Ustemplete samlinger og lots

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1515 
YY Y X Samling fra 1855 til 1986 i Leuchtturm SF-album. Samlingen starter med 15 skillingsmerker og bra med øremerker. Fra NK 59 er samlingen komplett inkludert det meste av tjeneste, porto og returmerker. Som vanlig varierer limkvaliteten på utgavene før 1909. Etter 1909 er samlingen i all hovedsak postfrisk.  
25.000
32.000
1516 
YY Y X Samling fra 1856 til 2008 i tre album. Før 1909 finnes 66 merker og fra 1909 er samlingen komplett. Limkvaliteten på det eldre varierer fra postfrisk til uten lim, men fra 1909 er det aller meste postfrisk.  
15.000
18.500
1517 
YY Y På det nærmeste komplett samling fra 1909 til 1979 i Leuchtturm-album. Av dyrere merker mangler kun NK 272. Samlingen inneholder også komplett serie London med overtrykk "17/5-43" hvor fire av merkene er postfriske. Kun et fåtall merker er hengslet. Også endel nyere papirvarianter, avdelinger tjeneste og porto samt RM 2.  
10.000
14.000
1518 
YY Y Ujevnt belagt samling fra 1856 til 2006 med endel bedre innslag i to Leuchtturm SF-album. De avbildete merker er alle postfriske.  
8.000
11.500
1519 
YY Omfattende dublettlager til 2007 i åtte innstikkbøker. Fra ca. 1980 ser det ut til å være 9 stk. av de fleste utgaver. Pålydende verdi for denne perioden alene er anslått til over 45.000.-. Lageret inneholder også mye merker fra før 1980. Årssett 1978 til 1992 medfølger.  
15.000
14.000
1520 
YY Parti frimerkehefter vesentlig fra de siste 20 årene. Pålydende verdi: ca. 9.600.-.  
4.500
4.050
1521 
YY Y Postfrisk samling til 1979 i Leuchtturm SF-album. Med unntak av NK 272 er samlingen komplett fra 1930. Spredt belagt på det tidligere. Stikkprøver viser at noen merker er meget letthengslet. Oppgitt katalogverdi: ca. 35.000.-.  
4.000
3.600
1522 
YY Parti arkdeler fra de siste 20 årene. Pålydende verdi: ca. 8.100.-.  
4.000
3.600
1523 
YY Parti mest nyere hefter og miniark. Pålydende: ca. 8.500.-.  
3.500
3.150
1524 
YY Årssett, hefter, miniark og løse merker fra ca. 2000 til 2008. Pålydende: ca. 7.200.-.  
3.500
3.520
1525 
YY Parti arkdeler hovedsakelig fra de siste 20 årene. Pålydende verdi: ca. 7.400.-.  
3.500
3.150
1526 
YY Parti årssett samt endel ukomplette hefter. Pålydende verdi: ca. 6.200.-.  
3.000
2.700
1527 
YY Album med ark, blokker og enkeltmerker fra ca. 1980 til nyere. Pålydende: 6.500.-.  
2.500
2.500
1528 
YY Hefter, miniark og løse merker på kort fra ca. 1980 til 2008. Pålydende: ca. 5.600.-.  
2.500
2.250
1529 
YY Parti nyere frimerkehefter. Pålydende: 4.900.-.  
2.000
1.800
1530 
YY Jevnt bra belagt samling fra 1932 til 1993 i tre SAFE-album. Noen få merker i starten er hengslet. Mangler kun NK 272 på å være komplett. Også tjenestemerker.  
2.000
2.510
1531 
YY Kasse med postfriske dubletter i album og innstikkbøker. Også årbøker 2000/2004 og endel samlersett. Høy pålydende verdi.  
2.000
2.300
1532 
YY NK 223/448 - mappe med arkrester. Totalt 98 forskjellige merker. Liste medfølger. (28.461.-).  
2.000
2.000
1533 
YY Innstikkbok og arkmappe med enkeltmerker, ark og arkdeler fra ca. 1940 til moderne. Ganske uorganisert, men betydelig pålydende verdi. Bør sjekkes.  
2.000
1.900
1534 
YY NK 330/1263 - komplett prima samling fra 1945 til 1996 inkludert miniark i innstikkbok.  
1.500
1.760
1535 
YY Dublettlager fra 1909 til ca. 1985 i to kartotek-esker. Flere mellombra merker. Høy katalogverdi.  
1.500
6.000
1536 
YY Lite parti helark med blant annet 100 serier Krigsforlis og M„rtha samt helark TM 44. (9.850.-).  
1.200
1.100
1537 
YY Parti arkrester og hefter fra 1980 og 1990-tallet samt 240 stk. Somalia-blokker. Pålydende: 4.275.-.  
1.500
1.400
1538 
YY Mappe med ark og arkdeler fra ca. 1950 til 1980. Ganske ustrukturert, men blant annet 8 serier OL'52 og 10 serier Nordkapp IV.  
1.500
1.500
1539 
X Ustemplete merker uten lim med pålydende verdi ca. 8.000.-. Mest A-post.  
1.000
1.000
1540 
YY NK 409 og 412 - 55 øre OL'52 og 55 øre Haakon VII 80 år - helark (50) av hver. Også helark (100) av NK 334 - 15 øre London. (6.800.-).  
1.000
1.000
1541 
YY PAPIRTYPER - en samlers påbegynte samling og studiemateriell over området papirtyper på ståltrykkmerker. Mye merker og det aller meste er postfrisk.  
1.000
1.320
1542 
YY Samling i Leuchtturm SF-album på det nærmeste komplett fra 1942 til 1997. Noen få rimelige merker på 1950 og 1960-tallet har vannskade.  
1.000
2.300
1543 
YY Fire arkmapper med ark og arkrester hovedsakelig fra 1970-tallet. Pålydende (lavt regnet): over 4.000.-.  
1.000
1.200
1544 
Y X To innstikk-kort med ustemplete skilling og øremerker i blandet kvalitet.  
-
825