Brev og brevlots

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
93 
* Stor eske med fire album og to kartotek-esker med mangfoldige hundre særstempler og helsaker fra Norge.  
500
475
94 
* Anslagsvis 250 FDC, særstempler og utstillingskort fra perioden 1995 til 2008 i fem røde Vario-permer med kassetter.  
500
450
95 
* Stor eske med mangfoldige hundre mest nyere filatelistiske konvolutter og kort. Her finnes særstempler, maxi-kort, helsak-kort, utstillingskort, Postens spesialkort samt en mengde spesialutgivelser fra diverse evenementer.  
500
450
96 
* Drøyt 50 brev fra stolpeskrift til ca. 1950. Blant annet fire medtatte brev med 5 øre skravert inkludert ett med par av NK 35.  
400
400
97 
* Stor plastkasse med hundrevis av nyere norske bruksbrev, særstempler og julekort. Alt stammer fra samme bo.  
300
385
98 
* POLAR - samling i to FDC-album med anslagsvis et par hundre mest nyere brev med tilknytning til Polarområdene. Blant annet tre "Polkort".  
300
475
99 
* FØRSTEFLYVNINGER - samling i to album med noen hundre mest SAS-flyvninger fra ca. 1970 til 2000.  
300
1.100
100 
* Stor eske med mange hundre konvolutter og postkort fra mange land inkludert Norge.  
300
400
101 
* Eske med noen hundre bruksbrev i noe varierende kvalitet. Det meste fra før 1960.  
250
770
102 
* Skoeske med noen hundre norske og utenlandske bruksbrev og FDC av mangeartet opprinnelse.  
250
225
103 
* Eske med noen hundre bruksbrev, særstempler og FDC fra mange land. En god del Norge.  
200
200
104 
* Skoeske med nyere helsaker, særstempler og bruksbrev.  
200
220
105 
* Eske med noen hundre brev av mangeartet opprinnelse inkludert bunke norske FDC.  
100
175
106 
* Stor kasse med mangfoldige hundre forsendelser fra mange land - bruksbrev, FDC og særstempler. Det aller meste er i C6-format. Bruttovekt: 8 kilo.  
Gi bud
50
107 
* Familiekorrespondanse til og fra U.S.A. fra ca. 1950 til 1980. Meget blandet kvalitet.  
Gi bud
50