Brev fra Norge til utlandet før 1855

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1983 
* Helbrev datert Throndhjem 12. mai 1762 sendt til Bordeaux. På fremsiden stemplet svakt svart linjestempel "HAMBOURG".  
1.000
3.000
1984 
* Helbrev datert Throndhjem 9. mai 1789 sendt "franco Hamburg" til Bordeaux. På fremsiden stemplet svart linjestempel "DÆNNEMARK".  
1.000
1.000
1985 
* ** Trukket **  
-
-
1986 
* Helbrev datert Holmestrand 1. mars 1807 sendt "franco Hamborg" til Bordeaux. På fremsiden stemplet "Hamburg 4 B.G.D. 11.Mars 1807" og på baksiden svakt "Danemarc par Hambourg 4 B.G.D. 11. Mars 1807" - begge i rød farge. Stempelet brukt kun fra januar til april 1807.  
5.000
17.000
1987 
* Helbrev datert Frederikshald 9. juli 1807 påskrevet "fco. Hbg", stemplet to-linjers "DANEMARC p.le B.G.D.4 HAMBOURG 17 JUIL. 1807" og sendt til Bordeaux. Også portopåtegning "19" decimer.  
1.000
1.900
1988 
* To helbrev sendt fra Rakkestad 1822 og Idd 1829 til Danmark. Begge påtegnet "Betalt til Helsingøer" men det ene er underkjent og omadressert til Aarhus. Begge med karterings og portopåtegninger.  
300
2.200
1989 
* Helbrev datert Christiania 9. juni 1825 sendt "franco Hambourg" til Bordeaux. På fremsiden blant annet "DANEMARCK PAR HAMBOURG" og "T.T.R.4" samt portopåtegning.  
300
-
1990 
* Helbrev datert Christiania 8.4.1828 sendt til London. Påtegnet "via Gothenburg" og kartering "299". På baksiden stemplet "FPO AP 30 1828".  
300
270
1991 
* Brevomslag datert Trondheim 8.5.1830 sendt til Bordeaux påstemplet blant annet "Pays-Bas par Valennciennes" i rød ramme.  
500
500
1992 
* KOLERABREV - datert Christiania 30. september 1831 sendt "franco Hambourg" via Str”mstad til Bordeaux. Påstemplet "Prusse Par Givet" og "CPR.4" i rødt samt "HAMBURG 7. OCT". Også fransk portotall "90" decimes..  
800
720
1993 
* KOLERABREV - datert Christiania 29. november 1831 sendt "fr. Hamborg" via Str”mstad til Bordeaux. Påstemplet "Allemagne P. Givet" i rødt og "T.T.R.4" samt fransk portotall.  
800
1.800
1994 
* Helbrev datert Arendal 23.9.1838 sendt via Hamburg og Paris til Bordeaux. Påstemplet blant annet "T.T.R 4 Hambourg" og portotall "19" (decimes) for porto fra Hamburg til Bordeaux.  
300
-
1995 
* Helbrev datert Christiania 12.11.1841 sendt via Strømstad og Hamburg til London. Porto å betale for mottakeren påført med "1/8" (d) for brevvekt 1/2 Lod. To loddrette arkivbretter.  
250
325
1996 
* Svart "Bergen 20.7.1847" - type 1 - på pent brevomslag sendt via Hamburg til Bordeaux.  
400
550
1997 
* Helbrev datert Kragerø 13.8.1847 sendt via Hamburg til North Shields, England og påført portopåtegning "8".  
300
400
1998 
* Tre frimerkeløse brev stemplet "Bergen 19.8.1851", "Christiania 18.4.1851" og "Christiania 10.8.1855" sendt til Frankrike. Det ene påtegnet "franco Dansk Grændse" og "pr. Nordcap". Alle tre med franske portotall.  
500
1.100
1999 
* Blå "Christiania 7.10.1854" - type II - på brevomslag sendt til Birmingham, England. Påtegnet "pr. Courier" og stemplet åttekantet "Hull Ship-Letter OC 10 1854" på forsiden.  
300
1.800
2000 
* Tre pene delvis betalte helbrev med rik stempelflora fra 1817, 1824 og 1845 sendt til Frankrike.  
1.000
950
2001 
* Tre pene delvis betalte helbrev med rik stempelflora fra 1819, 1827 og 1839 sendt til Bordeaux.  
1.000
-
2002 
* Tre pene delvis betalte helbrev med rik stempelflora fra 1829, 1836 og 1839 sendt til Bordeaux.  
1.000
-
2003 
* Seks frimerkeløse brev sendt fra Norge til Bordeaux 1829/1845. Rik stempelflora og mange portopåtegninger.  
1.500
1.700
2004 
* Seks brev med rik stempelflora sendt til og fra Norge/Frankrike i perioden 1829 til 1864.  
1.000
1.400