Førstedagsbrev

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1020 
* NK 143 - 15 øre Løve II - 6-blokk med marginal "November 1926" stemplet "Bergen 4.XII.26" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo. Såvidt vi vet kjennes ikke dette merket på FDC fra tidligere.  
10.000
19.500
1021 
* NK 146 - 25 øre rød Løve II - 4-blokk med marginal "Oktober 1926" stemplet "Bergen 4.XII.26" på rekommandert konvolutt sendt til Oslo. Såvidt vi vet kjennes ikke dette merket på FDC fra tidligere.  
10.000
21.000
1022 
* NK 155 I - 45 øre Luftpost I - stemplet "Oslo 13.VI.27" på luftpostkonvolutt sendt til London. (4.000.-).  
2.000
2.000
1023 
* NK 159/162 - Ibsen - komplett serie stemplet "Fredrikstad 20.III.28" på pen konvolutt sendt lokalt. (2.600.-).  
1.300
1.250
1024 
* NK 172/175 - Abel - komplett serie stemplet "Grimstad 6.IV.29" på pen konvolutt sendt lokalt. (3.750.-).  
2.000
3.600
1025 
* NK 185/188 - Bjørnson - komplett serie stemplet "Fredrikstad 8.XII.32" på pen konvolutt sendt lokalt. (1.750.-).  
900
1.200
1026 
* NK 193/196 - Nansen I - komplett serie stemplet "Oslo 13.12.35" på meget pen konvolutt sendt rekommandert luftpost til Østerrike. (8.500.-).  
4.000
8.250
1027 
* NK 217/219, 225/228 og 233/236 - Turistmerker 1938, Maud og Nansen II på tre pene konvolutter. (2.050.-).  
600
710
1028 
* NK 217/219, 233/236, 255/258 og 260 - Turistmerker 1938, Nansen II, Redningsselskapet og Universitet på fire pene konvolutter. (1.740.-).  
500
700
1029 
* NK 223/224 - Nordkapp II - komplett serie nær luksus-stemplet "Nordcap Le CapNord 20.6.38" på rekommandert konvolutt. (1.300.-).  
600
1.100
1030 
* NK 254 (2), 255/258, 294/299, 383/385 og 418 - Hålogaland, Redningsselskap, Snorre, Oslo 900 år og Kirkejubileum - alle i prima 4-blokker på totalt 16 konvolutter.  
500
500
1031 
* NK 259 og 260 - Legion på uadressert konvolutt samt Universitet i vannrett par på rekommandert konvolutt.  
600
700
1032 
* NK 260 - Universitet - 4-blokk stemplet "Oslo 2.9.41" på konvolutt sendt lokalt.  
700
635
1033 
* NK 260 - Universitet - 4-blokk på rekommandert konvolutt stemplet "Oslo 2.9.41".  
700
700
1034 
* NK 261/73, 280 og 283 - 1 til 7 øre, 12, 14, 25 og 35 til 60 øre V-merker - stemplet "Oslo 15.8.41" på to meget pene konvolutter. 50 øre er med vannmerke. (6.000.-).  
3.000
3.700
1035 
* NK 279, 281/282 og 284 - 10, 15, 20 og 30 øre V-merker - stemplet "Oslo 14.8.41" på konvolutt adressert til Bergen. (900.-).  
450
550
1036 
* NK 289/292 - Krone V-merker - stemplet "Oslo 14.8.41" på prima konvolutt sendt til Døscherholmen. (5.000.-).  
2.500
4.000
1037 
* NK 293 - Hvit V - maskinstemplet "Oslo 16.8.41" på konvolutt sendt lokalt. (1.800.-).  
900
1.300
1038 
* NK 330 - 1.50 kr Hertugkrone - stemplet "Oslo Bko 15.2.45" på rekommandert konvolutt sendt lokalt. (600.-).  
300
350
1039 
* NK 330 og 333/338 - Hertugkrone stemplet "Oslo 15.2.45" og London stemplet "HANDELSFLÅTEN 1 JAN 1943 - 1" på to konvolutter. (1.350.-).  
