Sveits

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1467 
Y m Meget bra belagt samling til 1980 i selvkomponert album. Samlingen starter med endel Rappen og Sittende Helvetia i varierende kvalitet. Fra 1913 virker samlingen meget fullstendig inkludert blant annet noen bedre miniark som 1942 og 1945.  
4.000
8.600
1468 
YY Y m Stor tykk lagerbok med merker fra ca. 1918 til ca. 1970. Store mengder med merker i gjennomgående pen kvalitet. De billigste merker ikke regnet med i katalogprisen som er oppgitt til ca. 30.000.-. Gjennomsyn anbefales.  
4.000
3.900
1469 
YY Y m Samling 1860 til 1947 med dubletter i Schaubek-album og innstikkbok. Blant annet blokk 2, 3, 4, 8 og 10 samt meget god dekning på Pro Juventute og Pro Patria.  
2.000
3.600
1470 
Y m Samling til 1970 på Schaubek albumblader. Ujevnt belagt i starten, men med noen bra innslag. Etter 1945 er samlingen meget fullstendig og tildels duplisert med ubrukte merker som sitter bak de stemplete.  
2.000
-
1471 
YY Y m Samling med dubletter i innstikkbok. Noen mellombra innslag. God dekning på etterkrigsutgavene.  
1.000
900
1472 
YY Y m Liten samling 1860 til 1947 på Schaubek albumblader. Blant annet miniark 1936 og 1938. (Ca. DEM 3.500.-).  
1.000
1.700
1473 
m Innstikkbok med en mengde dubletter, gammelt og nytt.  
900
-
1474 
YY 57 Pro Juventute frimerkehefter fra 1978/1984 og 1988 i antall 2 til 15 stk. av hver. Noen få hefter er stemplet.  
500
500
1475 
YY Y m Delvis utplukket samling til ca. 1980 i hjemmelaget album.  
700
630