Portomerker

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1496 
YY PM 8 a/b - 1 øre Knudsen "at betale" - henholdsvis 148 og 80 stk. i arkdeler. B-valøren med noe uren tagging. (16.220.-).  
2.000
1.800
1497 
Y PM 15 b - 40 øre "å betale" matt blå - meget velsentrert letthengslet merke. (1.400.-).  
500
600
1498 
m PM 1/18 - mange hundre merker satt opp på innstikk-kort. Nesten alle hovednummer er representert. Bør sjekkes.  
1.000
1.700
1499 
* PM 1, 2, 3, 5 og 6 - 1 øre x 2, 4 øre, 10 øre, 50 øre x 2 og 20 øre grovtagget Centraltrykkeriet = 136 øre stemplet "Levanger 7.XI.97" på ufrankert banko-konvolutt sendt fra Christianssund til Levanger. Dekorativt objekt.  
700
700