8 skilling 1863

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
388 
m Lett nær rettvendt fullstemplet "Hmrfst B. Hmbrg 19.5.1866". Skjev opp til høyre. Nær usynlig del av annet stempel.  
400
360
389 
m Meget pent omvendt fullstemplet nummer "300" (Svelvig) på merke med god tagging.  
300
400
390 
* Loddrett par = 16 skilling stemplet "Skien 25.3.1865" på meget pent fire-vektig brevomslag sendt til Kragerø. Loddrett arkivbrett berører ingen vital deler, og skjemmer ikke.  
2.500
4.400