Skravert posthorn

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
2285 
m NK 22 - 1 øre Skravert - luksus-stemplet "Aalesund 25.6.1883".  
500
1.200
2286 
m NK 22 - 1 øre skravert - velsentrert merke nær rettvendt fullstemplet "Chra 6E Byp. 31.12.1884".  
300
300
2287 
m NK 22 - 1 øre skravert - vakkert rettvendt fullstemplet "Ødegaardens Verk 4.1.1883".  
200
275
2288 
m NK 22 - 1 øre skravert - to utstillingsmonterte albumark med typesett (6), par, firestripe og 17 enkeltmerker i pen kvalitet.  
500
500
2289 
m NK 22 - 1 øre skravert - komplett typesett (1-6). Merkene typet av ekspert fra Håndbok-komiteen.  
200
270
2290 
* NK 22 og 23 - 1 øre og vannrett trestripe 3 øre skravert = 10 øre - hvert merke med pene 3-rings nummerstempler "322" på brevomslag sidestemplet "Underdal 16.3.1877" sendt til Aurland. Et meget dekorativt objekt.  
2.500
3.000
2291 
* NK 22, 23 og 30 - 1, 3 og 50 øre skravert = 54 øre stemplet "Haugesund 27.9.1878" på litt medtatt bankokonvolutt med 5 lakksegl sendt til Kjøbenhavn. Dekorativt objekt hvor portosatsen ikke er registret i NK.  
1.000
1.650
2292 
* NK 22 og 48 - to enkeltmerker 1 øre skravert samt to par av 2 på 12 øre = 10 øre stemplet "Christiania 5.I.89" på meget pen og uvanlig trykksak sendt til Venezuela. Ingen så tidlige forsendelser registrert til Venezuela i NK.  
6.000
6.000
2293 
* NK 22 og 25 III - vannrett par 1 øre og enkeltmerke 10 øre skravert = 12 øre stemplet "Elverum 14.11.1881" på pen liten konvolutt sendt til Sverige.  
250
225
2294 
* NK 22 og 27 - vannrett par 1 øre og enkeltmerke 20 øre skravert = 22 øre stemplet "Trondhjem 25.11.1878" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn. Konvolutten har noen rifter som er pent restaurert, og denne portokombinasjonen er ikke registrert i NK 2010.  
200
200
2295 
* NK 22 og 41 - vannrett par 1 øre skravert og enkeltmerke 3 øre 21 mm = 5 øre stemplet "Nordbanernes Postexp.6.VII.86" på konvolutt sendt som trykksak til Stockholm, Sverige. Svak brekk i venstre 1 øre.  
750
-
2296 
* NK 22 og 42 - vannrette par av 1 øre skravert og 5 øre 21 mm = 12 øre stemplet ""Christiania 9.XIII.84" på pen konvolutt sendt til Sverige.  
400
660
2297 
m NK 23 - 3 øre skravert - nær rettvendt nær fullstemplet "Jondal 30.11.1880". God tagging og sentrering.  
300
550
2298 
m NK 23 - 3 øre skravert - komplett typesett (1-12). Merkene typet av ekspert fra Håndbok-komiteen.  
1.000
1.250
2299 
m NK 23 - 3 øre skravert - to utstillingsmonterte albumark med typesett (12), par, to trestriper og 21 enkeltmerker i pen kvalitet.  
3.000
3.600
2300 
* NK 23 - 3 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Hamar 5.8.1881" på pent korsbånd sendt til Kongsberg.  
250
225
2301 
* NK 23 - 3 øre skravert - stemplet "Drammen 15.XI.82" på liten visitt-kort konvolutt sendt til Lærdal.  
250
250
2302 
* NK 23 og 38 - enkeltmerke 3 øre skravert og to enkeltmerker 10 øre uskravert = 23 øre stemplet "Vegø 19.1.1885" på underfrankert , men ikke portobelagt, konvolutt sendt til Dakota, U.S.A. Ankomst-stemplet "Dakota MAR 3 1885".  
1.000
2.100
2303 
m NK 24 I - 5 øre skravert - to utstillingsmonterte albumark med overkomplett rekonstruksjon av trykkplaten inkludert 37 vannrette par.  
3.500
6.500
2304 
m NK 24 Ia - 5 øre skravert - pen fireblokk stemplet "Christiania 6.X.78". En meget sjelden blokk - kun 1 kjent ifølge NK.  
5.000
8.500
2305 
m NK 24 Ia - 5 øre skravert - vannrett firestripe stemplet "Christiania 24.3.1877". Tagging venstre side litt beklippet.  
1.000
1.000
2306 
m NK 24 Ia og IIa - 5 øre skravert - to utstillingsmonterte albumark med totalt 42 merker inkludert to par, trestripe og to firestriper. Meget pen kvalitet.  
