Brev - lots Norge

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1164 
* Delvis utstillingsmontert samling posthornmerker på brev med analyse av de forskjellige portosatser fra 1909-utgaven til moderne. Mye spennende, som vareprøver, portobelagte brev, portokart og sensur. Flere uvanlige brev til utenlandske destinasjoner - deriblant Island og Venezuela.  
5.000
5.200
1165 
* 14 helbrev fra perioden 1776 til 1816, betalte og ubetalte. God kvalitet.  
3.000
3.600
1166 
* 9 frimerkeløse brev 1823/1852 hvorav 4 er sendt til Norge og 5 er sendt til Tyskland, Frankrike og England. Rik stempel og portoflora. Besikt.  
2.000
-
1167 
* Samling posthornmerker på brev fra 1917 til 90-tallet i fem ringpermer. Samlingen tar sikte på å vise portosatser med kun posthornmerker i så mange kombinasjoner som mulig. Totalt ca. 340 brev, kort og helsaker hvorav 65 er sendt til utlandet.  
2.000
4.000
1168 
* Ca. 600 brev fra skilling til nyere i SAFE-album og pappeske.  
2.000
5.200
1169 
* Drøyt 350 brev og kort fra århundreskiftet til 1960.  
1.000
1.800
1170 
* Eske med mange hundre brev. Nytt og gammelt. Her lønner det seg å inspisere.  
1.000
1.900
1171 
* NK 2, 4, 11 samt 11 og 18 på fire skillingsbrev. Sistnevnte sendt til Danmark.  
1.000
950
1172 
* Ringperm med 90 brev og kort fra perioden 1880 til ca. 1990 med ordinære og bedre om hverandre. Inspiser.  
1.000
1.000
1173 
* Eske med 100 frimerkeløse brev fra ca. 1830 til 1870.  
1.000
2.900
1174 
m * Tre brev sendt til Budapest frankert med henholdsvis 20 mm, Knudsen fintaggetog 1909. Også pent brev med par NK 54 III til Tyskland, oppfrankert finsk helsak sendt til Budapest 1890 samt innstikk-kort med noen skillingsmerker.  
1.000
2.600
1175 
* 46 brev fra perioden ca. 1750 til ca. 1850. Blant annet flere prestebrev og private brev.  
1.000
2.000
1176 
* Album med drøyt 60 brev ca. 1850 til 1910, hvorav 30 er frankert med blå og røde skillingsmerker. Blandet kvalitet.  
1.000
2.500
1177 
* NK 4, 6, 8, 14 og 18 - 9 skillingsbrev i noe blandet kvalitet, men blant annet pene brev NK 4 stemplet "Jevnager" (4 R) og "Vardal".  
1.000
1.200
1178 
* VESTFOLD - ringperm med ca. 40 brev og kort fra, eller med tilknytning til fylket i perioden ca. 1850 til 1990. Blant annet noen bedre stedskort og flypost Borre-Øra 1962.  
1.000
1.700
1179 
* 5 brev med stolpeskrift og antikvamerker sendt til utlandet. Blant annet NK 47 stemplet "Farsund" på brev til U.S.A. Også konvolutt med London-merker stemplet "H.NOR.M.S."FARSUND". Noe varierende kvalitet.  
1.000
1.850
1180 
* Familiekorrespondanse med mange hundre brev fra ca. 1910 til 1960. Mest ordinære frankeringer, men en del brukbart stempelmateriale observert.  
1.000
5.500
1181 
* Eske med hundrevis av eldre og nyere brev. Besikt.  
1.000
2.000
1182 
* Samling 8 brev fra Norge til England 1829 til 1905. Blant annet 2 stk. svart Bergen brukt i 1848 sendt til London. Noe varierende kvalitet.  
1.000
1.900
1183 
* Eske med 120 konvolutter og kort med stempler fra reisende postekspedisjoner.Det meste førkrigs. Varierende kvalitet.  
750
850
1184 
* To brev og ett korrespondansekort sendt fra England til Skien i 1903. Alle har vært underfrankert og er satt i porto med 24 øre og stemplet "Skien". Alle med blant annet PM 2 - 4 øre Centraltrykkeriet.  
750
-
1185 
* NK 2, 4, 16 I, 16 II og 18 - fem skillingsbrev, hvorav to med småfeil på merkene.  
700
800
1186 
* 7 pene brev fra perioden 1874 til 1952. Blant annet 12 øre porto til Sverige i 1879.  
700
1.000
1187 
* " Ca. 150 brev og brevfronter vesentlig fra perioden 1935/40. Det aller meste er stemplet i Hordaland og Sogn & Fjordane, og er sendt som verdibrev. Mange med arkivhull.  
500
2.250
1188 
* Eske med ca. 500 bruksbrev fra ca. 1920 til moderne. Mye stempler fra småsteder og pen kvalitet.  
500
1.950
1189 
* Eske med ca. 1300 nyere bruksbrev (småkonvolutter). Meget god stempelkvalitet og mye stempler fra småsteder.  
500
1.000
1190 
* 20 postkort i småformat - de fleste sendt til Ungarn. Flere med tilknytning til Polarområder. Blant annet to med maskinstempel fra Longyearbyen 1933.  
500
2.000
1191 
* 7 pene brev frankert med diverse 20 mm frankeringer. Blant annet 5-stripe av 2 øre.  
500
900
1192 
* 7 bruksbrev frankert med diverse Polmerker.  
500
550
1193 
* 6 bruksbrev frankert med diverse Polmerker.  
500
450
1194 
* 6 bruksbrev frankert med diverse Polmerker.  
500
650
1195 
* 6 bruksbrev frankert med diverse Polmerker.  
500
700
1196 
* 5 bruksbrev frankert med diverse Polmerker.  
500
700
1197 
* 11 brev frankert med 10 øre 20 mm. Blant annet to brev sendt fra Sandefjord til Rotterdam og Marseilles. Begge frankert med par av NK 53.  
500
450
1198 
* 18 brev og brevforsider fra stolpe til 1941. Blant annet forside med 4-rings nummer "763" og pent rekommandert FDC med Universitet.  
500
-
1199 
* 10 frimerkeløse brev fra 1840 til 1848 i meget pen kvalitet. Alle sendt til Kragerø og med diverse karteringspåtegninger.  
500
450
1200 
* 30 lover, forordninger og kunngjøringer fra perioden 1811 til ca. 1870.  
500
470
1201 
* Eske med noen hundre brev og FDC hovedsakelig fra Norge og Sverige. Blant annet endel reisende skip og jernbane.  
500
850
1202 
* NK 8, 54 og 56 på tre pene brev samt NK 22 og 23 som oppfrankering på 6 øre helsak kort sendt til Osnabrck.  
400
400