NK 56 - 64

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
2633 
* NK 50, 59 og 66 - to enkeltmerker 2 øre 20 mm , to vannrette par 1 øre Central grovtagget og fire enkeltmerker 3 øre Knudsen grovtagget = 20 øre. Alle merkene stemplet linjestempel "Fra Norge" på konvolutt påstemplet "Paquebot" og sendt via Kjøbenhavn til Stettin. Meget dekorativt objekt.  
1.500
5.610
2634 
YY NK 56 A - 3 øre fintagget - meget pen postfrisk 4-blokk. (32.000.-).  
12.000
13.500
2635 
Y NK 56 A - 3 øre fintagget - vannrett 5-stripe typer 4-3-4-3-4 hvor merke nr. 4 har tynn flekk. Skjev opp. Uvanlig enhet.  
3.000
-
2636 
Y NK 56 A - 3 øre fintagget - pent merke med god lim. (2.000.-).  
700
-
2637 
m NK 56 A - 3 øre fintagget - rettvendt nær fullstemplet "Bergen Tur 1.2.1895".  
200
450
2638 
m NK 56 A - 3 øre fintagget - to stemplete merker som viser NK variant 1 og 2.  
300
300
2639 
* NK 56 A - 3 øre fintagget - stemplet "Kristiania O 10.VIII.95" på meget pen korsbånd konvolutt sendt til Salten.  
100
125
2640 
m NK 56 A - 3 øre fintagget - utstillingsmontert oppsett på fire albumark med 36 merker som viser 36 forskjellige oppgraveringer med illustrasjoner for hver oppgravering.  
1.200
1.500
2641 
m NK 56 A - 3 øre fintagget - oppsett med alle 4 fellingstyper i alle 4 vannmerkestillingene. Totalt 16 merker i pen kvalitet.  
500
500
2642 
m NK 56 B - 3 øre Centraltrykkeriet - lettstemplet merke med del av "Christiania 18.1I.94" med variant grovtagget 13 1/2 x 12 1/2. Merket har fellingstype 2 og er med vannmerkestilling 3. Litt skjev opp. Taggingen er absolutt prima, noe som er meget uvanlig.  
8.000
12.500
2643 
m NK 57 - 10 øre fintagget - meget pen 4-blokk med pakkepost-stempler "Christiania 8.V.95".  
1.000
900
2644 
m NK 57 - 10 øre fintagget - luksus-stemplet "Kristiania 31.III.95".  
100
475
2645 
* NK 57 og 58 - to enkeltmerker 10 øre samt enkeltmerke 20 øre fintagget = 40 øre stemplet "Bergen 30.VII.94" på pen liten konvolutt sendt rekommandert via Newcastle til Frankrike.  
600
900
2646 
YY NK 59 - 1 øre grovtagget - velsentrert 8-blokk med full øvre høyre hjørnemarg. (2.200.-).  
800
720
2647 
YY NK 59 - 1 øre grovtagget - velsentrert vannrett firestripe. (1.100.-).  
400
550
2648 
m NK 59 - 1 øre grovtagget - pen 8-blokk stemplet "Drammen 29.VII.96".  
300
450
2649 
m NK 59 - 1 øre grovtagget - 4-blokk stemplet "Randsfj.banens Postexp. 9.IV.96".  
300
300
2650 
* NK 59 og 60 - enkeltmerke 1 øre og vannrett 3-stripe 3 øre grovtagget = 10 øre stemplet "Christiania 13.III.96" på pen konvolutt sendt til Lund, Sverige.  
700
630
2651 
YY NK 60 - 3 øre grovtagget - pent merke med prima tagging. (4.750.-).  
2.500
3.100
2652 
m NK 60 - 3 øre grovtagget - 4-blokk sent stemplet med del av "Larvik".  
2.000
3.200
2653 
m NK 60 - 3 øre grovtagget - luksus-stemplet "Christiania 25.VII.95".  
200
180
2654 
YY NK 61 x - 5 øre grovtagget - meget uvanlig 6-blokk med arkmarg oppe, hvor de to venstre merkene er type 1 og de fire høyre merkene er type 2 med fellingstyper 1-2/3-4. Blokken er fra arkposisjon 6-8/16-18 og det høyre loddrette paret har taggefeil 3. Blokken har god tagging og sentrering og blokker med kombinasjon av type 1 og 2 er meget sjeldne. HK for enkeltmerker er 36.000.-.  
