Våpen 1867

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
2264 
YY Y NK 11 - 1 skill 1 - fireblokk med noen mindre taggeanmerkninger. Nedre par er postfrisk.  
1.000
-
2265 
m NK 11 - 1 skill 1 - vannrett 3-stripe med rettvendt sentralt stempel "Fosnæs 7.6.1871"  
500
500
2266 
m NK 12 - 2 skill 2 - sidevendt fullstemplet rødt "Chra-Chrssand 30.7.1868" på pent merke.  
500
1.000
2267 
m NK 12 - 2 skill 2 - luksus-stemplet svart "Chra-Chrssand 15.7.1869" på merke med liten del av annet stempel til høyre. Skjev ned til venstre.  
500
800
2268 
m NK 12 - 2 skill 2 - sidevendt nær fullstemplet "Østfinmarken 18.4.1869".  
500
1.100
2269 
m NK 12 - 2 skill 2 - vannrett par vakkert fullstemplet "Skien 7.12.1871". Skjev til høyre.  
300
350
2270 
m NK 12 - 2 skill 2 - vakkert sidevendt fullstemplet "Kragerø 3.1.1872" (dato opp/ned). Skjev ned til venstre.  
300
400
2271 
m NK 13 a - 3 skill 3 rødfiolett klart trykk - velsentrert merke omvendt fullstemplet nummer "372" (Lyngøer) på merke med meget god farge.  
1.000
1.210
2272 
m NK 13 a - 3 skill 3 rødfiolett klart trykk - meget fargefriskt velsentrert vannrett par sentralt stemplet "Porsgrund 12.1.1872".  
1.000
1.600
2273 
m NK 13 - 3 skill 3 - luksus-stemplet "Øvrebø 29.12.1871" på merke som er litt skjevt til venstre. Meget uvanlig i denne kvaliteten.  
1.000
2.600
2274 
m NK 13 - 3 skill 3 - velsentrert loddrett par lettstemplet "Laurvig 21.4.1870".  
600
800
2275 
* NK 14 - 4 skill 4 - blekk-krysset merke på helbrev datert Aabogen 19.5.1871 med håndskrevet påtegning "Aabogen 20/5-71" i øvre høyre hjørne sendt til Christiania. Svake arkivbretter.  
400
360
2276 
* NK 14 - 4 skill 4 - blekk-krysset merke på helbrev datert Lekvam 20.1.1871 med håndskrevet påtegning "Follebu 21/1-71" i øvre høyre hjørne sendt til Biri.  
500
-
2277 
* NK 14 - 4 skill 4 - tre enkeltmerker = 12 skilling stemplet "Christiania 18.6.1871" på brevomslag sendt til London. Svak arkivbrett gjennom ett merke.  
700
1.100
2278 
m NK 14 - 4 skill 4 - luksus-stemplet "Bergen 8.11.1870" på velsentrert merke.  
200
200
2279 
m NK 14 - 4 skill 4 - fullstemplet nær rettvendt "Bodø 21.1.1871" (type 63A).  
200
325
2280 
m NK 14 - 4 skill 4 - luksus-stemplet "Dovre 30.10.1869" (2 R). Litt uren tagging.  
300
300
2281 
m NK 14 - 4 skill 4 - luksus-stemplet "Flekkefjord 30.4.1870" (type 48A). Skjev opp til venstre.  
250
250
2282 
m NK 14 - 4 skill 4 - luksus-stemplet "Moldøen 2.6.1871" (type 2 - R).  
300
300
2283 
m NK 15 - 8 skill 8 - luksus-stemplet "Grimstad 5.7.1872" på prima merke. Et av de vakreste eksemplarene vi har sett av dette merket. Praktfullt!  
2.500
5.500
2284 
" NK 15 - 8 skill 8 - enkeltmerke på stor del av rekommandert brevstykke stemplet rødt "Chra-Chrssand 3.6.1868".  
500
-
2285 
m NK 15 - 8 skill 8 - pent merke fullstemplet engelsk nummer "383" (Hull). Uvanlig på dette merket.  
500
650
2286 
m NK 15 - 8 skill 8 - vannrett par sentralt stemplet "Christianssand 24.12.1869".  
300
475
2287 
* NK 12 og 15 - 2 og 8 skilling = 10 skilling stemplet "Bergen 18.3.1870" på pent brevomslag sendt via Hamburg til Amsterdam. På forsiden transitt-stemplet "Hmrfst D. Hmbrg 21.3.1870".  
1.500
2.100
2288 
* NK 13 a og 15 b - vannrett par 3 skilling med klart trykk og enkeltmerke 8 skilling = 14 skilling stemplet "Tønsberg 29.8.1871" på meget pent brevomslag sendt til Helsingfors, Finland. På forsiden stemplet blått "ANK 4.9" i blå ramme. Eneste brev i NK registrert med denne kombinasjonen, og forsendelser til Finland er meget uvanlige.  
10.000
13.500
2289 
* NK 13 og 15 - vannrett par 3 skilling samt enkeltmerke 8 skilling = 14 skilling stemplet "Christiania 22.4.1870" på konvolutt påstemplet "Hull Ship-Letter AP 25 70" og sendt med skip til Leeds.  
3.000
2.700
2290 
* NK 15 og 19 - 8 skilling Våpen 1867 og 4 skilling Posthorn = 12 skilling stemplet "Bergen 22.10.1873" på helbrev sendt via Hamburg til Lisbon, Portugal. På baksiden blant annet "Hmrfst B. Hmbrg 25.10.1873". Eneste registrerte brev med denne portokombinasjonen i NK.  
2.500
2.900
2291 
Y X NK 11/15 - komplett ustemplet serie med varierende limkvalitet. 8 skilling 8 med attest: F.C.M.  
2.000
2.500
2292 
m NK 11/15 - komplett serie stemplet med nummerstempler. Blant annet 2 skilling med 3-rings nummer "226" (Odde).  
1.000
1.450