20 mm

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
560 
* NK 48, 49, 51 og 52 - dekorativ 4-fargers frankering med totalt 20 øre porto stemplet "Christianssand 10.XII.92" og sendt til Tyskland.  
500
710
561 
* NK 49 I - 1 øre olivenbrun - to vannrette par samt enkeltmerke = 5 øre stemplet "Kristiania 22.III.94" på trykksak konvolutt sendt til Lund, Sverige. Ankomststemplet "Lund 24.3.94".  
1.500
1.500
562 
* NK 49 II og 61 I - vannrett par 1 øre 20 mm og enkeltmerke 5 øre Central brukt som oppfrankering på 3 øre brevkort = 10 øre, stemplet "Hammerfest 13.II.95" og sendt til Baden. Ankomststemplet.  
400
570
563 
* NK 50 - 2 øre 20 mm - stemplet "Aarstein 19.VII.97" på pen bygdekonvolutt.  
400
700
564 
m NK 50 b - 2 øre 20 mm - rettvendt fullstemplet "Christiania 6.I.98". Skjev ned til venstre.  
100
400
565 
m NK 51 IIa - 3 øre 20 mm - rettvendt nær fullstemplet "Christiania 9.II.88". Skjev opp til venstre.  
100
375
566 
m NK 51 IIb - 3 øre 20 mm - fullstemplet nær rettvendt "Christiania 17.I.89" på velsentrert merke. Et sjeldent vakkert eksemplar av dette vanskelige merket.  
1.000
1.600
567 
* NK 51 II - 3 øre 20 mm - luksus-stemplet "Langhavn 27.VI.89" på trykksak sendt til Hammerø.  
300
900
568 
YY NK 51 IIIa - 3 øre 20 mm - pent merke med arkmarg oppe. (2.500.-).  
1.500
3.300
569 
YY NK 51 IIIa - 3 øre 20 mm - fireblokk med arkmarg oppe. Nedre venstre merke mangler tagger nede.  
3.500
5.800
570 
YY NK 51 IVa - 3 øre 20 mm - velsentrert merke med god tagging. (2.500.-).  
1.000
4.200
571 
YY NK 51 IVa - 3 øre 20 mm - pent merke med god tagging. (2.500.-).  
1.000
3.800
572 
m NK 51 IVa - 3 øre 20 mm - luksus-stemplet "Leitet 22.XII.93". Til tross for skjevhet ned til høyre, et usedvanlig vakkert eksemplar.  
500
2.000
573 
* NK 52 II - 5 øre 20 mm - vannrett par stemplet "Strømmen Jernb.st. 22.2.1890"på pen konvolutt sendt til Skedsmo.  
300
300
574 
m NK 52 III - 5 øre 20 mm - "Type 9" - pent merke med tydelige kjennetegn.  
500
450
575 
m NK 52 III - 5 øre grønn - lettstemplet velsentrert merke med variant "Ekstratype 9". Medfølger 4 skilling Oscar med feilperforering.  
500
300
576 
m NK 52 IV - 5 øre 20 mm - luksus-stemplet "Bindalen 14.11.1894" (3 R på rødt merke) på pent merke.  
200
650
577 
m NK 52 - 5 øre 20 mm - innstikkbok med drøyt 750 merker satt opp etter plater og typer : I x 325, IIa x 50, IIb x 80, IIc x 35, III x 90 og IV x 160. Gjennomgående bra kvalitet. (ca. 17.000.-).  
3.500
6.800
578 
m NK 53 IIb - 10 øre 20 mm - luksus-stemplet "Faleide 7.7.1886".  
150
1.650
579 
m NK 53 IId - 10 øre 20 mm - luksus-stemplet "Ytre Rendalen 23.4.1887" på pentmerke.  
200
700
580 
m NK 53 II - 10 øre 20 mm - fullstemplet "G”teborg 23.9.1896". Skjev mot venstre.  
300
700
581 
m " NK 53 II - 10 øre 20 mm - albumark med totalt 15 enkeltmerker, 8 par og vannrett 3-stripe. Bør sjekkes.  
