Krigspost og sensurpost etc.

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1328 
* Sensurert frimerkeløst postkort stemplet "Løken i Valdres 21.IX.17", linjestempel "Krigsfangepost Norge" og "Deutsches Internibungs Lager Løken geprft" sendt til Tyskland.  
500
825
1329 
* 30 øre Turistmerke stemplet "Bergen Minde 8.IV.40" på konvolutt sendt til Belgia og påstemplet "Retur Tilbakesendt Norge som ubesørgelig" i ramme og returstemplet "Bergen 5.10.40" på baksiden. Meget uvanlig.  
500
1.300
1330 
* 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Vagsvik 17.IV.40" på konvolutt sendt til "Landværnsbataljonen" i Aandalsnes. På baksiden påsatt sensurstripe med tekst "Kontrollert Ålesunds postkontor". Meget sjelden.  
2.000
2.200
1331 
* Frimerkeløs konvolutt stemplet "Field Post Office 21 MY 40 - 115" - brukt i Harstad-Lofoten området og sendt til England. Påskrevet "On active Service" og stemplet "Passed by Censor No. 1832" i ramme.  
1.000
2.200
1332 
* Esperanto forsendelse fra Italia til Norge i oktober 1940. Sensurert.  
500
-
1333 
* 50 øre og 60 øre samt 1.50 kr. V-merker = 260 øre stemplet "Oslo 22.9.41" på sensurert konvolutt sendt rekommandert ekspress luftpost til Sveits.  
500
500
1334 
* 30 øre og 2.00 kr V-merker = 230 øre maskinstemplet "Haugesund 2.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Hong Kong og omadressert til Bombay, India. Meget uvanlig destinasjon.  
1.500
1.500
1335 
* NK 291 - 2.00 kr V-merke stemplet "Oslo 6.10.41" på sensurert konvolutt sendt rekommandert ekspress luftpost til Sveits.  
500
770
1336 
* NK 289 - 1.00 kr V-merke stemplet "Bergen 13.XII.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Italia.  
300
-
1337 
* LITTLE NORWAY - konvolutt frankert med kanadisk 2 cents stemplet "Toronto-Little Norway NO 7 41" sendt lokalt. Konvolutt med logo "There'll Always Be An England".  
300
270
1338 
* LITTLE NORWAY - spesialkonvolutt fra Little Norway frankert med kanadisk 3 cents stemplet "Toronto-Little Norway DE 16 41" sendt til USA.  
300
400
1339 
* RØDE KORS - sensurert etterspørselsblankett datert Trondhjem 28.10.1942 og sendt luftpost til U.S.A  
600
-
1340 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk - to enkeltmerker stemplet "Oslo 21.8.42" på verdibrev sendt til internert lærer hos "Deutsche Sicherheitspolizei" i Kirkenes. På baksiden røde oblatstempler "1761" og 20 øre Løve med fingerbølstempel "Oslo Bko. 21.VIII.42".  
300
400
1341 
* 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 14.12.43" og sendt til "Lager Falstad, Ekne". Påskrevet "Retur" og "Postsperre" på forsiden og stemplet "Avsender Ukjendt" på baksiden.  
300
270
1342 
* TM 52 - 20 øre Solkors - stemplet "N.A.T.-Leir Rana 1.9.43" på konvolutt med innhold sendt til Klekken.  
300
1.300
1343 
* NK 335 - 20 øre London - enkeltmerke stemplet med provisorisk linjestempel "ELVENES 29.VII.45" på konvolutt sendt lokalt i Kirkenes. Uvanlig.  
500
700
1344 
* To sensurerte konvolutter frankert med diverse krigsmerker sendt fra Tromsø til Tyskland 1943 og fra Ålesund til Sveits i 1945. Sistnevnte påstemplet "Retur - Postsambandet brutt".  
400
400
1345 
* KRIGSHISTORIE - samling i tre album med brev, postkort, propagandaobjekter, krigsfangepost og sensurerte konvolutter. Norsk og utenlandsk materiale. Et spennende objekt.  
2.000
8.000
1346 
* OTTO RUGE - generalmajor som var forsvarssjef fra mai 1940. Stort foto samt korrespondanse sendt til og fra ham (ca. 25 enheter) på 1950-tallet.  
300
700
1347 
YY VIGNETT - halvark med 50 merker i gul farge med "Den Norske legion" samt norsk og finsk flagg.  
500
450