To-rings stempler på røde merker A-H

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
859 
m AA I LOFOTEN (NL) - NK 53 III - nær rettvendt fullstemplet "Aa i Lofoten 27.II.90".  
200
650
860 
m AAENSIRE (VA) - NK 43 - rettvendt nær fullstemplet "Aaensire 10.III.85".  
300
325
861 
m AAKRE (HO) - NK 53 III - med stor del av "Aakre 21.IV.9?". Meget sjelden.  
400
1.300
862 
m AAKREBOTNEN (HO) - NK 77 II - rettvendt nær fullstemplet "Aakrebotnen 8.VI.01".  
400
1.700
863 
m AALEN (ST) - NK 53 VII - rettvendt nær fullstemplet "Aalen 10.I.94".  
400
-
864 
m AALOUG (VA) - NK 43 - nær rettvendt nær fullstemplet "Aaloug 12.VI.88".  
200
325
865 
m AALVIK (HO) - NK 77 II - omvendt fullstemplet "Aalvik 12.I.07".  
400
360
866 
m AAMOT (BU) - NK 36 - lett rettvendt fullstemplet "Aamot 6.I.83". Kun få er kjent. Senere Aamot paa Modum.  
1.000
2.100
867 
m AAMOT PAA MODUM (BU) - NK 38 - fullstemplet "Aamot Paa Modum 30.IV.85".  
200
200
868 
m AAMOTSDAL (TE) - NK 68 - nær rettvendt fullstemplet "Aamotsdal 8.I.98". Meget sjelden.  
400
770
869 
m AARDAL I RYFYLKE (RO) - NK 53 III - rettvendt nær fullstemplet "Aardal i Ryfylke 8.I.8?".  
200
200
870 
" AARFOR (NT) - NK 53 II - rettvendt nær fullstemplet "Aarfor 26.VIII.87" på brevstykke.  
300
475
871 
m AASTAN (ST) - NK 53 III - luksus-stemplet "Aastan 31.V.89".  
300
450
872 
m ALFARNES (MR) - NK 53 IV - nær fullstemplet "Alfarnes 16.III.91". Meget sjelden.  
500
800
873 
m ALTENFJORD (RS) - NK 38 - rettvendt nær fullstemplet "Altenfjord 14.I.84".  
200
1.000
874 
m ANKENÆS (NL) - NK 36 - nær fullstemplet "Ankenæs 10.VII.82". Meget sjelden.  
600
600
875 
m ARNEFJORD (SF) - NK 53 II - luksus-stemplet "Arnefjord 13.IX.87".  
500
1.200
876 
m AUGEDAL (VF) - NK 43 - luksus-stemplet "Augedal 20.X.86".  
300
1.500
877 
m AUMA (HE) - NK 53 VI - nær rettvendt nær fullstemplet "Auma 22.I.92".  
300
425
878 
m AUSTAD (VA) - NK 53 III - nær rettvendt nær fullstemplet "Austad 9.VIII.?8".  
200
200
879 
* AUSTVATN (HE) - NK 53 IV - stemplet "Austvatn 7.IV.91" på konvolutt sendt til Sand.  
200
180
880 
m BALDERSHEIM (HO) - NK 53 III - luksus-stemplet "Baldersheim 31.X.89".  
300
475
881 
m BALKE (OP) - NK 53 III - nær rettvendt fullstemplet "Balke 23.XI.89".  
300
1.200
882 
m BALLANGEN (NL) - NK 53 III - nær rettvendt fullstemplet "Ballangen 11.XI.90".  
300
300
883 
m BALSTAD (NL) - NK 43 - rettvendt nær fullstemplet "Balstad 30.V.84".  
200
200
884 
m BANGDALEN (NT) - NK 77 II - luksus-stemplet "Bangdalen 2.VI.03". Brekk. Meget sjelden.  
200
325
885 
m BARDAL (NL) - NK 53 III - nær rettvendt nær fullstemplet "Bardal 24.VI.90". Meget sjelden.  
600
600
886 
m BARDU (TR) - NK 53 VII - nær rettvendt nær fullstemplet "Bardu 2.VI.94".  
200
-
887 
m BARKALD (HE) - NK 43 - nær rettvendt fullstemplet "Barkald 3.III.85".  
200
300
888 
m BARMSUND (SF) - NK 53 V - nær rettvendt fullstemplet "Barmsund 13.I.92". Sjelden.  
300
270
889 
m BATTENFJORDSØREN (MR) - NK 53 II - nær rettvendt fullstemplet "Battenfjordsøren 22.XI.87".  
