Diverse Norden

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
229 
m DANMARK, ISLAND og SVERIGE - usystematiserte dubletter fra før 1940 satt opp på bunke A4-ark.  
250
375
230 
YY m DANMARK og FÆRØYENE - spredt belagt samling Danmark samt komplett postfrisk samling Færøyene fra 1975 til 2000 i Leuchtturm-album med kassett.  
500
500
231 
YY Y m FINLAND, ISLAND, GRØNLAND og FÆRØYENE - ujevnt belagte samlinger i fire Stender-album.  
400
1.300
232 
YY FÆRØYENE og GRØNLAND - samlinger i Leuchtturm SF-album. Ark til 2003.  
200
300
233 
m * SVERIGE samt DANMARK og FINLAND med områder - liten flyttekasse med store mengder dubletter i poser og innstikkbøker. Også endel FDC. Ganske uoversiktlig. Inspiser.  
500
1.400
234 
m ISLAND, FINLAND og SVERIGE - dubletter i 9 innstikkbøker. Mye merker. Bør sjekkes.  
500
800
235 
YY ESTLAND, LETTLAND og LITAUEN - samlinger fra 1990 til 1990 på Leuchtturm SF-ark. Med unntak av noen få merker fra 1998 er samlingene komplette. (Michel: ca. Euro 700.-).  
500
450
236 
YY Y m NORDEN (ikke Norge) - 13 tynne og tykke innstikkbøker samt 4 fortrykksalbum. Tildels mye merker. Bør sjekkes.  
500
1.500
237 
Y m NORDEN - periodevis bra belagte samlinger til ca. 1985 i to Davo-album (Island og Danmark) og Facit-album.  
400
400
238 
YY Y m NORDEN (ikke Finland) - påbegynte samlinger og dubletter i 9 innstikkbøker.  
400
700
239 
YY * NORDEN - årssett og spesialfoldere fra perioden 1983 til 2000. Totalt 27 enheter.  
300
300
240 
* Eske med to album og stor bunke med mange hundre FDC fra Norden (ikke Norge).  
300
350
241 
YY 30 nyere årssett fra Estland, Åland, Grønland og Island.  
300
330