Til hovedsiden
To main page


INNHOLD
Index
Auksjon 69
12. og 13. november 2010

Fredag 12. november
kl. 13.00

Norden
Danmark
Grønland
Færøyene
Finland
Island
Sverige
Diverse Norden

Europa
England
Gibraltar
Tyskland
Frankrike
Nederland
Sveits
Italia
Russland / Sovjet
Diverse Europa
Samlinger og lots Europa

Øvrige Verden
Amerika
Asia og Afrika
HELE VERDEN

NORGE
Stempler
Stempler på røde og blå merker
3 og 4-rings nummerstempler
Skips-stempler og skipspostekspedisjoner
Kronet posthorn - stempler
Tom Woxen - Maskinstempler
T. Larsson-Fedde - Speiderstempler
Diverse stempler

Øvrige Norge
Krigspost og sensurpost etc.
Luftpost
Polarpost
Bypost
Olympiade
Helpost
Førstedagsbrev
Forslag, prøvetrykk og "Specimen"
Diverse

ØRE-UTGAVENE
Skravert posthorn
Krone Oscar
21 mm - NK 35 - 40
21 mm - NK 41 - 48
20 mm - NK 49 - 55

Antikva / Kronemerker
Centraltrykkeriet - NK 56 - 64
Chr. H. Knudsen - NK 65 - 84
Antikva - NK 56 - 84
Kronemerker og provisorier (NK 85-95)

Øvrige utgaver
1909 - 1945
Etter 1945
Tjenestemerker
Portomerker
Returmerker
Frimerkehefter og heftemerker

SAMLINGER og LOTS
Ustemplete samlinger og lots
Samlinger og lots
Brevpartier/Cover lots

Postkort
Postkort

Fredag 12. november
kl. 17.30

Johnny E. Pedersen
"Stempler på 4 skilling Oscar"
Svarte steds-stempler
Svarte nummerstempler
Blå stempler
Skips-stempler
Håndskrevne stedsnavn
Håndskrevne nummer
Diverse stempler

Lørdag 13. november
kl. 10.00

Posthistorie/Prefrim
Brev fra Norge til utlandet før 1855
Frimerkeløse brev til Norge
Frimerkeløse brev 1855 - 1875

Norge nr. 1
Riststempler
Nummerstempler
Stedsstempler
Blekk-annulleringer
Diverse stempler
Lots Norge nr.1

Skilling Oscar
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
4 skilling Oscar - nummerstempler
4 skilling Oscar - stedsstempler
4 skilling Oscar - skipsstempler
4 skilling Oscar - blekk-annulleringer
8 skilling Oscar
Skilling Oscar

Skilling våpen 1863
2 skilling 1863
3 skilling 1863
4 skilling 1863
8 skilling 1863
Våpen 1863

Skilling våpen 1867
Våpen 1867

Skilling posthorn
Skilling posthorn

Skilling- og øre-kombinasjoner
Skilling- og øre-kombinasjoner

Lørdag 13. november
kl. 12.00

Ragnar B. Johannessen
"The Ultimate Block Collection"
Coat of Arms 1855
King Oscar I 1856/57
Coat of Arms 1863
Coat of Arms 1867
Skilling Posthorn Issue
Øre Issues 1877 to 1893
The Posthorn in Roman Capitals Issues
Krone Values 1905 - 1909

Lørdag 13. november
kl. 13.30

GUTE
"Norway 1855-1875"
Coat of Arms 1855 - Unused
Coat of Arms 1855 - Gridirion Cancellati
Coat of Arms 1855 - Numeral Cancellation
Coat of Arms 1855 - Circular Date Cancel
Coat of Arms 1855 - Manuscript Cancellat
Coat of Arms 1855 - Ship Cancellations
King Oscar I 1856/57
King Oscar I 1856/57 - Ship Cancellation
Coat of Arms 1863
Coat of Arms 1867
Skilling Posthorn 1872
Skilling and Øre Combination Cover

Til hovedsiden
To main page