Forslag, prøvetrykk og "Specimen"

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1418 
YY 45 øre Luftpost - utagget prøvetrykk i mørk blå med arkmarg høyre side. Uvanlig.  
500
3.200
1419 
YY NK 202 - 10 øre Løve dyptrykk med vannmerke - utagget vannrett 3-stripe. Antagelig fra et prøvetrykk ark. Uvanlig.  
1.000
2.500
1420 
YY Utkast i rødt til de tre merkene utgitt i forbindelse med OL i Oslo i 1952. Uvanlige.  
1.000
15.500
1421 
YY Utkast i rødt til 55 øre merket utgitt i forbindelse med OL i Oslo i 1952. Uvanlig.  
300
4.400
1422 
YY NK 407 - 15 øre OL'52 - 6-blokk av tagget prøvetrykk på tykt papir med vannmerke "Harrison & sons" i noe avvikende farge fra det normale.  
500
5.500
1423 
YY NK 408 - 30 øre OL'52 - tagget prøvetrykk på tykt papir med vannmerke "Harrison & sons". Sjelden ?  
300
2.800
1424 
X NYTRYKK - fire utstillingsmonterte albumark med diverse nytrykk av NK 1 og NK 15.  
300
700