Frankrike

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1182 
* BALLON MONTÉ - helbrev frankert med 40 Centimes stemplet "Paris 26. Sept. 1870" og rødt "P.D." sendt til Saarbrück, Tyskland. Uvanlig destinasjon.  
2.000
3.500
1183 
* 20 og 80 Centimes fra Bordeaux-utgaven på helbrev påtegnet "Par Pacific Steam Navigation" sendt fra Bordeaux til Lima i Peru i 1871. Uvanlig destinasjon.  
2.000
1.800
1184 
* Helbrev frankert med kombinasjon av fransk 20 Centimes stemplet nummer "2598" og 20 Centimes Elsass-Lothringen stemplet "Colmar 25.7.71" sendt til Nancy. Et meget vakkert og uvanlig objekt.  
2.000
-
1185 
YY Michel 130(3), 131(3), 133(2) og 136(7) - 15, 25 og 50 c Krigsvelgjørenhet 1917 samt 15 c Røde Kors 1918. Noen få merker har skader i limet. (Euro 1.865.-).  
1.000
900
1186 
YY Y * Meget fullstendig og hovedsakelig postfrisk samling fra ca. 1900 til 1978 i fire Lindner-album. De fleste dyre førkrigsmerkene forefinnes. Blokkene Paris 1925 og PEXIP finnes både stemplet og ustemplet samt Strasbourg 1927 stemplet. En velpleiet samling med meget høy katalogverdi som bør gjennomgås nøye. I tillegg omfattende samling postfriske fireblokker i tre album, samling FDC i fire album og samling enkeltmerker og blokker fra Monaco i tre album.  
40.000
36.000
1187 
YY Y m Meget fyldig samling med merker fra 1849 til 1984 i Davo-album. Samlingen er meget velbesatt, men mangler de dyrere utgaver. Oppgitt katalogverdi AFA: ca. 71.000.-.  
5.000
4.500
1188 
Y m Eske med 10 album og innstikkbøker med samlinger og dubletter. Også noe øvrig Europa. Det meste er fra før 1960.  
4.000
3.600
1189 
Y m * Album med ca. 80 brev fra perioden 1840 til 1875. De fleste er frankerte inkludert 8 brev til Sverige og to brev sendt med "Ballon Monté". Også endel stemplete og ustemplete portomerker. Besikt.  
4.000
-
1190 
m * " Gammel samling med frimerker og brev fra 1847 til ca. 1900 i to album. Inkludert er brev sendt til U.S.A., England, Sveits og Italia. Også to brev sendt med "Ballon Monté". Besikt.  
4.000
3.600
1191 
* Lite album med ca. 90 frankerte brev fra perioden 1851 til ca. 1900 inkludert 7 brev sendt til Sverige og tre brev sendt til U.S.A. Varierende kvalitet.  
2.000
-
1192 
* ALGERIE - liten konvolutt frankert med 25 Centimes sendt fra Oran i Algerie i 1892 til Namsos, hvoretter det er transittstemplet "Trondhjem 3.V.92" og omadressert til Kinn pr. Florø. Uvanlig objekt.  
500
450
1193 
Y m FRANSKE KOLONIER - gammelt utvalgshefte med merker fra diverse kolonier.  
500
450