Nummerstempler

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
2027 
m Lett fullstemplet nummer "14" (Arendal) på merke med meget gode marger.  
800
850
2028 
m Meget bredrandet vakkert vannrett par med lette nummerstempler "42" (Christiania). Arkposisjoner A 43/44.  
2.000
1.800
2029 
m Fullstemplet nær rettvendt nummer "42" (Christiania) på bredrandet merke.  
700
700
2030 
m Luksus-stemplet nummer "48" (Drammen) på bredrandet merke.  
1.200
1.210
2031 
m Fullstemplet nær rettvendt nummer "48" (Drammen) på merke med meget gode marger.  
1.000
1.050
2032 
m Luksus-stemplet nummer "72" (Flekkefjord) på bredrandet vakkert merke. Arkposisjon B 26. Attest: F.C.M.  
2.500
2.900
2033 
m Sidevendt fullstemplet nummer "77" (Frederiksværn) på merke med gode marger.  
800
720
2034 
m Rettvendt fullstemplet nummer "112" (Hevne - 3R) på bredrandet merke med svak vannrett brekk.  
1.500
2.200
2035 
m Rettvendt fullstemplet litt tungt blått nummer "138" (Inderøen) på bredrandet merke.  
1.000
1.300
2036 
m Fullstemplet nær rettvendt nummer "160" (Kragerø) på merke med gode marger.  
800
1.100
2037 
m Lett fullstemplet nummer "172" (Laurvig) på bredrandet merke.  
700
-
2038 
m Fullstemplet nær rettvendt nummer "229" (Orkedalen) på bredrandet merke.  
1.000
1.700
2039 
m Omvendt fullstemplet nummer "233" (Porsgrund) på merke med gode marger.  
800
720
2040 
m Rettvendt fullstemplet blått nummer "253" (Sandefjord) på bredrandet merke.  
1.000
1.200
2041 
m Rettvendt fullstemplet nummer "253" (Sandefjord) på pent merke.  
800
-
2042 
m Omvendt nær fullstemplet nummer "264" (Skien) på bredrandet merke.  
800
720
2043 
m Lett fullstemplet nummer "282" (Stavanger) på bredrandet merke.  
700
630
2044 
m Nær fullstemplet nummer "306" (Trondhjem) på merke med gode marger.  
700
630
2045 
m Omvendt fullstemplet nummer "315" (Tvedestrand) på meget bredrandet merke.  
1.000
900
2046 
m Luksus-stemplet nummer "327" (Vaagen) på meget bredrandet merke.  
3.500
3.150
2047 
m Vakkert fullstemplet nummer "327" (Vaagen) på merke med normale marger.  
750
750
2048 
m Lett nummerstemplet merke med full arkmarg oppe. Tettklippet til høyre. Arkposisjon C 9.  
1.000
900