrevet "Kjerringø 6/6-56" i omslagets øvre høyre hjørne. Dette er det vakreste brevet med denne varianten vi noen gang har sett!  
15.000
32.000
1879 
* Bredrandet merke med full arkmarg nede fullstemplet "Christiania 19.5.1856" på vakkert helbrev sendt til Eidsvold.  
3.000
3.400
1880 
* To meget bredrandete merker begge luksus-stemplet "Hønefos 23.5.1856" på pent helbrev sendt til Jevnaker. Et spektakulært objekt.  
7.000
10.000
1881 
* Bredrandet merke vakkert fullstemplet svart "Sandefjord 27.7.1856" på brevomslag sendt til Christiania. Et utsøkt og uvanlig vakkert objekt!  
4.000
4.200