400
480
1040 
* NK 350/353 - Kronemerker Haakon - stemplet "Oslo 7.6.46" på konvolutt sendt lokalt. (1.200.-).  
600
800
1041 
* NK 354 og 356 samt NK 357/358 - 25 og 40 øre Løve stemplet "Oslo 1.10.46" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm samt 55 og 80 øre Løve på to konvolutter stemplet "Vestfoldbanen B 4.11.46". (1.900.-).  
500
475
1042 
* NK 355 - 30 øre grå Løve - stemplet "Oslo 13.7.49" på meget pen konvolutt sendt lokalt. Sjelden frembudt. (6.500.-).  
3.500
6.400
1043 
* NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - stemplet "Arendal 4.11.46" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige. (650.-).  
300
300
1044 
* NK 375 - 25 på 20 øre Løve - stemplet "Oslo 15.3.49" på konvolutt sendt lokalt. (850.-).  
400
425
1045 
* NK 376 - 45 på 40 øre Løve - stemplet "Oslo 1.12.49" på uadressert konvolutt.(1.500.-).  
750
2.800
1046 
* NK 395 og 397/400 - 30 øre grå Haakon samt 35 til 55 øre Haakon - stemplet "Oslo 10.2.51" på meget pen konvolutt sendt til Sandvika. (1.200.-).  
600
660
1047 
* NK 388/389 og 393 - 10 og 15 øre posthorn samt 25 øre rød Haakon - stemplet "Oslo 18.12.50" på konvolutt sendt til U.S.A. (1.700.-).  
800
750
1048 
* NK 390 og 392 - 15 og 20 øre Posthorn - stemplet "Oslo 3.6.52" på prima liten uadressert konvolutt. (800.-).  
400
550
1049 
* NK 391 og 403 - 20 øre brun Posthorn og 80 øre Haakon - stemplet "Oslo 10.3.51" på rekommandert konvolutt sendt lokalt. (1.200.-).  
600
750
1050 
* NK 391 og 403 - 20 øre brun Posthorn og 80 øre Haakon - stemplet "Oslo 10.3.51" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige. (1.100.-).  
500
700
1051 
* NK 394 - 25 øre grå Haakon - stemplet "Oslo 24.10.51" på prima konvolutt. (2.750.-).  
1.500
3.800
1052 
* NK 394 - 25 øre grå Haakon - stemplet "Oslo 24.10.51" på prima konvolutt sendt lokalt. (3.000.-).  
1.500
3.000
1053 
* NK 395, 397/400 - 30 øre og 35 til 55 øre Haakon - stemplet "Oslo 10.2.51" på meget pen rekommandert konvolutt sendt til Danmark. (1.100.-).  
600
800
1054 
* NK 396 - 30 øre rød Haakon - stemplet "Oslo 1.10.51" på meget pen konvolutt sendt til Danmark. (700.-).  
350
900
1055 
* NK 396 - 30 øre rød Haakon - stemplet "Oslo 1.10.51" på konvolutt sendt lokalt. (750.-).  
350
950
1056 
* NK 401 - 55 øre blå Haakon - stemplet "Oslo 28.1.52" på prima konvolutt sendtlokalt. (2.400.-).  
1.200
2.000
1057 
* NK 410 - 30 på 25 øre rød Haakon - stemplet "Oslo 7.12.51" på konvolutt sendtlokalt. (900.-).  
450
800
1058 
* NK 413 - 20 på 15 øre posthorn - stemplet "Oslo 18.11.52" på prima konvolutt sendt til Sverige. (750.-).  
350
900
1059 
* NK 431 - 25 øre grønn Haakon - stemplet "Oslo 16.2.56" på prima uadressert konvolutt. (1.100.-).  
500
750
1060 
* NK 431 - 25 øre grønn Haakon - stemplet "Oslo 16.2.56" på prima uadressert konvolutt. (1000.-).  