500
450
582 
m NK 53 IIIb - 10 øre 20 mm - luksus-stemplet "Nordlie 8.8.1888" (2 R).  
200
650
583 
m NK 53 IIIb - 10 øre 20 mm - luksus-stemplet "Karasjok 3.2.1890" (2 R). Litt skjev til høyre.  
200
550
584 
m NK 53 IIIb - 10 øre 20 mm - luksus-stemplet "Aardal 25.7.1889".  
150
400
585 
m NK 53 IIIc - 10 øre 20 mm - luksus-stemplet "Lesje 13.11.1890".  
200
250
586 
* NK 53 III - 10 øre 20 mm - vannrett 3-stripe stemplet "Strømmen Jernb.st. 14.8.1890" på følgebrev sendt til Ødemark.  
300
550
587 
m NK 53 IVb - 10 øre 20 mm - fullstemplet nær rettvendt "Hyllestad 6.6.1882".  
150
325
588 
m NK 53 IV - 10 øre 20 mm - merke med stor del av svensk stempel "Gefle 27.6.1891".  
250
300
589 
m NK 53 IV - 10 øre 20 mm - 4-blokk lett rundstemplet "Christiania 18.XII.90". Nedre høyre merke med utflytt farge.  
1.000
-
590 
Y NK 53 VII - 10 øre 20 mm - pent vannrett par med liten hengslerest.  
500
460
591 
m NK 53 VII - 10 øre 20 mm - trykket på papir med "trekkspill". Rift i bretten er pent skjult.  
Gi bud
275
592 
m NK 53 I/III - Liten spesialsamling på albumblader med 224 merker som viser plater, typer og en mengde platefeil og "fluelorter".  
2.000
3.000
593 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - plate III a/b x 44, plate VI x 4 og plate VIII x 16. Oppsatt etter typer i vannmerkestillinger.  
750
900
594 
m NK 53 - 10 øre 20 mm - oppsett på albumark med vannmerker, typer og varianter: plate I x 12, IVb x 14, VI x 11 og VII x 34 inkludert 5 par.  
500
1.200
595 
YY NK 54 I - 20 øre 21 mm - prima velsentrert merke. (2.900.-).  
1.500
5.200
596 
* NK 54 I - 20 øre 20 mm - vannrett par og enkeltmerke = 60 øre stemplet "Christiania 4.1.88" på pen konvolutt sendt til Australia. Ankomst stemplet.  
2.000
3.400
597 
m NK 54 III - 20 øre 20 mm type 2 - lettstemplet pent merke med prima tagging.  
300
400
598 
m NK 54 - 20 øre 20 mm - komplette typesett av plate II c, d og e samt plate III type 2. Pen kvalitet.  
500
900
599 
m NK 49/55 - to innstikkbøker med totalt 2850 merker delvis oppsatt med plater og typer. Også en del sammenhengende enheter. En virkelig spennende lot med mye materiell for 20 mm entusiastene.  
10.000
22.000
600 
YY Y m NK 35/55 - samling 21 mm og 20 mm hvor hovedtyngden av merker er på 20 mm utgaven. Her er samlingen satt opp med plater, typer og varianter. Blant annet både ekstratype "5" og "9" på 5 øre og "Skadd lite 20 retusjert" på 20 øre plate I. En pen samling som byr på mange positive innslag. Gjennomsyn anbefales.  
8.000
12.000
601 
m NK 49/55 - overskuddsmateriale fra montering av utstillings samling. Mange varianter og sammenhengende enheter. Foruten mange 3-striper forefinnes to 4-striper samt en 4-blokk av 10 øre. Meget bra parti som bør sjekkes.  
3.500
9.000
602 
YY Y m NK 49/55 - samling 20 mm med vesentlig komplette typesett på mange av utgavens plater. Blant annet 3 øre plate I. Mange pene merker.  
2.000
2.700
603 
m NK 43/54 - 8 vannrette par hovedsakelig 20 mm. Også pen vannrett 3-stripe NK 54 III.  
400
360