Varianter

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1425 
* NK 282 - 20 øre V-merke - variant "Omvendt overtrykk" maskinstemplet "Oslo Br. 21.9.41" på brukskonvolutt-forside sendt til Bergen. Til alt overmål er basismerket med variant "Lukket haledusk".  
5.000
9.500
1426 
YY Y NK 413 - 20 på 15 øre Posthorn - 10-blokk hvor fire merker er med overtrykk og seks merker er uten. De nedre merkene i blokken er postfriske. Antagelig et unikt objekt.  
10.000
9.000
1427 
YY NK 413 - 20 på 15 øre Posthorn - fireblokk fra nedre høyre hjørne med variant "Sterkt forskjøvet overtrykk". Uvanlig.  
3.000
6.000
1428 
YY FH 37 IA - hefte påstemplet "Fosforescerende papir" i blått. Ikke tidligere registrert på dette heftet.  
1.000
1.320
1429 
YY NK 1410/1411 (FH 117) - ekstremt feilperforert komplett hefte med kontrollnummer.  
1.000
1.650
1430 
YY NK 1149 - 50 kr Harald - merke med variant "Uten Verditall". Arkmarg nede. Noen korte tagger i overkant.  
1.500
1.350
1431 
YY Y m Samling drøyt 300 NK-varianter fra skilling til ca. 1980 i spesial-album. Liste medfølger og variantene er talt sammen til NK-priser til over 40.000.-.  
4.000
10.500
1432 
YY m " Tykk innstikkbok med varianter, platefeil og "fluelorter" fra stolpeskrift til moderne. Totalt drøyt 500 enkeltmerker, enheter og klipp.  
1.000
900
1433 
m Tre utvalgshefter med flere hundre varianter fra antikva til moderne. Det meste er NK-varianter. Noe duplisering.  
1.000
1.000
1434 
m Plansje med 90 merker fra 1909 til ca. 1970 - alle med diverse varianter. Mange er NK varianter. Blant annet "Uten haleror", "Ekstra spore" og "Lukket haledusk".  
500
-
1435 
m Innstikkbok og diverse innstikk-kort med varianter fra antikva til nyere inkludert endel heftemerker. Bør sjekkes.  
500
700