3.000
3.000
2307 
m NK 24 Ib - 5 øre skravert - to utstillingsmonterte albumark med typesett (12), par og 11 enkeltmerker i pen kvalitet.  
3.000
4.600
2308 
m NK 24 Ib - 5 øre skravert - lettstemplet vannrett trestripe. En uvanlig enhet.  
1.000
2.700
2309 
m NK 24 IIa - 5 øre skravert - luksus-stemplet "Christiania 27.XI.80" på uvanlig velsentrert merke med prima tagging. Et av de vakreste eksemplarer vi har sett av dette merket!  
1.000
2.700
2310 
m NK 24 IIa - 5 øre skravert - meget pen 4-blokk stemplet "Christiania 5.VI.82".  
6.000
8.500
2311 
m NK 24 IIIa - 5 øre skravert - meget pen 4-blokk stemplet "Christiania 24.III.83". Sjelden enhet.  
6.000
8.500
2312 
m NK 24 IIIa/b - 5 øre skravert - fem utstillingsmonterte albumark med 30 stk. ultramarin og 43 stk. prøyssisk blå. Inkludert er typesett (12), fire vannrette par, trestripe og feilperforert merke på den prøyssiske.  
3.000
6.500
2313 
m NK 24 I/II/III - 5 øre skravert - 9 pene vannrette par.  
1.000
1.200
2314 
* NK 24 - 5 øre skravert - stemplet "Elverum 9.8.1881" på "Recepisse" for rekommandert brev sendt til Christiania. Uvanlig sak.  
800
2.700
2315 
* NK 24 - 5 øre skravert - stemplet "Drammen 26.1.1877" som oppfrankering på 0,05 provisorie på 2 skilling brevkort sendt til Christiania.  
200
3.000
2316 
* NK 24 - 5 øre skravert - fire brev med par eller to enkle merker som utgjør 10 øre porto på innenlandsbrev.  
500
450
2317 
* 6 øre dansk brev-kort stemplet "Kjøbenhavn 11.10" og sendt til Laurvik, Norge. Her er kortet omadressert til Bamble og påsatt 5 øre skravert Posthorn stemplet "Laurvig 16.X.83" som "stussporto" for videresending. Et meget uvanlig og tidlig "Stussbrev".  
5.000
5.000
2318 
* NK 24 III - 5 øre skravert - blekk-krysset vannrett par på konvolutt med håndskrevet påtegning "Graven 12/4-81" sendt til Østensøe.  
1.000
2.200
2319 
* NK 24 III og 25 - enkel 10 øre og vannrett trestripe 5 øre skravert = 25 øre - stemplet "Orkedalen 27.8.1880" på meget pen konvolutt sendt til Chicago, U.S.A. Ankomst-stemplet.  
3.000
4.500
2320 
* NK 24 III og 37 II - enkeltmerke 5 øre skravert og vannrett par 10 øre uskravert = 25 øre stemplet "Horten 15.II.83" på liten konvolutt sendt til skipskaptein i New York, U.S.A. Noe slitte tagger i venstre side av paret grunnet perifer påsetting.  
700
800
2321 
m NK 25 I - 10 øre skravert - komplett typesett (1-12). Merkene typet av ekspert fra Håndbok-komiteen.  
250
440
2322 
m NK 25 I - 10 øre skravert - vannrett trestripe vakkert håndskrevet "Bredebygdem 25-11-80". Et utsøkt objekt!  
2.000
5.610
2323 
Y NK 25 II - 10 øre skravert - letthengslet velsentrert merke med prima tagging. (2.600.-).  
1.000
3.630
2324 
m NK 25 III - 10 øre skravert - vannrett 4-stripe stemplet "Christiania 30.IX.81".  
1.000
4.200
2325 
m NK 25 I/III - 10 øre skravert - fem utstillingsmonterte albumark med totalt 76 merker inkludert typesett på plate I og III samt fem par i pen kvalitet.  
1.000
1.100
2326 
m NK 25 - 10 øre skravert - gammelt oppsett med typesett, vannmerkestillinger og varianter. Totalt 250 merker fra alle tre plater.  
1.500
3.650
2327 
m NK 25 - 10 øre skravert - sidevendt håndskrevet "Slemdal 26/4-79" (i Telemark).  
700
1.300
2328 
m NK 25 - 10 øre skravert - rettvendt håndskrevet "Br. bygden 9/1-82".  
500
900
2329 
m NK 25 - 10 øre skravert - luksus rettvendt håndskrevet "Selbo 26/11-80".  
500
500
2330 
m NK 25 - 10 øre skravert - vakkert rettvendt håndskrevet "Reitan 14/7-79".  
