HELE VERDEN

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1252 
Y X m Meget gammelt fransk verdensalbum i lite format med merker kun opp til 1863. Samlingen inneholder 540 merker fra Europa og 320 merker fra den øvrige verden samt 7 brev. Kvaliteten er gjennomgående bra og katalogverdien er meget høy. Det er sjelden vi ser slike samlinger frembudt - denne fortjener virkelig et nøye gjennomsyn.  
180.000
-
1253 
X m * Tykt gammelt verdensalbum til 1895 med god dekning på de fleste land og områder. Dessverre er alle merker er "stuck down", så det medfører mye arbeid å løse merkene fra arkene. En prøve viser at det er brukt vannløselig lim. Europa er bra dekket og Kina og Japan har gode avdelinger. Merke-kvaliteten varierer sterkt. En samling med enorm katalogverdi som bør vurderes nøye.  
40.000
-
1254 
YY Y m Tykt gammelt Schaubek verdensalbum med merker opp til ca. 1940 fra Afrika. Også avdelinger Italia, Frankrike og Sveits til 1940 samt Ungarn fra 1950 til 1975. Endel bedre innslag. Bør sjekkes.  
5.000
5.000
1255 
Y m Uoversiktlig gammelt album med merker fra mange verdenshjørner opp til ca. 1950 med hovedvekt på China, Shanghai samt kolonier i Østen og Afrika. Bør sjekkes.  
5.000
6.500
1256 
Y m HELE VERDEN - samling fra gammelt bo i tre store Schwaneberger album (1920-Ausgabe). Mange land og områder er bra belagt, men dyrere merker ser ut til å mangle. Totalvekten på albumene er ca. 25 kilo. Gjennomsyn anbefales.  
4.000
6.500
1257 
Y m Uoversiktlig gammelt verdensalbum med merker fra alle verdenshjørner opp til ca. 1950. Mye merker. Bør sjekkes.  
3.000
3.000
1258 
Y X m Tre innstikkbøker med vesentlig 1800-talls merker fra mange land og områder. Kan se ut som en samlers referansemateriale og inneholder følgelig både ekte og falske merker. Dette bør sjekkes nøye.  
3.000
-
1259 
YY Y m Åtte esker fra gammelt bo med merker fra mange land. Det aller meste er fra før 1940. Noen bedre merker er observert, så dette bør sjekkes nøye.  
2.000
6.000
1260 
Y m Tykt gammelt Schaubek verdensalbum med merker opp til ca. 1940 fra mange europeiske og oversjøiske land.  
2.000
2.200
1261 
Y m Gamle merker fra mange land på innstikk-ark og albumblader. Blant annet endel gammelt Syd-Amerika og Engelske kolonier. Dette bør sjekkes.  
2.000
6.500
1262 
Y m Innstikkbok med merker fra mange land. Blant annet endel eldre U.S.A. hvor 5 dollars Marshall 1903 forefinnes.  
1.500
1.500
1263 
YY Y m REALISASJON - flyttekasse med mindre samlinger og lots fra mange land innkjøpt på auksjoner, men ikke behandlet av samleren. Høy kostpris.  
1.000
3.400
1264 
YY Y m " To gamle trekasser med store mengder dubletter fra mange land inkludert Norge. Partiet kommer fra gammelt bo og er samlet før 1950. Ganske uoversiktlig. Bør sjekkes.  
1.000
2.700
1265 
Y m " 10 album og innstikkbøker med merker fra mange land. Mest eldre. Blant annet to album med klipp med tyske spesialstempler fra 1930 og 1940 tallet. Bør gjennomgås.  
1.000
3.400
1266 
Y m Flyttekasse med 15 gamle delvis utplukkete verdensalbum. Endel av albumene er i god stand.  
1.000
900
1267 
YY Y m En samlers samlinger og dubletter fra mange land i 14 album og innstikkbøker. Blant annet Frankrike i Davo-album.  
1.000
1.000
1268 
Y m Eske med eldre ustrukturerte merker fra mange land i utvalgshefter og små album samt på innstikk-kort og i poser. Bør sjekkes.  
1.000
13.000
1269 
YY Y m Innstikkbok med merker fra mange land. Blant annet endel tyske soner og avstemningsområder.  
700
1.400
1270 
YY Y m ENGELSKE KOLONIER - samling på albumblader med blant annet deler av omnibus-seriene fra 1935 og 1937.  
500
1.700
1271 
Y m OVERSJØ - spredt belagt samling med merker opp til ca. 1925.  
500
1.200
1272 
m Meget velholdt Schwaneberger Verdensalbum med over 1300 sider som dekker perioden fra 1840 til 1895. Albumet inneholder kun endel helsak-klipp og er forøvrig ubrukt.  
500
450