Til hovedsiden

INNHOLD
Lokal auksjon 29
17. september 2014 - kl.18.00
Frimerkehuset AS
Bergen

NORGE
Norge 1855-1909
Norge etter 1909
Diverse stempler
Førstedagsbrev

Postkort
Postkort

Diverse
Diverse
 

Samlinger og lots Norge
Brev og brevlots
Porto og pålydende partier
Samlinger og lots Norge
Motiv og temasamlinger

Norden
Danmark
Grønland
Færøyene
Island
Sverige
Finland og Åland
Diverse Norden

Europa
England og Kanaløyene
Tyskland
Samlinger og lots Europa

Øvrige Verden
Engelske kolonier
Amerika
HELE VERDEN

Litteratur - tidsskrifter - rekvisita
Litteratur og tidsskrifter
Rekvisita

Diverse ikke filatelistiske objekter
Telekort
Diverse ikke filatelistiske objekter

Mynter og Sedler
Myntsett og Proofsett
Myntbrev og Minnebrev
Medaljer og Samlersett
Myntpartier og samlinger
Sedler
Gullmynter og Gullmedaljer
Mynter utland
Mynter Norge

 Til  hovedsiden