500
1.800
2331 
m NK 25 - 10 øre skravert - håndskrevet "Soph 79" (D/S Sophie ?).  
500
450
2332 
m NK 25 - 10 øre skravert - med vakker håndskrevet annullering.  
500
900
2333 
" NK 25 - 10 øre skravert - omvendt håndskrevet "F”lstad 22/2-81" på lite brevstykke.  
700
750
2334 
* NK 25 - 10 øre skravert - blekk-krysset merke på litt smussig helbrev med håndskrevet påtegning "Hammer 4/3-79" sendt til Fjeld.  
400
3.800
2335 
* NK 25 - 10 øre skravert - to enkeltmerker stemplet "Brandbo 1.4.1881" på litt krøllet konvolutt sendt til Trieste, Østerrike. Ankomst-stemplet på baksiden. Uvanlig destinasjon.  
600
600
2336 
* NK 25 - 10 øre skravert - merke med blekk-kryss og stempel "Drammen 26.XI.81" på helbrev med håndskrevet påtegning "Eggem 25.11.81" sendt til Kristiania.  
250
250
2337 
* NK 25 - 10 øre skravert - blekk-krysset merke på pen liten konvolutt med håndskrevet påtegning "Tysfjorden 14/7-79" sendt til Christiania.  
500
2.200
2338 
* NK 25 - 10 øre skravert - blekk-krysset merke på helbrev med håndskrevet påtegning "Egefjord 11/8-81" sendt til Kristiania.  
900
1.200
2339 
* NK 25 - 10 øre skravert - blekk-krysset merke på helbrev med håndskrevet påtegning "Greager 18/1-80" sendt til Christiania. Vannrett arkivbrett berører ingen vitale deler.  
500
500
2340 
* NK 25 - 10 øre skravert - enkeltmerke på pen konvolutt med håndskrevet påtegning "Lexvigstranden 6/4-79" og dato "6/4-79" på merket sendt til Fane pr. Bergen.  
500
1.000
2341 
YY NK 26 - 12 øre skravert - pent merke med full arkmarg oppe. (4.250.-).  
2.500
2.900
2342 
m NK 26 - 12 øre skravert - luksus hullstempel "Tistedalen 10.XI.82" på velsentrert merke med prima tagging. Meget sjelden i denne kvaliteten.  
1.000
2.200
2343 
m NK 26 - 12 øre skravert - rettvendt fullstemplet "Lille Elvedalen 3.7.1879".  
300
550
2344 
m NK 26 - 12 øre Skravert - lett nær rettvendt fullstemplet "Bergen 17.III.81".  
300
400
2345 
* NK 26 - 12 øre skravert - nær fullstemplet "Christiania 16.III.81" på uvanlig vakker konvolutt sendt til Arbrå, Sverige.  
300
300
2346 
m NK 26 - 12 øre skravert - meget pen og velsentrert 4-blokk stemplet "Tromsø 8.V.88". Kun en stemplet 4-blokk registrert i NK 2010.  
10.000
12.000
2347 
m NK 26 - 12 øre skravert - to utstillingsmonterte albumark med typesett (6), to vannrette par og 14 enkeltmerker i meget pen kvalitet. Flere pene stempler.  
1.500
1.800
2348 
m NK 27 - 20 øre skravert - to utstillingsmonterte albumark med typesett (12), tre vannrette par og 17 enkeltmerker i meget pen kvalitet. Flere pene stempler.  
2.000
2.400
2349 
m NK 27 - 20 øre skravert - 80 merker på innstikk-kort.  
1.000
1.600
2350 
m NK 27 - 20 øre skravert - 24 merker på innstikk-kort. Flere pene stempler.  
700
630
2351 
* NK 27 - 20 øre skravert - vannrett par = 40 øre stemplet "Arendal 12.6.1878" på dobbeltvektig konvolutt sendt til England. Svak vannrett arkivbrett berører ikke merkene.  
750
2.000
2352 
* NK 27 - 20 øre skravert - vakkert fullstemplet "Sandefjord 14.7.1880" på rekommandert brevomslag sendt til Tønsberg.  
400
475
2353 
* NK 27 - 20 øre skravert - stemplet "Frederiksstad 23.1.1878" på pent helbrev sendt til St. Brieux, Frankrike.  
300
-
2354 
* NK 27 - 20 øre skravert - stemplet "Horten 29.3.1882" på liten konvolutt sendt til skipskaptein i Cardiff, England.  
300
300
2355 
m NK 28 - 25 øre skravert - luksus-stemplet "Lunder 22.4.1882". Litt skjev opp til venstre.  
