3 skilling 1863

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
2087 
Y Fargefriskt merke som er litt skjevt ned til høyre. Attest: F.C.M. (4.200.-).  
1.500
1.350
2088 
Y Letthengslet merke med meget god farge. Skjev ned til venstre. (4.200.-).  
1.500
1.350
2089 
m Fargefriskt merke lett rettvendt fullstemplet "Drammen 18.8.1867". Minimal bue fra annet stempel.  
2.000
2.000
2090 
m Luksus-stemplet "Frederiksstad 3.7.1867" på blekt merke. Skjev ned.  
500
600
2091 
m Lett rettvendt nær fullstemplet nummer "35" (Brevig) på merke med god farge. Skjev ned til høyre.  
1.000
1.500
2092 
* Fargefriskt vannrett par stemplet "Christiania 17.6.1867" på helbrev sendt til Westerwik, Sverige. Nær usynlig utgnidd arkivbrett gjennom et merke.  
3.000
-
2093 
* Vannrett par = 6 skilling stemplet "Elverum 8.12.1867" på helbrev sendt via Kongsvinger til Mora, Sverige. Noen svake arkivbretter berører ikke merkene som har meget god farge.  
3.000
3.400