Til hovedsiden

INNHOLD
Index

Auksjon 58
12. februar 2000

Posthistorie/Prefrim
Brev fra Norge til utlandet før 1855
Innenlandsbrev før 1855
Frimerkeløse brev til Norge
Frimerkeløse brev 1855 - 1875
Forwarding Agents
Brev fra utlandet til Norge

Norge nr. 1
Riststempler
Nummerstempler
Stedsstempler
Blekk-annulleringer
Lots Norge nr.1

Skilling Oscar
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
4 skilling Oscar - stedsstempler
4 skilling Oscar - nummerstempler
4 skilling Oscar - skipsstempler
4 skilling Oscar - blekk-annulleringer
8 skilling Oscar
Skilling Oscar

Skilling våpen 1863
2 skilling 1863
3 skilling 1863
4 skilling 1863
8 skilling 1863
24 skilling 1863
Våpen 1863

Skilling våpen 1867
1 skill 1
3 skill 3
4 skill 4
8 skill 8
Våpen 1867

Skilling posthorn
Skilling posthorn

Diverse skillingsmerker
Diverse skillingsmerker

Øre-perioden 1877/1893
Skravert posthorn
Krone Oscar
NK 35 - 40
NK 41 - 48
20 mm

Centraltrykkeriet og Knudsens Antikvautgaver
NK 56 - 64
NK 65 - 84
Lots NK 56 - 84

Kronemerker og provisorier
Kronemerker og provisorier (NK 85-95)

Diverse stempler
Skips-stempler og skipspostekspedisjoner
Reisende jernbane-postekspedisjoner
Stempler på røde og blå merker
3 og 4-rings nummerstempler
Kronet posthorn - stempler
Hjelpestempler
Diverse stempler

Diverse Norge
Perfins (Gjennomhullinger)
Luftpost
Polarpost
Bypost
Krigspost og sensurpost etc.
"Stussbrev"
Forslag, prøvetrykk og "Specimen"
1909 - 1945
Etter 1945
Frimerkehefter og heftemerker
Forfalskninger
Varianter
Massevare - kilovare - årssett
Tjenestemerker
Portomerker
Returmerker
Helpost
Førstedagsbrev
Postkort
Diverse

Samlinger og lots Norge
Brev - lots Norge
Ustemplete samlinger og lots
Samlinger og lots

Litteratur
Litteratur

Motiv- og temasamlinger
Motiv- og temasamlinger

Norden
Danmark
Grønland
Færøyene
Dansk Vestindien
Finland
Island
Sverige
Diverse Norden

Europa
England
Tyskland
Tyske områder
Frankrike
Belgia
Nederland
Sveits
Liechtenstein
Italia
San Marino
Vatikanet
Østerrike
Hellas
Russland / Sovjet
Tsjekkoslovakia
Polen
Romania
Ungarn
Jugoslavia
Samlinger og lots Europa

Engelske kolonier
Diverse engelske kolonier

Amerika
U.S.A.
F.N.

Asia
Israel
Indonesia
Thailand

HELE VERDEN
HELE VERDEN
 
 

Til hovedsiden