400
360
890 
m BEIERFJORD (NL) - NK 43 - nær rettvendt nær fullstemplet "Beierfjord 11.XI.84".  
200
1.200
891 
m BERVEN (HO) - NK 53 - rettvendt nær fullstemplet "Berven 8.IX.85".  
300
300
892 
m BIRISTRANDEN (OP) - NK 53 III - nær rettvendt fullstemplet "Biristranden 22.I.89".  
300
270
893 
m BIRKENÆS (AA) - NK 53 III - luksus-stemplet "Birkenæs 18.III.89".  
300
425
894 
m BIRKREM (RO) - NK 53 III - rettvendt nær fullstemplet "Birkrem 25.I.89".  
200
242
895 
m BITTERSTAD (NL) - NK 43 - nær fullstemplet "Bitterstad 18.I.88".  
200
200
896 
m BJORDAL (SF) - NK 57 - nær rettvendt fullstemplet "Bjordal 24.VI.95". Rundt hjørne.  
400
-
897 
* BORØEN (AA) - NK 53 VI - stemplet "Borøen 20.XII.92" på konvolutt sendt til Portugal.  
500
450
898 
m BOTNENE (SF) - NK 62 - nær rettvendt fullstemplet "Botnene 20.V.96".  
500
700
899 
m BRANDVOLD (HE) - NK 43 - rettvendt nær fullstemplet "Brandvold 28.X.84".  
300
270
900 
m BREDEM (SF) - NK 53 IV - nær rettvendt fullstemplet "Bredem 10.II.91".  
200
180
901 
m BREMANGER (SF) - NK 53 VIII - lett nær rettvendt fullstemplet "Bremanger 6.V.94".  
400
600
902 
m BREMANGERPOLLEN (SF) - NK 53 V - rettvendt nær fullstemplet "Bremangerpollen 23.III.92".  
400
600
903 
" BROHAVEN (MR) - NK 53 II - nær rettvendt fullstemplet "Brohaven 25.I.87" på brevstykke.  
300
300
904 
m BRÆKKESTØ (AA) - NK 53 V - rettvendt nær fullstemplet "Brækkestø 24.XII.91".  
200
-
905 
m BRØTTUM (HE) - NK 53 V - nær rettvendt fullstemplet "Brøttum 28.X.91".  
200
200
906 
m BUGØFJORDEN (FI) - NK 53 VII - nær rettvendt fullstemplet "Bugøfjorden 27.II.94".  
200
1.000
907 
m BUGØNÆS (FI) - NK 43 - rettvendt fullstemplet "Bugønæs 27.V.86".  
300
1.400
908 
m BUSTVIKEN (ST) - NK 53 VII - med stor del av "Bustviken 27.I.94". Meget sjelden.  
400
-
909 
m BUØ (NT) - NK 53 III - nær rettvendt fullstemplet "Buø 27.VI.90".  
300
500
910 
m BYGLAND (AA) - NK 43 - med stor del av "Bygland 23.II.87". Sjelden.  
300
270
911 
m BÆVERFJORD (MR) - NK 53 IV - nær rettvendt nær fullstemplet "Bæverfjord 1.VII.91".  
400
400
912 
m BØRSESKOGN (ST) - NK 43 - noe dobbeltslått "Børseskogn 19.III.88". Meget sjelden.  
400
-
913 
m BAADSFJORD (FI) - NK 53 VI - med stor del av "Baadsfjord 5.IV.92".  
200
1.400
914 
m BAADSTAD (ØF) - NK 53 III - omvendt fullstemplet "Baadstad 1.XII.90".  
200
200
915 
m BAALERUD (AK) - NK 53 IV - rettvendt fullstemplet "Baalerud 2.XII.91".  
200
350
916 
m DAGALID (BU) - NK 53 VI - nær rettvendt nær fullstemplet "Dagalid 2.II.93".  
200
320
917 
m DJØNNE (HO) - NK 77 II - rettvendt nær fullstemplet "Djønne 2.VIII.06".  
200
200
918 
m DOMSTEN (SF) - NK 53 III - rettvendt nær fullstemplet "Domsten 31.V.89".  
600
605
919 
* DRØNEN (MR) - NK 43 - stemplet "Drønen 20.III.84" på konvolutt sendt til Hornidal.  
500
650
920 
m DØRRUM (ST) - NK 43 - rettvendt nær fullstemplet "Dørrum 9.II.88".  
300
-
921 
m EGGEDAL (BU) - NK 53 V - nær rettvendt fullstemplet "Eggedal 17.XII.91".  
