Island

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
1352 
YY Y Facit 3, 14 b, 15 c, 34 (attest Grønlund), 48, 143, TM 17 (attest Nielsen) og TM 54 - 8 pene merker. (Ca. 22.000.-).  
3.000
4.500
1353 
" Facit 9, 16 og 35 - 5 aur blå 1878 tagget 14 x 13 1/2, 40 aur grønn 1876 og store 3 Prir tagget 12 3/4 - tre pent stemplete merker.  
1.000
1.400
1354 
m AFA 14 - 20 aur 1875 - luksus-stemplet "Reykjavik 28.3.95".  
200
550
1355 
YY AFA 80 og 150 - 6 aur grå dobbelthoder i 4-blokk med full nedre venstre hjørnemarginal "No 93" samt 5 aur Gullfoss i 4-blokk med nedre høyre hjørnemarginal med nummer "1".  
500
500
1356 
* Facit 91 og 93 - 1 eyr og 4 aur Dobbelhoder - 4-blokk av hver = 20 aur stemplet "Borgarnes 3.VI.19" på pen konvolutt sendt til Stockholm.  
500
500
1357 
* Facit 101 og 102 - 30 aur på 50 aur og 50 aur på 5 kr. = 80 aur stemplet "Reykjavik 30.X.25" på uvanlig rekommandert bruksbrev til Tyskland. Ankomst stemplet.  
1.000
-
1358 
* Facit 153 og 208/9 - 30 aur Christian X samt 1 kr. og 2 kr. Luftpost 1934 - stemplet "Reykjavik 8.VIII.35" på konvolutt sendt rekommandert luftpost til Edinburgh. På forsiden grønt "Solbergs-flug gst 1935" og på baksiden maskinstemplet "Bergen 16.VIII.35 Thor Solbergs Flyvning 1935".  
700
880
1359 
* Facit 163 - "Zeppelin 1931 på 1 krona - stemplet "Reykjavik 30.VI.31" på Zeppelin postkort (loddrett brekk) sendt til England. Kortet påstemplet grønttrekantstempel "Islandfahrt 1931".  
500
460
1360 
* Facit 189 - 15 aur Alltinget Luftpost - stemplet "Pingvellir 28.VI.30" på pen konvolutt sendt med luftpost.  
500
-
1361 
* Facit 204/209 - Luftpost 1934 - komplett serie stemplet "Reykjavik 4.IX.34" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Edinburgh. På forsiden stemplet grønt "By Air Mail Reykjavik-Edinburgh Carried by Dr. R. Light". Ankomststemplet.  
600
670
1362 
* Facit 212/215 - Jochumsson - 3, 5, 7 og 35 aur stemplet utgivelsesdagen "Reykjavik 11.XI.35" på liten uadressert konvolutt. (2.700.-).  
500
450
1363 
YY Facit 252/255 - New York utstillingen 1939 - komplett serie. (850.-).  
400
-
1364 
* Facit 256/259 - New York med overtrykk "1940" - komplett serie stemplet "Reykjavik 4.12.40" på rekommandert konvolutt sendt oppkrav til Danmark. (Merkeverdi SEK 4.000.-).  
1.000
-
1365 
YY Y m Samling 1873 til 1984 på Schaubek albumblader. Mangler kun få av de dyreste merkene på å være komplett. Fra 1960 er det aller meste ubrukt. Fire av skillingsmerkene er forfalskninger.  
4.000
5.500
1366 
YY Y m Jevnt bra belagt samling til ca. 1985 i Davo-album med klemlommer. En del mellombra innslag og hyggelig kvalitet.  
2.500
-
1367 
Y m Samling til 1970 på Schaubek albumblader. Ujevnt belagt i starten, men fra 1947 komplett og i stor grad duplisert med ubrukte merker som sitter bak de stemplete. Også noe tjeneste. Varierende kvalitet på det eldste, ellers meget pen.  
2.500
2.500
1368 
Y m Jevnt bra belagt samling til 1960 uten de fleste dyrere utgaver i Esselte-album. Dog forefinnes både 5 kr. Christian IX og Dobbelthoder, så herkan gjennomsyn lønne seg.  
2.000
2.200
1369 
YY Y m Samling i Li-album til 1979. Ujevnt belagt i starten, men på det nærmeste komplett fra 1940.  
1.500
-
1370 
m 39 merker med forskjellige nummerstempler.  
400
500
1371 
* 21 førkrigsmerker med diverse stempler : 9 stk. med "Bergen", 8 stk. med deler av "Fra Island" samt 4 stk. med diverse skipsstempler.  
300
350
1372 
m Innstikk-ark med merker fra aur til ca. 1940 med diverse stempler. Besikt.  
300
630