Diverse Norden

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1160 
YY Y m NORDEN (ikke Norge) - stor eske med samlinger og dubletter i 5 album og 6 innstikkbøker. Blant mye ordinært finnes endel bedre enkeltmerker og serier.  
1.500
3.300
1161 
YY Y m * NORDEN (ikke Norge) - samlinger til ca 1960 i to egenmonterte album. Endel mellombra innslag.  
1.500
2.200
1162 
YY Y m * NORDEN - kasse med nokså ordinære samlinger i 5 Davo-album samt dubletter i innstikkbøker, utvalgshefter og poser.  
1.000
1.600
1163 
YY Y m * Dublettlagere i 9 innstikkbøker samt merker på albumark og i poser med hovedvekt på Færøyene, Grønland og Åland. Også noe diverse.  
500
850
1164 
Y m * Ustrukturert lot med blant annet serie NK 16/21 og noe bedre Grønland og Finland. Også sveitsiske feltpostmerker 1939 i blokker og på kort.  
500
1.200