Skips-stempler og skipspostekspedisjoner

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1258 
* Helbrev stemplet "Altona 4.11.1854" sendt med skip til Frederikshald og stemplet med blått skips-stempel "Viken 4.11.1854". Brevet er satt i porto med 18 skilling. Meget sjeldent stempel fra pre-frim tiden.  
7.000
6.300
1259 
* Blå "Viken 17.9.1857" på utsøkt vakkert betalt helbrev sendt fra Christiania til Sandefjord.  
3.000
8.000
1260 
* Svart "Hakon Jarl 12.11.1864" på helbrev sendt fra Altona til Mandal.  
500
450
1261 
* Portofritt helbrev datert Florø 8.5.1867 med håndskrevet påtegning "Fjalir 8/5-67" sendt til Bergen. Meget vakkert objekt med attest: F.C.M.  
1.000
6.500
1262 
* Portofritt helbrev stemplet "Dampsk. Sogn 10.1.1876" sendt fra Ytre Sogns Sorenskriveri til Balestrand.  
500
550
1263 
* NK 25 - 10 øre skravert - nær fullstemplet "Dampsk: Hornelen 28.11.1881" på pen konvolutt sendt til Hornindal.  
2.500
3.200
1264 
* NK 25 - 10 øre skravert - blekk-krysset merke på helbrev sendt fra Bergen til Moskenæs med håndskrevet påtegning "Pr. Dampskibet Uranus".  
1.000
4.200
1265 
* NK 25 - 10 øre skravert - enkeltmerke på pen konvolutt med håndskrevet skipspåtegning "Mars 4/11-79" over merket sendt til Aa pr. Moskenæs. Også dirigeringspåskrift "Pr. Mars" på konvolutten. Et vakkert utstillingsobjekt.  
4.000
6.000
1266 
* NK 25 - 10 øre skravert - enkeltmerke på pen konvolutt med håndskrevet påtegning "Dps. Malangen 28/11" (dato på merket) sendt til Strømmen pr. Bodø. Transitt-stempler "Tromsø 29.11.1880" og "Bodø 8.12.80" på forsiden. Et meget uvanlig objekt.  
3.000
7.920
1267 
* NK 25 - 10 øre skravert - enkeltmerke på pent brevomslag med håndskrevet skipspåtegning "pr. Fin 1/11-81" over merket sendt til Laurvig. Et meget vakkert og sjeldent utstillingsobjekt.  
2.000
3.520
1268 
* NK 25 III - 10 øre skravert - stemplet "Chra.-Chr:sand 19 MAI 79" på helbrev sendt til Christiania. Arkivbretter berører ikke merket.  
1.000
1.600
1269 
* NK 38 - 10 øre uskravert - stemplet ovalt fiolett "Det Stavangerske Dampskibsselskap 08 MAI 1883" på meget pen konvolutt sendt til Stavanger. Brevets innhold er datert Christianssand og starter med "Med 'Kong Haakon' sendes dig...". Merket antagelig stemplet ved ankomst i Stavanger. Meget uvanlig objekt.  
3.000
3.200
1270 
* NK 43 - 10 øre 21 mm - stemplet "Søndm Romsdl Dpsk 14.II.86" på konvolutt sendt til Gjermundnæs.  
1.200
2.530
1271 
* NK 43 - 10 øre 21 mm - stemplet "Søpostkontor No. 3 7.X.85" på konvolutt sendt til Trondhjem. På baksiden av konvolutten påtrykket "Dampsk. Tordenskjold".  
500
-
1272 
* NK 53 - 10 øre 20 mm - stemplet "S/S Midthordland" på konvolutt sendt til Sævereide i 1891. Sjelden.  
1.000
1.400
1273 
* 5 øre brevkort stemplet ovalt fiolett "Ole Tollefsen Dampskibet Lyngør" sendt fra Haaen 31.3.1886 til Arendal. Meget godt avtrykk.  
2.000
-
1274 
* NK 62 - 10 øre Central grovtagget - stemplet ovalt blått "S/S Oskar II" på konvolutt sendt fra Sandnes til Oltesvig. Meget uvanlig skips stempel.  
1.000
900
1275 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - stemplet blått ovalt "Dampskibet Tromsø". Merket med tynn flekk.  
