3 og 4-rings nummerstempler

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1220 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - fullstemplet nummer "169" (Langesund).  
200
-
1221 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - vakkert fullstemplet 3-rings nummer "30" (D/S Thelemarken) i rute Bandak-Flåvann-Skien-Dalen 1886-1900.  
300
425
1222 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - fullstemplet 3-rings nummer "31" (D/S Præsident Christie) i ruten Bergen-Senja i perioden 1883-1900.  
200
200
1223 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - luksus-stemplet 3-rings nummer "32".  
300
600
1224 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - vakkert nær fullstemplet 3-rings nummer "39" (D/S Uranus). I rute Bergen-Senja 1884-1889.  
300
270
1225 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - vakkert fullstemplet 3-rings nummer "62" (D/S John Schønning). I rute Bergen-Senja 1883-1886.  
300
270
1226 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - nær fullstemplet 3-rings nummer "100" (Nordbanernes Postexp.).  
200
180
1227 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - fullstemplet 3-rings nummer "107" (D/S Vikingen) i rute i Hardanger i perioden 1890-1897.  
300
-
1228 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - vakkert fullstemplet 3-rings nummer "152" (D/S Robert). I rute Stavanger-Sand-Saude 1892-1900.  
400
400
1229 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - fullstemplet 3-rings nummer "155" (D/S Osterø). I rute Bergen-Sørfjorden og Osterfjorden 1890-1917.  
300
400
1230 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - nær fullstemplet 3-rings nummer "162" (Nordbanernes Postexp.).  
200
180
1231 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - nær fullstemplet 3-rings nummer "175" (Leksvigen). Ikke registret i NK på dette merket.  
500
500
1232 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - vakkert fullstemplet 3-rings nummer "181" (D/S Sartor) i rute Kristiania-Sandviken i perioden 1884-1904.  
300
270
1233 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - fullstemplet 3-rings nummer "197" (D/S Nicolay H. Knudtsen). I rute Kristiansund-Eidsfjord 1885-1907.  
300
270
1234 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - fullstemplet 3-rings nummer "206" (D/S Helle) i ruten Halden-Iddefjorden i perioden 1888-1895.  
300
6.000
1235 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - nær fullstemplet 3-rings nummer "233" (D/S Lyngdal eller D/S Lindesnæs). Begge i rute på Farsund.  
300
-
1236 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - luksus-stemplet 3-rings nummer "238" (Nordbanernes Postexp.).  
200
-
1237 
m NK 18 - 3 skilling Posthorn - to merker fullstemplet 3-rings nummer "275" (D/S Tromsø) i svart og blått. I rute fra Tromsø 1873-1874.  
800
850
1238 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - nær fullstemplet 3-rings nummer "285" (D/S Fiskeren). I rute Kristiania-Trondhjem 1884-1890.  
300
-
1239 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - fullstemplet 3-rings nummer "334" (D/S Glommen). I rute Kristiania-Frederikshald 1884-1900.  
300
500
1240 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - omvendt nær fullstemplet 3-rings nummer "374" (D/S Torghatten). I rute fra Namsos 1888-1906.  
300
-
1241 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - nær fullstemplet 3-rings nummer "375". Ikke registrert i NK.  
300
440
1242 
m NK 43 - 10 øre 21 mm - fullstemplet 3-rings nummer "376" (D/S Skandia). I rute Kristiania-Vardø 1886-1900.  
300
300
1243 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - fullstemplet 3-rings nummer "385" (D/S Rival). I rute Tvedestrand-Lyngør 1884-1897.  
300
270
1244 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - fullstemplet 3-rings nummer "391" (Vossebanen).  
200
-
1245 
* NK 53 - 10 øre 20 mm - stemplet 3-rings nummer "303" (D/S Christiansund) på pen konvolutt sendt fra Christianssund til Kvande. I bruk 1894-1900.  
400
600
1246 
* 10 øre brevkort stemplet 3-rings nummer "92" (Vossebanen) sidestemplet "Hull Shipletter JU 27 87" sendt til England. Kortet har en liten rift i høyre side og noen aldersflekker.  
400
400
1247 
* NK 53 - 10 øre 20 mm - stemplet "Kristiania 2.VIII.89" på konvolutt sidestemplet 3-rings nummer "136" (D/S Vesta) og sendt til Borre Station. Skipet gikk i rute Kristiania-Asker i perioden 1884-1900. Sjelden.  
1.200
1.300
1248 
* 5 øre brevkort stemplet 3-rings nummer "298" (D/S Kværnæs), sidestemplet "Christianssund 27.II.97" og sendt til Christianssund. Skipet gikk i ruten Kristiansund-Grip. Skipets navn er også nevnt i teksten på kortet.  
1.000
900
1249 
* NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 - stemplet 4-rings nummer "222" (Malkenes) på konvolutt sendt til Fuse.  
400
650
1250 
* NK 99 på postkort stemplet 4-rings nummer "226" (D/S Norefjeld) og sidestemplet ovalt "Høgvarde Turisthytte 25. JUL 1913" samt NK 100 på postkort stemplet 4-rings nummer "563" (Hjælsetruten). Også konvolutt stemplet 4-rings nummer "104" (D/S Sandnes) sendt fra Stavanger til Altervig.  
800
-
1251 
* NK 187 - 20 øre Bjørnson - tre enkeltmerker stemplet 4-rings nummer "312" (Lanesøra) på verdikonvolutt med verdi-etikett "Senja-Tromsø E" sendt til Tromsø. Også sidestemplet "Senja Tromsø E 2.IV.33".  
400
1.078
1252 
* NK 77 - 10 øre Knudsen fintagget - tre enkeltmerker stemplet 4-rings nummer "349" (Sundalen i Aasen) på rekommandert konvolutt sidestemplet "Aasenfjorden 23.X.09" og sendt til Sverige.  
500
-
1253 
* NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 - stemplet 4-rings nummer "456" (Eide i Haalandsdalen) på konvolutt sendt til Fusa.  
400
360
1254 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 - stemplet 4-rings nummer "497" (Bogeviken) på konvolutt sidestemplet "Midthordlands Posteksp. A 22.XII.18" sendt til Skjørsand.  
400
375
1255 
* NK 99 og 102 - 5 øre og 15 øre Posthorn 1909 - stemplet 4-rings nummer "788" (Heimstad i Hålandsdal) på konvolutt sendt til Fusa.  
400
450
1256 
* NK 99 og 102 - enkeltmerke 5 øre samt vannrett 5-stripe 15 øre Posthorn 1909 vakkert stemplet 4-rings nummer "833" (Asker p.å.) på følgebrev sendt til Kristiania. Stempelet har vært brukt som hjelpestempel ved postkontoret 5.12.1919 til 5.1.1920. Full datering og avsendersted på følgebrevet. En del av venstre merke i stripen mangler.  
1.000
1.200
1257 
m * " VESTFOLD - 7 brev og kort samt 7 enkeltmerker og enheter med forskjellige 4-rings nummerstempler fra fylket.  
1.000
1.100