300
396
922 
m EIDET I TRANØ (TR) - NK 43 - nær rettvendt fullstemplet "Eidet i Tranø 4.VII.86".  
400
600
923 
m EIDSBERG (ØF) - NK 53 IV - luksus-stemplet "Eidsberg 11.V.91".  
300
650
924 
m EIDSBORG (TE) - NK 43 - nær rettvendt fullstemplet "Eidsborg 28.III.88". Meget sjelden.  
600
600
925 
m EIDSNES (MR) - NK 53 VII - rettvendt nær fullstemplet "Eidsnes 5.VIII.94". Tagge-anmerkninger venstre side.  
400
800
926 
m EIKEFJORD (SF) - NK 43 - nær rettvendt nær fullstemplet "Eikefjord 14.VIII.88".  
300
300
927 
m ENEBAK YTRE (AK) - NK 77 II - rettvendt nær fullstemplet "Enebak Ytre 28.I.01".  
200
250
928 
m ENGER (OP) - NK 43 - diagonalt fullstemplet "Enger 11.XI.85".  
200
180
929 
m ENGESLAND (AA) - NK 53 III - rettvendt nær fullstemplet "Engesland 25.VIII.88". Meget sjelden.  
1.000
950
930 
m ENGESUND (HO) - NK 128 - nær fullstemplet "Engesund 26.V.24". Meget sjelden.  
400
600
931 
m ENGEVIKHAVN (HO) - NK 53 VI - nær rettvendt fullstemplet "Engevikhavn 30.IX.92".  
200
525
932 
m ERFJORD (RO) - NK 53 I - lett nær fullstemplet "Erfjord 4.X.87". Sjelden.  
400
450
933 
m ERISFJORD (MR) - NK 53 I - nær rettvendt nær fullstemplet "Erisfjord 7.I.83".  
200
357
934 
m ERVIK (SF) - NK 53 VI - rettvendt nær fullstemplet "Ervik 29.X.92".  
500
500
935 
m FAGERNÆS (NL) - NK 36 - nær rettvendt fullstemplet "Fagernæs 11.VI.83".  
200
475
936 
m FARVOLDEN (TE) - NK 53 III - luksus-stemplet "Farvolden 14.VI.90".  
300
270
937 
m FISTER (RO) - NK 53 III - nær rettvendt fullstemplet "Fister 1?.X.88".  
200
200
938 
" FJELDVIK (NT) - NK 53 II - nær fullstemplet "FjeldviK 2.XI.87" på brevstykke.  
200
286
939 
m FJORDENES POSTEXP. FJ. (RS) - NK 53 - nær rettvendt fullstemplet "Fjordenes Postexp. Fj. 1.XII.87".  
200
400
940 
m FJOTLAND (VA) - NK 53 II - nær rettvendt fullstemplet "Fjotland 14.VI.86".  
200
550
941 
m FJØLVIKEN (NT) - NK 53 VII - rettvendt nær fullstemplet "Fjølviken 9.VIII.93" Sjelden.  
400
400
942 
m FLAKNE (ST) - NK 53 III - nær rettvendt fullstemplet "Flakne 30.VI.89".  
300
280
943 
m FLATDAL (TE) - NK 43 - luksus-stemplet "Flatdal 29.XI.84".  
400
950
944 
" FLEINVÆR (NL) - NK 100 - nær fullstemplet "Fleinvær 6.VII.19" på brevstykke. Sjelden.  
200
231
945 
" FLUBERG (OP) - NK 53 III - rettvendt fullstemplet "Fluberg 25.IV.90" på brevstykke.  
200
-
946 
m FODEN (VF) - NK 43 - nær rettvendt fullstemplet "Foden 27.IV.88".  
200
850
947 
m FOLDALEN (HE) - NK 53 VIII - lett rettvendt fullstemplet "Foldalen 23.VI.94".  
200
-
948 
m FOLDEREID (NT) - NK 43 - rettvendt nær fullstemplet "Foldereid 6.II.85".  
200
180
949 
m FOLKEDAL (HO) - NK 68 - diagonalt fullstemplet "Folkedal 20.IV.9?".  
300
-
950 
m FOSSANE (VF) - NK 53 IV - nær rettvendt nær fullstemplet "Fossane 1.III.91".  
300
1.400
951 
m FREDØ (MR) - NK 53 III - med stor del av "Fredø 21.III.89" Sjelden.  
300
440
952 
m FREI (MR) - NK 57 - rettvendt nær fullstemplet "Frei 2.VIII.95".  
200
325
953 
m FRESVIK (SF) - NK 53 III - rettvendt nær fullstemplet "Fresvik 9.VIII.90".  
