4 skilling 1863 - stedsstempler

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
2115 
m Rettvendt nær fullstemplet "Bjørø 19.2.1868" (R) på pent merke.  
300
1.400
2116 
m Luksus-stemplet "Drammen 2.8.1865" på pent merke.  
200
350
2117 
m Luksus-stemplet "Eid i Nordfj. 6.8.1864". Skjev ned til venstre.  
300
900
2118 
m Luksus-stemplet "Henningsvær 1.10.1864".  
400
400
2119 
m Rettvendt nær fullstemplet "Hmrfst. D. Hmbrg 21.8.1866" på pent merke.  
250
1.200
2120 
m Vakkert fullstemplet "Horten 2.2.1868" (type 48 A).  
200
180
2121 
" Rettvendt nær fullstemplet "Liknæs 16.7.1867" (2 R) på lite brevstykke.  
500
1.300
2122 
m Luksus-stemplet "Kjeø 21.7.1866" (4 R) på pent merke.  
500
880
2123 
m Nær rettvendt nær fullstemplet "Kobbervig 25.8.1866" på pent merke.  
300
425
2124 
m Rettvendt nær fullstemplet "Throndhjem 7.7.1864".  
200
180
2125 
m Rettvendt nær fullstemplet "Thrygstad 17.9.1864" på pent merke.  
250
225
2126 
* Enkeltmerke fullstemplet nær rettvendt "Hjertdal 3.3.1865" på pent brevomslag sendt til Silgjord.  
400
400
2127 
* Omvendt fullstemplet "Kjeø 1.9.1867" (4 R) på helbrev sendt til Tromsø.  
600
700