500
1.300
1276 
m NK 25 - 10 øre skravert - med vakker håndskrevet skipsannullering "Arne 20/3-79". Meget sjelden.  
1.000
4.200
1277 
m NK 25 - 10 øre skravert - med vakker håndskrevet skipsannullering "Nor 9/3-83".  
1.000
1.870
1278 
m NK 25 - 10 øre skravert - med diagonalt håndskrevet skipsannullering "Saturnus". Sjelden.  
800
2.200
1279 
m NK 25 - 10 øre skravert - med vakker omvendt håndskrevet skipsannullering "Nordland 13/5-82". Sjelden.  
800
2.000
1280 
m NK 25 - 10 øre skravert - med vakker loddrett håndskrevet skipsannullering "Robert 25/5-79".  
800
2.300
1281 
m NK 25 - 10 øre skravert - med stor del av privat avsenderstempel "O. Bache & Co. Dampskibs Expedition Trondhjem" i blått.  
400
750
1282 
m NK 37 II - 10 øre uskravert - med stor del av blått stempel "Dampskibet Uranus". Meget sjelden.  
500
500
1283 
m NK 37 II - 10 øre uskravert - med sjeldent blått skips-stempel "Haukeli 4 JAN 83" i ramme.  
600
880
1284 
m NK 37 II - 10 øre uskravert - med sjelden håndskrevet skipsannullering "Lyderhorn" og blekk-kryss.  
1.000
1.760
1285 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - rettvendt håndskrevet "Søpostk. Nr. 3 24/11". Sjelden.  
1.000
900
1286 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - luksus-stemplet "Nordlands Amb. Postexp. 17.3.1888".  
200
880
1287 
" NK 53 - 10 øre 20 mm - med stor del av ovalt stempel "S/S JOTUNHEIM" på lite brevstykke.  
700
750
1288 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - med vakker håndskrevet skipsannullering "Orkla 18/1".  
500
1.000
1289 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - med stor del av linjestempel "JOTUNHEIM".  
600
650
1290 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - sidevendt nær fullstemplet "Østfinmarken 1.1.1890".  
400
1.100
1291 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - med stor del av skipsannullering "(IND)TRØNDE(REN) 22. MRZ. 9?". Sjelden.  
500
450
1292 
* NK 53 III - 10 øre 20 mm - stemplet "Bureau de Mer Norvege II" (uten dato) på konvolutt sendt til Kjøbenhavn.  
600
-
1293 
* 10 øre brevkort stemplet "Bureau de Mer de Norv‚ge 10.9.1884" sendt til Hamburg. Uvanlig gode avtrykk.  
400
880
1294 
* NK 77 II - 10 øre Knudsen - stemplet "Varangerfjorden 21.I.07" på postkort sidestemplet "Vadsø 22.I.07" sendt til Danmark. Kortet med motiv fra Kirkenes.  
300
800
1295 
* Ufrankert postsak stemplet "Arendal-Flekkefjord A 15.4.36" og NK 145 på brev stemplet "Arendal-Flekkefjord B 16.2.37".  
500
450
1296 
* Ufrankert postsak-konvolutt stemplet "Ryfylke II B 11.2.41" sendt til Stavanger.  
300
270
1297 
* NK 221 - 20 øre Turistmerke - stemplet "Ryfylke II A 8.3.42" på konvolutt sendt til Stavanger. Uvanlig.  
400
-
1298 
m " FORFALSKNINGER - fem skillingsmerker med falske skips stempler utført av "Bodø-forfalskeren" på slutten av 1960-tallet. Alle stemplet "FALSK" av F.C.M. Uvanlig referansemateriale.  
500
950
1299 
* SKIPSFORLIS - NK 174 - 20 øre Abel - maskinstemplet "Oslo 6.IX.1929" på konvolutt sendt til Finland. På baksiden påsatt merkat "Bifogade f”rs„ndelse har skadats av vatten ved ångfartyget "Heimdals" f”rlisning den 8. sept. 1929 i Stockholms sk„rgård".  
300
270
1300 
* Syv litt uvanlige brev, kort og helsaker med stempler fra reisende skipspostekspedisjoner.  
500
450
1301 
m * " REISENDE SKIP - samling brev, klipp og løse merker i tre album.  
1.000
900