300
270
954 
m FRØNNINGEN (SF) - NK 25 - rettvendt nær fullstemplet stumt "Frønningen". Meget sjelden.  
800
800
955 
m FRØNNINGEN (SF) - NK 25 - lett rettvendt nær fullstemplet "Frønningen" med håndskrevet dato "3.2.1880".  
500
500
956 
m FRØNNINGEN (SF) - NK 53 III - rettvendt nær fullstemplet "Frønningen 25.IV.88".  
300
270
957 
m FRØNNINGEN SOGN (SF) - NK 25 - med stor del av "Frønningen Sogn 3 JUL".  
700
630
958 
m FRØNNINGEN SOGN (SF) - NK 27 - nær fullstemplet "Frønningen Sogn 22 MRS 82".  
500
500
959 
m FUGLVAAG (MR) - NK 77 II - med stor del av "Fuglvaag 6.VI.99" sjelden.  
300
385
960 
m FØLSTAD (NL) - NK 43 - omvendt fullstemplet "Følstad 3.III.8?" Meget sjelden.  
500
600
961 
m GAMLE HELLESUND (AA) - NK 43 - luksus-stemplet "Gamle Hellesund 12.V.88".  
300
1.300
962 
m GIBOSTAD (TR) - NK 53 VIII - nær rettvendt fullstemplet "Gibostad 13.IX.94".  
300
270
963 
m GIMNÆS (MR) - NK 43 - nær rettvendt nær fullstemplet "Gimnæs 10.IX.85".  
200
220
964 
m GJÆSDAL (RO) - NK 53 III - diagonalt fullstemplet "Gjæsdal 2.X.88".  
200
-
965 
m GJØRA (MR) - NK 53 VII - lett nær rettvendt fullstemplet "Gjøra 17.X.93".  
200
250
966 
m GLÆSVÆR (HO) - NK 53 VI - nær rettvendt fullstemplet "Glæsvær 13.IV.92".  
200
180
967 
m GRAVEN (HO) - NK 53 II - nær rettvendt fullstemplet "Graven 9.XI.88".  
200
200
968 
m GRAVNINGSSUNDET (ØF) - NK 53 II - nær fullstemplet "Gravningssundet 21.I.88".  
200
350
969 
* GREAKER (ØF) - NK 25 - stemplet "Greaker 15.IX.80" på brevomslag sendt til Christiania.  
200
-
970 
m GRIMO (HO) - NK 53 I - luksus-stemplet "Grimo 30.VII.87".  
300
550
971 
m GRIMSBO (HE) - NK 53 III - diagonalt fullstemplet "Grimsbo 30.VIII.90". Meget sjelden.  
400
-
972 
m GRINDEM (VA) - NK 53 VII - rettvendt nær fullstemplet "Grindem 31.VIII.93". Mangler en tagg oppe.  
200
250
973 
m GRUE (HE) - NK 53 I - luksus-stemplet "Grue 3.XII.86".  
200
200
974 
m GRÆNNA (AA) - NK 53 III - nær fullstemplet "Grænna 15.I.90".  
200
-
975 
m GRØTAVÆR (TR) - NK 43 - nær rettvendt fullstemplet "Grøtavær 23.III.86".  
300
300
976 
m GUDDAL (SF) - NK 53 II - lett nær rettvendt fullstemplet "Guddal 22.X.89".  
300
300
977 
m GUDAA (NT) - NK 77 II - luksus-stemplet "Gudaa 10.VI.08". Også NK 53 VII type 2 stemplet blått "Gudaa".  
500
450
978 
m GURSTAD (TE) - NK 53 III - sidevendt fullstemplet "Gurstad 14.VII.??" Meget sjelden.  
1.000
1.045
979 
m GUTVIK (NT) - NK 53 III - nær rettvendt nær fullstemplet "Gutvik 6.XII.88".  
200
225
980 
m GAASHOPEN (FI) - NK 53 VI - nær rettvendt fullstemplet "Gaashopen 27.II.93".  
400
600
981 
m HALSVIK (SF) - NK 53 III - nær rettvendt nær fullstemplet "Halsvik 7.II.90".  
300
300
982 
m HALVARSØ (TR) - NK 53 VI - nær rettvendt fullstemplet "Halvarsø 31.X.93".  
200
850
983 
" HAMMER (HO) - NK 53 I - rettvendt nær fullstemplet "Hammer 22.XI.87".  
300
420
984 
m HARRAN (NT) - NK 43 - lett nær rettvendt fullstemplet "Harran 8.VIII.85".  