700
700
2356 
m NK 28 - 25 øre skravert - velsentrert fargefriskt merke nær fullstemplet "Mandal 10.12.1881".  
500
650
2357 
m NK 28 - 25 øre skravert - luksus-stemplet "Hiterdal 26.7.1870". Skjev opp til venstre. God tagging.  
500
700
2358 
m NK 28 - 25 øre skravert - to utstillingsmonterte albumark med typesett (6), vannrett par og 19 enkeltmerker i meget pen kvalitet. Flere pene stempler. Et uhyre sjeldent utbud.  
8.000
10.500
2359 
* NK 28 - 25 øre skravert - luksus-stemplet "Bodø 27.7.1878" på utsøkt vakker konvolutt sendt til New Jersey, U.S.A. Ankomst-stemplet "New York AUG 17" på baksiden. Dette er det kvalitetsmessig vakreste ørebrevet vi noen gang har sett. Absolutt praktfullt!  
15.000
21.000
2360 
* NK 28 - 25 øre skravert - stemplet "Christiania 17.VI.83 på pen konvolutt sendt til Chicago, U.S.A.  
700
-
2361 
m NK 29 a - 35 øre sjøgrønn skravert - luksus-stemplet "Tromsø 15.VII.92" på uvanlig velsentrert merke med prima tagging. Et av de vakreste eksemplarer vi har sett av dette merket!  
5.000
5.000
2362 
m NK 29 a - 35 øre sjøgrønn skravert - utstillingsmontert albumark med typesett (6) og 7 enkeltmerker i meget pen kvalitet.  
5.000
6.500
2363 
m NK 29 a - 35 øre sjøgrønn skravert - med stor del av "Søndre Elverum 15.VI.89". (1.600.-).  
700
750
2364 
YY NK 29 b - 35 øre skravert - to pene 4-blokker. Tre merker i hver blokk er postfriske. (3.300.-).  
700
1.000
2365 
m NK 29 b - 35 øre skravert - meget pen 4-blokk stemplet "Vaagstranden 27.I.85". Meget sjelden blokk stemplet i riktig tid.  
4.000
4.600
2366 
m NK 29 b - 35 øre skravert - utstillingsmontert albumark med typesett (6), vannrett par, firestripe samt 11 enkeltmerker hvorav to er med "abklatsch". Pen kvalitet.  
1.000
1.500
2367 
* NK 29 b - 35 øre skravert - stemplet "Christiania 14.III.92" på meget pen banko-konvolutt sendt til Lillehammer.  
750
1.200
2368 
YY NK 30 - 50 øre skravert - litt skjev til venstre. (1.250.-).  
600
850
2369 
m NK 30 - 50 øre skravert - med provisorisk stempel "Støt" og håndskrevet dato "20/12".  
400
2.400
2370 
m NK 30 - 50 øre Skravert - rettvendt fullstemplet "Lærdal 20.11.1877".  
300
700
2371 
m NK 30 - 50 øre skravert - to utstillingsmonterte albumark med typesett (6), tre vannrette par, trestripe, femstripe og 21 enkeltmerker i meget pen kvalitet. Flere pene stempler.  
1.500
2.400
2372 
m NK 30 - 50 øre skravert - fireblokk med pent pakkepost-stempel "Christiania 4.III.90".  
500
500
2373 
m NK 30 - 50 øre skravert - 6-blokk med pakkepost-stempel "Christiania 25.IX.78".  
800
1.100
2374 
* NK 30 - 50 øre skravert - vakkert fullstemplet "Thoten 30.5.1883" på meget pen banko-konvolutt sendt til Gjøvig.  
1.000
2.100
2375 
YY NK 31 - 60 øre skravert - pent merke med prima tagging. (1.400.-).  
700
1.100
2376 
m NK 31 - 60 øre skravert - to utstillingsmonterte albumark med typesett (6), tre vannrette par og 21 enkeltmerker hvorav ett er diamant-tagget. Meget pen kvalitet. Flere pene stempler.  
1.500
2.300
2377 
* NK 31 - 60 øre skravert - stemplet "Christiania 25.II.97" på meget vakker rekommandert konvolutt sendt til Colorado, U.S.A.  
2.500
2.250
2378 
* NK 31, 32 og 43 - enkeltmerker 60 øre skravert, 1.00 kr Oscar og 10 øre 21 mm = 180 øre stemplet "Tvedestrand 1.5.1884" på bankokonvolutt sendt til Arendal. Rifter i konvolutten er pent restaurert.  
400
600
2379 
* NK 31 og 77 - 60 øre skravert og 10 øre Knudsen fintagget = 70 øre stemplet "Christiania 20.III.02" på stor del av 10-vektig(!) rekommandert trykksakomslag sendt til U.S.A.  
750
1.900