4 skilling Oscar

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1950 
Y X NK 4 a, b og c - tre merker som viser de tre forskjellige nyansene. Den melkeblå har attest: F.C.M. Varierende limkvalitet.  
2.000
1.800
1951 
m Pent merke annullert med for oss ukjent stempel "S" i to ringer. Også svakt norsk stempel.  
3.000
3.400
1952 
m Lett 10-strek rist-stempel (Sandøsund-risten) på pent merke.  
400
-
1953 
" Meget bredrandet pent eksemplar av varianten "UTAGGET" stemplet "Christianssand 11.3 186?" (type 48A) på lite brevstykke. Attester R.P.S og Snarvold.  
30.000
36.000
1954 
m Vannrett firestripe med alle fire merker lett fullstemplet nummer "253" (Sandefjord). En uvanlig enhet.  
700
1.760
1955 
m Vannrett trestripe med alle tre merker stemplet "Grimstad 6.6.1862".  
400
660
1956 
m Komplett rekonstruksjon (100 merker) på albumblad. Pen kvalitet.  
2.500
2.250
1957 
m 68 posisjonsbestemte merker på innstikk-kort. Bra kvalitet.  
1.000
1.300
1958 
m To merker fullstemplet nummer "14" (Arendal) oppgitt til å være de to forskjellige typene på dette stempelet. Også 4 skilling Oscar og 4 skilling Våpen 1863 pent fullstemplet "Arendal".  
400
360
1959 
" Diagonalt halvert 4 skilling Oscar stemplet nummer "364" (Christiania Bypost) brukt som 2 skilling lokalporto på meget dekorativ brevforside sendt lokalt. Forsiden er sidestemplet rødt "Christiania Bypost 8.3.1858". Bruk av halverte merker var imot postens instruks, og det kjennes kun et ekte helbrev med halvert 4 skilling Oscar utenom dette. Attester: F.C.M (1984) og Finn Aune (2006). Et internasjonalt utstillingsobjekt.  
100.000
-
1960 
* Fem enkeltmerker = 20 skilling stemplet "Tønsberg 21.6.1862" på pent brevomslag sendt via Svinesund til Hamburg. Ett merke mangler et hjørne fra før påsetting.  
4.000
-
1961 
* To loddrette par montert som 4-blokk = 16 skilling stemplet nummer "159" (Kongsvinger) på litt stort 4-vektig brevomslag sidestemplet "Kongsvinger 13.5.1862" sendt til Christiania. Arkivbretter berører ikke merkene.  
3.500
-
1962 
* Vannrett 3-stripe = 12 skilling stemplet nummer "48" (Drammen) på pent rekommandert brevomslag sidestemplet "Drammen 21.1.1864" sendt via Svinesund til Danmark. Antagelig er ett merke falt av.  
700
-