200
200
985 
m HAUKELAND (HO) - NK 53 I og 77 II - to merker fullstemplet henholdsvis blå og svart "Haukeland".  
500
-
986 
m HAUKHOM (VA) - NK 53 III - litt uklart rettvendt nær fullstemplet "Haukhom 4.V.91" Meget sjelden.  
500
500
987 
m HEDALEN (OP) - NK 53 VII - rettvendt nær fullstemplet "Hedalen 31.VII.??" Sjelden.  
400
550
988 
" HELGEIM (SF) - NK 53 III - rettvendt fullstemplet "Helgeim 18.VII.??" på brevstykke.  
200
200
989 
m HELGØ (TR) - NK 43 - nær rettvendt fullstemplet "Helgø 15.XII.87".  
200
325
990 
m HELLELAND (RO) - NK 38 - luksus-stemplet "Helleland 18.II.85".  
300
-
991 
m HELVIK (RO) - NK 53 II - rettvendt nær fullstemplet "Helvik 30.IV.87".  
200
231
992 
m HEMNÆS I HELGELAND (NL) - NK 53 III - nær rettvendt nær fullstemplet "Hemnæs i Helgeland 3.X.88".  
200
400
993 
m HERLAND (ØF) - NK 43 - nær rettvendt fullstemplet "Herland 6.V.88".  
200
225
994 
m HERLØ (HO) - NK 77 II - nær rettvendt fullstemplet "Herlø 28.XII.01". Også NK 53 stemplet "Herlø 1.VII.93".  
300
325
995 
* HEROD (VA) - NK 53 VI - stemplet "Herod 11.X.92" på konvolutt sendt til Flekkefjord.  
500
1.400
996 
m HESTVIK (ST) - NK 53 III - rettvendt nær fullstemplet "Hestvik 11.III.90".  
200
-
997 
m HEVNSKJEL (ST) - NK 53 II - nær rettvendt fullstemplet "Hevnskjel 23.VII.87". Liten bue fra annet stempel.  
200
-
998 
m HJELMSØ (FI) - NK 53 II - nær rettvendt fullstemplet "Hjelmsø 2.VI.89".  
300
1.300
999 
m HJELMAAS (HO) - NK 53 III - med stor del av "Hjelmaas 14.V.88". Sjelden.  
500
-
1000 
m HODALEN (HE) - NK 53 III - nær fullstemplet "Hodalen 8.X.91". Meget sjelden.  
500
850
1001 
m HOF I LAND (OP) - NK 53 II - luksus-stemplet "Hof i Land 17.IX.87".  
300
300
1002 
m HOLDEN (TE) - NK 53 IV - luksus-stemplet "Holden 14.I.91".  
200
440
1003 
m HOLTER (AK) - NK 53 I - luksus-stemplet "Holter 15.XI.87".  
300
-
1004 
m HOLØIEN (HE) - NK 53 IV - rettvendt fullstemplet "Holøien 20.VI.91". Meget sjelden.  
800
1.000
1005 
m HOP (HO) - NK 53 VIII - med stor del av blå "Hop 11.II.94". Meget sjelden.  
500
450
1006 
m HOPLAND (SF) - NK 38 - nær rettvendt nær fullstemplet "Hopland 16.II.84". Litt klippete tagger høyre side.  
400
400
1007 
m HORDNÆS (AA) - NK 53 III - nær rettvendt nær fullstemplet "Hordnæs 1.I.90".  
200
200
1008 
m HOVDEN (NL) - NK 38 - med stor del av blå "Hovden 22.XI.83".  
200
-
1009 
m HUNDVEN (HO) - NK 53 III - rettvendt nær fullstemplet "Hundven 31.X.88".  
400
-
1010 
m HURUM (BU) - NK 53 VII - nær rettvendt fullstemplet "Hurum 7.X.93". Meget sjelden. Liten tynn flekk.  
400
475
1011 
m HÆGLAND (VA) - NK 38 - luksus-stemplet "Hægland 16.VII.84".  
300
425
1012 
m HØINÆS (NL) - NK 53 VI - med stor del av "Høinæs 28.II.93". Meget sjelden.  
300
300
1013 
m HØVAAG (AA) - NK 53 VII - med stor del av "Høvaag 1.V.94".  
400
400
1014 
m HAALAND (RO) - NK 53 VI - rettvendt fullstemplet "Haaland 18.IX.93".  
200
275
1015 
m HAALANDSDALEN (HO) - NK 43 - rettvendt nær fullstemplet "Haalandsdalen 8.X.85".  
200
-