15.000
16.500
2655 
YY Y NK 61 x - 5 øre grovtagget - meget uvanlig 10-blokk hvor alle merkene er type 1. Blokken har noe varierende sentrering og fem av merkene har lette hengslespor. En uvanlig enhet signert: F.C.M. HK for enkeltmerker er 11.750.-.  
4.000
3.800
2656 
YY NK 61 x type 1 - 5 øre grovtagget - luksus velsentrert merke med taggefeil 2.  
1.500
2.500
2657 
m NK 61 x - 5 øre grovtagget - 4-blokk stemplet "Kristiania 8.I.96". Alle merkene er type 2. Uvanlig blokk.  
1.500
1.350
2658 
m NK 61 x - 5 øre grovtagget - 4-blokk stemplet "Christiania 27.III.95". Alle merkene er type 1.  
500
-
2659 
m NK 61 y - 5 øre grovtagget - komplett lettstemplet sett av de fire stående vannmerkestillingene.  
700
650
2660 
m NK 62 - 10 øre grovtagget - meget sjelden 14-blokk stemplet "Christiania 7.II.96". Dette er største kjente stemplete enhet ifølge NK 2010.  
3.000
3.000
2661 
m NK 62 - 10 øre grovtagget - 4-blokk pakkepost-stemplet "Christiania 10.IV.96".  
300
300
2662 
YY NK 62 - 10 øre grovtagget - vannrett 4-stripe med god tagging og sentrering. (9.600.-).  
4.000
4.200
2663 
m NK 63 - 20 øre grovtagget - meget sjelden 10-blokk stemplet "Christiania 26.X.96". Dette er største kjente stemplete enhet, og den er ikke registrert i NK 2010.  
5.000
4.700
2664 
m NK 63 - 20 øre grovtagget - utstillingsmontert oppsett med fellingstyper og vannmerkestillinger. Totalt 48 merker i bra kvalitet.  
500
500
2665 
YY Y NK 64 x - 50 øre grovtagget - vakker 4-blokk hvor det nedre paret er prima postfrisk. Det øvre paret er meget letthengslet. En uvanlig blokk. HK for enkeltmerker er 23.500.-.  
8.000
8.500
2666 
m NK 64 x - 50 øre grovtagget - 4-blokk pakkepost-stemplet "Bergen 27.VI.98". Uvanlig blokk.  
3.000
3.600
2667 
m NK 64 x - 50 øre grovtagget - vakker og velsentrert 4-blokk med sentralt stempel "Havnvik 24.III.96". En uvanlig blokk.  
2.500
3.600
2668 
m NK 64 x - 50 øre grovtagget - luksus-stemplet "Egersund 4.V.97" på velsentrert merke med prima tagging. Meget sjelden i denne kvaliteten.  
1.000
1.265
2669 
m NK 64 x - 50 øre grovtagget - vannrett par sentralt stemplet linjestempel "Lesjeskog". Sjelden.  
500
850
2670 
m NK 56/58 - fintagget - 9 utstillingsmonterte albumark med totalt 215 merker som viser endel fellingstyper og vannmerkestillinger. På NK 58 forefinnes par, trestripe, firestripe og femstripe.  
2.500
3.000
2671 
m NK 56/64 - Centraltrykkeriet - utstillingsmontert oppsett med vingetegninger i henhold til Caspersen.  
500
500
2672 
m NK 59/64 - grovtagget - 14 utstillingsmonterte albumark med totalt 337 merker som viser endel fellingstyper, vannmerkestillinger og varianter. Samlingen inneholder en mengde par og noen få striper. Inkludert er også 8 stk. 5 øre og 3 stk. 50 øre med stående vannmerke.  
5.000
11.000
2673 
Y m NK 59/72 - Central og Knudsen grovtagget - innstikkbok med en samlers bakgrunnsmateriale med vannmerkestillinger og fellingstyper samt endel sammenhengende enheter. Ta en titt.  
2.000
3.800