500
730
1061 
* NK 433 - 40 øre fiolett Haakon - stemplet "Oslo 26.9.55" på konvolutt adressert til Scotland. (2.400.-).  
1.200
2.500
1062 
* NK 433 - 40 øre fiolett Haakon - stemplet "Oslo 26.9.55" på prima uadressert konvolutt. (2.200.-).  
1.100
2.000
1063 
* NK 436 - 70 øre Haakon - stemplet "Oslo 25.2.56" på prima uadressert konvolutt. (900.-).  
450
850
1064 
* NK 436 - 70 øre Haakon - stemplet "Oslo 25.2.56" på prima uadressert konvolutt. (850.-).  
450
500
1065 
* NK 453 - 25 øre Olav - stemplet "Oslo 6.5.58" på uadressert konvolutt. (800.-).  
400
700
1066 
* NK 454, 457 og 462 - 25, 35 og 50 øre Olav - stemplet "Oslo 2.7.62" på prima uadressert konvolutt. (850.-).  
400
900
1067 
* NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - stemplet "Oslo 1.9.59" på konvolutt sendttil Sverige. (850.-).  
400
580
1068 
* NK 456 - 35 øre Olav - stemplet "Oslo 27.10.60" på konvolutt sendt lokalt. (700.-).  
350
450
1069 
* NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - stemplet "Oslo 12.11.62" på prima uadressert konvolutt. (900.-).  
450
650
1070 
* NK 460 - 45 øre Olav - stemplet "Oslo 15.9.58" på konvolutt sendt lokalt. (800.-).  
400
580
1071 
* NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - stemplet "Oslo 10.11.59" på konvolutt sendt lokalt. (800.-).  
400
440
1072 
* NK 466 - 80 øre Olav - stemplet "Oslo 25.1.60" på konvolutt sendt til Hønefoss. (850.-).  
400
750
1073 
* NK 467 - 85 øre Olav - stemplet "Oslo 16.3.59" på prima uadressert konvolutt.(650.-).  
350
550
1074 
* NK 467 - 85 øre Olav - stemplet "Oslo 16.3.59" på uadressert konvolutt. (700.-).  
350
440
1075 
* NK 469/473 - Olav Kronemerker - stemplet "Oslo 12.1.59" på prima konvolutt sendt til Stockholm. (900.-).  
450
450
1076 
* NK 469/473 - Olav Kronemerker - stemplet "Oslo 12.1.59" på prima rekommandertkonvolutt. (900.-).  
450
500
1077 
* Samling FDC 1945 til 1963 i album, inneholdende de fleste jubileums-merker i perioden. Noen få dupliseringer. (ca. 9.000.-).  
2.000
3.200
1078 
* Samling ca. 200 FDC fra perioden 1940 til 1970. De fleste jubileums serier er representert. Blant annet Universitet og noen bruksmerker som 35 øre Olav og Olav Kronemerker 1959. Inkludert er også noen særstempler.  
2.000
2.800
1079 
* Eske med 140 FDC og bruksbrev. Flere bedre FDC, blant annet Maud, Legion, Universitetet og 85 øre Olav. Besikt.  
1.500
2.900
1080 
* Samling FDC fra perioden 1938 til 1963 i album. Totalt 63 konvolutter, blant annet Legion i par, Universitetet og Haakon kronemerker 1946. Konvoluttene er stiftet fast i plastarkene (helt i ytterkant). (Ca. 7.500.-).  
1.200
1.700
1081 
* 16 forskjellige FDC 1941 til 1944 inkludert blant annet Legion. (2.590.-).  
600
950
1082 
* Liten samling 95 stk. FDC fra 1941 til 1977. Blant annet Snorre, Wergeland, Nasjonalhjelpen og Olav kronemerker ståltrykk. Også liten bunke utenlandske brev.  
400
500
1083 
* 8 stk. FDC 1946/55. Blant annet Kreft, Kirkejubileum, 2 stk. Norwex'55 samt Kielland i 4-blokker på 3 konvolutter.  
300
330