Skilling Oscar

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
341 
" Et fantastisk stykke norsk frimerkehistorie bestående av en stor brevforside frankert med ikke mindre enn 82 stk. 8 skilling Oscar og 3 stk. 3 skilling Oscar som totalt blir en porto på 665 skilling. Frimerkene er stemplet med nummerstempel "44" fra Christianssund, og portoen er satt sammen av 19 gangerenkeltvektig sommerporto som var 35 skilling. Dette indikerer at sendingens vekt opprinnelig var ca. 295 gram. Til tross for en del kvalitetsanmerkningerer dette et av de mest betydelige objekter innen norsk filateli og posthistorie, og objektet representerer idag den desidert høyeste frankering man kjenner fra den klassiske perioden. Undersøkelser kan tyde på at sendingen har inneholdt skipspapirer - muligens tegninger til et nytt skip ? Objektet ble oppdaget i 1985 da en eldre dame fra Sunderland-området kom inn til en handler med et gammelt album hvor permen var beskyttet av gammelt innpakningspapir. Under dette papiret dukket dette fantastiske objekt opp.  
350.000
350.000
342 
* NK 2 og 5 - 2 skilling samt enkeltmerke og vannrett 3-stripe 8 skilling = 34 skilling stemplet "Bergen 13.7.1859" på meget vakkert brevomslag sendt tilRivadeo, Spania. Brevet er betalt til spansk grense og påstemplet "4 R" i blått som er spansk porto.  
10.000
16.000
343 
* NK 2 og 5 - 2 skilling og vannrett par 8 skilling = 18 skilling, hvert merke vakkert rettvendt fullstemplet "Drammen 4.12.1862" på pen liten konvolutt sendt via Svinesund til Wandsbeck, Tyskland.  
9.000
14.500
344 
* NK 2 og 5 - 2 skilling og vannrett 3-stripe 8 skilling = 26 skilling stemplet"Christiania 24.8.1860" på meget pen liten konvolutt sendt til Frankrike.  
2.500
2.400
345 
* NK 2 og 5 - 2 skilling og vannrett 3-stripe 8 skilling Oscar = 26 skilling stemplet nummer "306" (Throndhjem) på pent helbrev sendt til La Rochelle. En hjørnetagg i stripen er reparert.  
1.500
2.100
346 
* NK 2 og 9 - vannrett par 2 skilling Oscar og vannrett par 8 skilling 1863 = 20 skilling stemplet "Throndhjem 25.11.1864" på meget pent helbrev sendt via Svinesund til Hamburg. Ankomststemplet "Hamburg 4.12". Eneste registrert brevmed denne dekorative portokombinasjonen.  
20.000
24.000
347 
* NK 2, 3 og 5 - 2 skilling, 3 skilling og vannrett 4-stripe 8 skilling Oscar =37 skilling stemplet "Mandal 20.2.1860" på utsøkt vakkert og fargefriskt helbrev sendt via Svinesund, Hamburg, London og Edinburgh til Leith.  
15.000
36.000
348 
" NK 2, 3 og 9 - 2 og 3 skilling Oscar samt to enkeltmerker 8 skilling 1863 = 21 skilling stemplet "Christiania 5.1.1865" på meget dekorativ brevforside sendt til Schwerin i Mecklenburg. Meget uvanlig portosats som viser 1 silbergroschen tysk nærporto til første sone. Eneste registrerte.  
8.000
-
349 
* NK 3 og 5 - vannrett 3-stripe 3 skilling samt enkeltmerke 8 skilling Oscar = 17 skilling stemplet "Bergen 3.1.1859" på brevomslag sendt til Kjøbenhavn. Omslaget med to svake arkivbretter som ikke skjemmer merkene.  
7.000
-
350 
* NK 3 og 5 - vannrett par 3 skilling og vannrett 3-stripe 8 skilling = 30 skilling stemplet "Frederiksstad 12.7.1861" på litt ufullstendig brevomslag sendt via Hamburg til Harlingen, Holland. Fargefriske merker.  
2.500
2.500
351 
* NK 3, 6 og 8 - 3 skilling Oscar samt 2 og 4 skilling 1863 = 9 skilling - stemplet "Christiania 14.9.1866" på konvolutt sendt via Hull til Market-Rasen, England. Portokombinasjonen er ikke registrert i NK 2000.  
7.000
19.000
352 
* NK 3 og 8 - 3 skilling Oscar samt tre enkeltmerker 4 skilling Våpen 1863 = 15 skilling stemplet "Throndhjem 27.1.1865" på utsøkt vakkert helbrev sendt via Svinesund til Kjøbenhavn. Ankomst stemplet.  
15.000
13.500
353 
* NK 3 og 9 - 3 skilling Oscar samt loddrett par 8 skilling 1863 = 19 skilling stemplet "Sarpsborg 27.4.1866" på brevomslag sendt via Sandøsund og Lbeck til Brgge i Belgia. Eneste registrerte brev med denne portosatsen, og et av de meget få skillingsbrev som er registrert til Belgia.  
40.000
62.000
354 
* NK 3 og 9 - 3 skilling Oscar samt enkeltmerke og loddrett par 8 skilling 1863 = 27 skilling stemplet "Christianssund ?.11.1865" på meget dekorativt brevomslag sendt via Lbeck med prøyssisk post til Bilbao, Spania. Eneste kjente brev med denne portokombinasjon.  
18.000
21.000
355 
* NK 4 og 5 - 4 og 8 skilling = 12 skilling stemplet "Sandefjord 16.8.1861" på liten konvolutt sendt til Kjøbenhavn. Loddrett arkivbrett gjennom konvolutt berører ikke merkene.  
750
675
356 
* NK 4 og 9 - 4 skilling Oscar og 8 skilling 1863 = 12 skilling stemplet "Kragerø 25.3.1864" på meget pent helbrev sendt via sandøsund til Kjøbenhavn.Attest: H.J.Enger.  
3.000
2.800
357 
m NK 2/5 - komplett serie med pene riststempler. 2 skillingen med påsatt øvre venstre hjørnetagg.  
1.500
-
358 
m NK 2/5 - komplett serie med pene merker. 3 skilling med engelsk nummerstempel"383" (Hull).  
750
-
359 
m NK 2 og 3 - 2 og 3 skilling Oscar - begge i vannrette par stemplet "Christiania". Svak tagg på høyre 2 skillingen.  
700
-
360 
m NK 4 og 5 - 4 og 8 skilling - to pene merker fullstemplet nummer "172" (Laurvig).  
400
360
361 
m NK 2, 3 og 5 - pent vannrett par av hver - alle stemplet "Christiania".  
1.000
900
362 
m NK 2, 3 og 4 - to visirark med 2 skilling x 5, 3 skilling x 14 og 4 skilling x 32. Flere pene stempler. (Ca. 17.000.-).  
3.500
3.700
363 
m * NK 2/5 - liten samling på albumblad med totalt 23 merker samt 5 brev med 4 skilling Oscar. Noe blandet kvalitet.  
2.000
-