Frimerkeløse brev 1855 - 1875

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1762 
* Helbrev stemplet blått "Drammen 17.5.1858" sendt via Hamburg til Charlestown med en mengde stempler og portopåtegninger.  
500
1.700
1763 
* Helbrev datert Christiania 13. februar 1862 som er befordret med skipets kaptein til London. Her er brevet overlevert "Rew. Kington & Co, London" som frankerte brevet med 1 penny innenlandsporto og postet det videre til Skottland. På denne måten sparte avsender 37 skilling i porto, og kapteinen mottok 1 penny for besørgelsen. Et meget uvanlig og spennende posthistorisk objekt.  
4.000
-
1764 
* Meget vakkert portofritt brevomslag med håndskrevne påtegninger "Fane 5/4-67" og "Bagholmen 8/4-67" samt transitt-stemplet "Bergen 7.4.1867" og sendt til Sund Prestegaard.  
2.000
2.900
1765 
* Frimerkeløs konvolutt stemplet "Brevig 6.3.1873" og adressert til Algerie, Afrika. Transitt-stemplet "Marseilles 14 MARS 73" og ankomst-stemplet "Algerie 18 MARS 73". Brevet er satt i porto med "9" decimer og påskrevet "Refusei" og returnert til Norge. Et av meget få kjente tidlige brev sendt til Nord-Afrika.  
3.000
7.500
1766 
* Frimerkeløs banko-konvolutt stemplet "Trysil 17.6.1874" og "Hamar 19.6.1874" sendt til Hedemarken. På baksiden fem flotte segl blant annet fra "Trysil Postaabnerie".  
250
2.800